MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Bankkártya használat

Könnyű és gyors hozzáférést biztosít bankszámlájához, vásárlások és készpénzfelvételi tranzakciók tekintetében egyaránt.

A bankkártya használat előnyei

 • Fizetési lehetőség világszerte több millió, Magyarországon pedig több mint 140.000 bankkártya elfogadó terminálon.
 • Készpénzhez juthat a világ 220 országában, a nap 24 órájában.
 • Vásárlás lehetősége telefonon és interneten keresztül.
 • Személyre szabható, bármikor díjmentesen módosítható napi limitek.
 • SMS szolgáltatás a tranzakciók és egyenlegének nyomon követéséhez.
 • Könnyű és gyors hozzáférést biztosít bankszámlájához, vásárlások és készpénzfelvételi tranzakciók tekintetében egyaránt.

Vásárlás interneten

Kényelmes és biztonságos vásárlási élményt nyújt a bankkártyával végrehajtott internetes fizetés. A megvásárolni kívánt áru fizetésekor meg kell adni a bankkártya adatait (a kártyaszámot, a kártya lejáratát, a kártyabirtokos nevét, valamint a bankkártya hátoldalán, az aláírási panel melletti 3 jegyű számot (CVC)). Ezen adatok alapján a vásárlás ellenértékével megterhelik a bankkártyához tartozó bankszámlát. A Bank sem telefonon, sem interneten, semmilyen körülmények között nem kéri az Ön bankkártyájához tartozó PIN-kódot, ezért kérjük biztonsági okokból a PIN-kódját soha ne adja meg!

A bankkártyás tranzakciók elszámolása során alkalmazott árfolyamok

Mastercard kártyáknál az Európán belüli forgalom elszámolása EUR-ban, egyéb külföldi költések elszámolása USD-ben történik. Nemzetközi kártyahasználat esetén, ha a tranzakciók devizaneme és a számla devizaneme nem azonos, a tranzakció elszámolása a mindenkor érvényes Kondíciós listában meghatározott árfolyamon történik.

A bankkártyák aktiválása

Az MKB bankkártyák a biztonság érdekében inaktív állapotban kerülnek kibocsátásra. A kártya aktiválása egyszerűen elvégezhető:

 • NetBANKár szolgáltatáson keresztül,
 • a MobilBANK banki mobilalkalmazáson keresztül,
 • TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételével,
 • MKB által üzemeltetett bankjegykiadó automatában (ATM-ben) bankkártya aktiválás menüponton keresztül,
 • MKB által üzemeltetett bankjegykiadó automatában (ATM-ben) egyenleg lekérdezéssel (a vállalatok részére kibocsátott bankkártyákkal nem lehet ATM-ben egyenleget lekérdezni),
 • sikeres készpénzfelvétellel bármely ATM-ben (a készpénzfelvételi díj mértékéről az aktuális Kondíciós Listákban talál információt),
 • bankfiókban, fióki ügyintéző kollégák közreműködésével.

Az érintéses funkció használatához szükséges, hogy az első tranzakció PIN-kóddal hitelesített legyen, azaz a kártyát szükséges a POS terminál chipkártya olvasójába helyezni és PIN-kóddal hitelesíteni a tranzakciót.

A bankkártya érvényessége

A bankkártya lejáratát a bankkártya előlapján feltüntetett dátum jelzi. A lejárat formátuma hh/éé, így pl. 2025. augusztusban lejáró bankkártya érvényességének feltüntetése a bankkártya előlapján: 08/25. A bankkártya a feltüntetett lejárati hónap utolsó napján 24 óráig használható. Kérjük, ezt fizetéseinek időzítésekor, különösen külföldi utazásait megelőzően vegye figyelembe.

A bankkártya megújítása

 • Annak érdekében, hogy bankkártyája használatának kényelmét rövid időre se kelljen nélkülöznie, bankkártyáját automatikusan megújítjuk, és a rendszereinkben rögzített értesítési címére postázzuk, vagy bankfióki átvétel esetén levélben értesítjük az új bankkártya elkészültéről.
 • Ha hosszabb külföldi útra készül, lehetőség van arra, hogy néhány héttel korábban készítsünk új bankkártyát Önnek.
 • Ha a bankkártya szerződést fel kívánja bontani, kérjük, szándékát a bankkártya lejárata előtt legalább 35 nappal jelezze.

Bankkártya letiltás (visszavonhatatlan blokkolás)

Mit kell tennie, ha bankkártyája megrongálódik, elveszíti, vagy ellopják?Kérjük, hogy bankkártyája elvesztését, illetve ellopását haladéktalanul jelezze az MKB TeleBANKár ügyfélszolgálatunkon, vagy bankfiókjainkban.

A bejelentéshez szükséges adatok:

 • A bankkártya száma
 • A bankkártya lejárata
 • A kártyahasználat fedezetéül szolgáló bankszámla száma.

Amennyiben a kártyabirtokos ezeket az adatokat nem tudja, akkor telefonos ügyfélszolgálatunkon, az MKB TeleBANKár-on, munkatársaink a kártyabirtokos egyéb azonosító adatai segítségével intézkednek a bankkártya letiltásáról.

További hasznos információk a bankkártya letiltással kapcsolatban:

 • Az MKB TeleBANKár telefonszámait (06 80 350-350; külföldről hívható: +36 1 373 3333) mentse el telefonjába, hogy szükség esetén azonnal elérhessen minket.
 • Jegyezze fel bankkártyája azonosító adatait (kártyaszám, lejárat), és azokat a bankkártyájától elkülönítve tartsa. Így meggyorsíthatja a bankkártya letiltását.
 • A bankkártya letiltásáról az Ön nevében bárki intézkedhet (pl. talált kártya esetén)
 • Az ellopott/elveszett bankkártya helyett kérésére új bankkártyát bocsátunk rendelkezésére. Az elveszett vagy ellopott bankkártyát, miután letiltásra került, megtalálás esetén sem lehet újra aktiválni, használni.

Bankkártya használati limitek

Az esetleges visszaélésekből származó veszteség korlátozására szolgál a napi költési limit meghatározása, külön vásárlásra és készpénzfelvételi tranzakcióra is. Ezek a limitek a kártyahasználat gyakoriságára és összegére vonatkoznak, amely felett automatikusan visszautasításra kerül minden tranzakció, amelyre az elfogadóhely felhatalmazást kér, függetlenül a számlán rendelkezésre álló fedezettől.

Amennyiben Ön nem határoz meg limitet, úgy automatikusan a Bank Kondíciós Listájában meghatározott standard költési limitek lesznek érvényben. Ha ettől eltérő költési limiteket szeretne (pl. külföldi utazásra készül, ahol várhatóan többször és nagyobb összeghatárig szeretné bankkártyáját használni), a limiteket tetszőlegesen megváltoztathatja akár állandó, akár átmeneti időszakra TeleBANKár telefonos ügyfélszolgálatunkon, NetBANKár-on, Mobilbankban valamint bármelyik bankfiókunkban ügyintéző kollégáinknál.

Az MKB TeleBANKár elérhetősége:

Személyi adatok változása

Ha értesítési címe megváltozott, kérjük, jelezze bármelyik bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, az MKB TeleBANKár-on, annak érdekében, hogy bankkártyája elkészültéről, valamint folyamatosan bővülő szolgáltatásainkról időben értesíthessük Önt.

Hogyan igényelhet bankkártyát?

 • A bankkártya igényléséhez szükséges nyomtatványt, a Bank Üzletszabályzatát és Kondíciós Listát kérésére bankfiókjaink az Ön rendelkezésére bocsátják, illetve a www.mkb.hu honlapunkról is letölthető.
 • Az igénylőlapon megadott adatait az MKB banktitokként kezeli. A számlanyitáshoz szükséges fedezeti összeg nagyságáról, valamint a kártya használatával kapcsolatos díjakról a Kondíciós Listából tájékozódhat.
 • Bankkártyáját az igényléstől számított 2 héten belül elkészítjük és postázzuk, fióki átvétel esetén a bankkártya elkészültéről levélben értesítjük.
 • Lakossági betéti bankkártyák esetében TeleBANKáron és NetBANKáron keresztül is elindíthatja bankkártya igénylését.

További hasznos információk

 • Bankkártyája érték, kérjük, saját érdekében vigyázzon rá!
 • Fizetéskor ne adja ki a kezéből! Amennyiben mégis át kell adnia a kereskedőnek, elfogadónak, legyen figyelmes és ne hagyja, hogy kikerüljön a látóköréből. Így megakadályozhatja a bankkártya adatainak lemásolását.
 • Fizetéskor útlevelét vagy személyi igazolványát is elkérhetik. Ez az Ön biztonságát szolgálja, mivel az elfogadóhely így ellenőrzi, hogy a kártyát a jogos birtokosa használja-e.
 • Bankkártyáját átvételkor ellenőrizze, hogy az Ön nevére szól-e, és kérjük, azonnal írja alá, hiszen egy esetleges illetéktelen használat bizonyítási eljárása során az aláírásnak fontos szerepe lehet.
 • Kártyáját soha ne adja kölcsön senkinek!
 • A kártyával történő készpénzfelvétel esetén és kártyájával történő vásárláskor szüksége lehet egy négyjegyű, titkos azonosító számra, a PIN-kódra. A titkos kód egyedi, nem áll módunkban újra előállítani.
 • Az Ön PIN-kódját - kártyája átadását megelőzően – normál küldeményként postázzuk. Ha a PIN kód kézhezvételétől számított 14 napon belül nem kapja meg bankkártyáját, kérjük jelezze ezt MKB TeleBANKár-on és kérje a kártya pótlását.
 • A bankkártyájához tartozó PIN-kódot Ön bármikor megváltoztathatja az MKB ATM-eken, a „PIN-kód csere” menüpont alatt. Kérjük olyan 4 jegyű kódra változtassa meg a kiküldött PIN-kódot, ami az Ön számára könnyen megjegyezhető, de egy esetleges visszaélés alkalmával nehezen hozható Önnel összefüggésbe. (Kerülje a születési dátumot, a 4 ugyanolyan szám megadását!)
 • A PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és ügyeljen arra, hogy más ne ismerje meg!
 • Kérjük, hogy saját érdekében a PIN-kódot ne írja a bankkártyára, és ne tárolja azzal egy helyen!
 • Amennyiben Önnek több bankkártyája is van, kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes bankkártyájához különböző PIN-kód tartozik.
 • Bankjegykiadó automatából történő készpénzfelvételkor, az automata által kiadott készpénzt időben vegye el, és vigyázzon, hogy kártyáját ne felejtse a berendezésben.
 • Ha valamilyen oknál fogva nem sikerül a kártyájával fizetni, ne hagyja azt a kereskedőnél a "fizetés záloga"-ként.
 • A bankkártyák hátoldalán található, fontos információkat hordozó mágnescsík érzékeny az erős elektromos-, mágneses- és hőhatásokra. Kártyáját tartsa távol televíziótól, rádiótól, hangfalaktól, mágneskulcstól, mágneszáras táskától és pénztári pultoktól, valamint óvja az erős hőhatástól és a napsütéstől.
 • Számlakivonatát mindig ellenőrizze, és azonnal jelezze, ha olyan költéssel terheltük, amelyet nem Ön vagy a társkártya birtokosa hajtott végre.
 • https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankkartyak
 • A Mastercard nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamokat az alábbi internetes oldalon teszi közzé: https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html