Mit jelent a belföldi faktoring?

Milyen előnyöket jelent az MKB Bank belföldi faktoring szolgáltatása az Ön vállalkozása számára?

Hogyan működik a belföldi faktorálás?


Mit jelent a belföldi faktoring? 

A faktoring az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések folyamatos megvásárlása és kezelése. Az MKB Bank egy szerződés keretében átveszi a követelések fizetőképességi kockázatát és megelőlegezi a követelést, továbbá nyilvántartja és beszedi a követeléseket.
 

Milyen előnyöket jelent az MKB Bank belföldi faktoring szolgáltatása az Ön vállalkozása számára?

 1. Minimális adminisztrációval, biztosíték nyújtása nélkül, rendkívül rövid idő alatt finanszírozáshoz juthat az Ön által felajánlott vevőkövetelések értékéig. A finanszírozás mértéke a vevőkövetelések összegének 80-100%-a között is lehet;

 2. Vevőköveteléseit készek vagyunk 90%-ban garantálni partnerünk, az Allianz csoporthoz tartozó Euler-Hermes hitelbiztosító segítségével, külön adminisztráció nélkül;

 3. Szolgáltatásunk részeként térítésmentesen követeléskezelést, követelésbehajtást is biztosítunk az Ön cége számára, azaz követeléseit Ön helyett beszedjük, vevői fizetés elmaradása esetén a szükséges jogi eljárásokat szintén a szolgáltatás részeként, külön díjazás nélkül Ön helyett ellátjuk;

 4. Nyilvántartjuk valamennyi követelését (élő és lejárt követeléseit is), melyről rendszeresen - kérése esetén akár naponta - térítésmentesen tájékoztatjuk email üzenet formájában;

 5. Számviteli előnyöket biztosítunk az Ön vállalkozása számára, hiszen faktorált (engedményezett) követeléseit számviteli könyveiből kivezetheti. Fentiek révén jelentősen tudjuk javítani eladósodottsági mutatóját, illetve forgási sebesség mutatóit, ezáltal javítva hitelképességét, mérlegszerkezetét!

 6. Likviditási biztonságot tudunk nyújtani, hiszen Ön akár új vevő relációkat térképezhet fel és csak a nyereségszintre kell ügyelnie, a vevőkockázatokat velünk szinte teljesen lefedheti.

Hogyan működik a belföldi faktorálás?

 • Kérjük, hogy az Ajánlatkérési dokumentáció kitöltésével kérjen ajánlatot kollégáinktól.

 • Ezt követően az Ön vállalkozása a Bank rendelkezésére bocsátja betekintés céljából a faktoring ügylet alapját képező vevő(kk)el kötött érvényes kereskedelmi/megbízási/vállalkozási szerződés(ek) másolatát.

 • Az ajánlat elfogadását követően az MKB Bank faktoring keretszerződést köt Önnel.

 • Vállalkozása - az MKB Bankkal kötendő faktoring keretszerződés megkötését követően - írásban értesíti a hivatkozott vevőket a faktoring keretszerződés létrejöttéről (Az értesítő levél a keretszerződés mellékletét képezi).

 • A hivatkozott vevőknek az értesítést követően nyilatkoznia kell az MKB Bank felé arról, hogy az Önnel kötött, a faktoring ügyletet érintő kereskedelmi/megbízási/vállalkozási szerződés szerinti, kötelezettségeiket - az átruházás következményeként - az MKB Bank által megadott bankszámlára teljesítik. (Az igazoló levél a keretszerződés mellékletét képezi).

 • Ezt követően a faktoring keretszerződésben hivatkozott Vevők felé kiállított minden (a vevő kérése esetén) vagy a megfinanszírozni kívánt számlát átruházási záradékkal kell ellátni, és egy eredeti (másod) példányt az MKB Bankhoz benyújtani. Az átruházási záradék elhelyezése a számlákon történhet számítástechnikai rendszerükből történő rányomtatással, rápecsételéssel illetve az MKB Bank által rendelkezésre bocsátandó etikettek felragasztásával;

 • Amennyiben a keretszerződés megkötését követően olyan számlákat kívánnak faktoráltatni, amelyeken még nem került elhelyezésre az átruházási záradék, úgy az átruházni kívánt számlák tekintetében egyedi értesítő levél és igazoló ellenjegyzés kibocsátása szükséges (ezen minták szintén a keretszerződés mellékletét képezik).

 • Az átruházásra felajánlott számlákról igénybevételi megbízás benyújtása szükséges elektronikus úton az címre (az alkalmazott igénybevételi megbízás formátum a keretszerződés mellékletét képezi).

 • ­ Az átruházott számlákra vonatkozó pénzügyi teljesítés idején Vállalkozása a hivatkozott vevőktől kapott avizókat eljuttatja az MKB Bank részére (faxon vagy e-mailben), mely avizó, valamint a beérkezett összegek alapján az MKB Bank az avizó beérkezését követő legkésőbb harmadik napon elszámolást készít és azt az Ön e-mail címére megküldi. Ezt követően az elszámolás szerint az Ön vállalkozását illető összeg a bankszámláján jóváírásra kerül.

További részleteket itt talál

 

Igényelni szeretne? Kérdése van?