MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Forint- és devizabetétek

Forint- és devizabetétek

 

Az MKB Bank Ügyfelei - a látraszóló betéti kamatnál magasabb hozam elérése érdekében - rövidebb-hosszabb ideig jelentkező szabad pénzeszközeiket betétként köthetik le.


Mit kínálunk?

 • A látraszóló betéti kamatnál magasabb hozamot nyújtó befektetést
 • Rugalmasan leköthető betétet
 • Bankfiókjainkban, referensénél, vagy akár telefaxon is intézhető betétlekötést

Kinek ajánljuk?

  • Az MKB-ban forint bankszámlával rendelkező Ügyfeleinknek
  • Bankszámlájukat maximálisan kihasználni igyekvő partnereinknek
  • Devizabetét elhelyezésének lehetőségét - az MKB-ban lévő devizaszámla birtokában - bármely Ügyfelünk részére biztosítjuk

Feltételek

 • A minimálisan leköthető összeg 500 000 Ft (számlacsomag igénybevétele esetén 100 000 Ft), illetve ennek megfelelő konvertibilis deviza
 • A lekötött forint betétek futamidejét Ön határozza meg, mely 1 héttől 12 hónapig terjedhet
 • Választásának megfelelően betétet helyezhet el egyszeri érvénnyel, illetve ismétlődő betétlekötésként
 • A betét kamatlába a lekötés futamideje alatt fix

A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

Milyen típusú betétlekötésre nyílik lehetőség?

Választásának megfelelően betétet helyezhet el egyszeri érvénnyel,illetve ismétlődő betétlekötésként az alábbiak szerint

 • Betét egyszeri érvénnyel: ekkor egy meghatározott pénzösszeg meghatározott ideig kerül lekötésre, mely betét a futamidő elteltével automatikusan megszűnik.
 • Betét ismétlődő lekötéssel, azonos összegre: ekkor a betét tőkeösszege a futamidő elteltét követően mindaddig automatikusan újra lekötésre kerül, ameddig Ön eltérően nem rendelkezik. A betét tőkeösszegének ismételt lekötése során az új időszakra a kamatlábat az aktuális kondíciók alapján állapítjuk meg. Természetesen az egyes futamidő elteltét követően az adott időszakra járó kamatot bankszámláján jóváírjuk.
 • Betét ismétlődő lekötéssel, tőkésedő kamattal: ekkor a betétet - hasonlóan az előző konstrukcióhoz - a futamidő elteltét követően mindaddig automatikusan újra lekötjük, ameddig Ön eltérően nem rendelkezik. Ezen konstrukció során az egyes lekötési időszak elteltét követően a kamatot a tőke összegéhez jóváírjuk (tőkésítés), s ily módon az új betétet együttes összegben kötjük le. Természetesen ekkor is megállapítjuk az új futamidőre vonatkozó kamatlábat az aktuális kondíció figyelembevételével.

Felmondható-e a lekötött betét, s ha igen, milyen feltételek mellett?

 • A mindenkori legrövidebb lekötési időtartamra elhelyezett betét esetén a szerződés csak a lekötés lejáratának napjára/fordulónapjára mondható fel.
 • Az egy hónapot meg nem haladó időtartamra történt lekötés esetén a szerződés csak azonnali hatállyal mondható fel.

Az egy hónapon túlra lekötött betét szerződésének felmondása a 31. naptól kezdeményezhető

 • Azonnali hatályú felmondással, illetve
 • Határidős felmondással (előzetes - öt banki munkanapos - felmondási idő megtartása mellett).

További feltételek

 • Azonnali felmondás esetén a Bank nem fizet kamatot.
 • Határidős felmondás esetén a Bank az eredeti kamatfeltételek szerint, de a ténylegesen letöltött futamidő figyelembevételével, a kamat terhére a felmondási jutalék érvényesítése után fizeti meg a kamatot.
 • Felmondási jutalék: a szerződés határidős felmondása esetén érvényesített költségátalány, amely a felmondással érintett összeg 0,50%-a.
 • A Bank a lekötés lejárata/fordulónapja előtti időpontra történő részösszegű felmondásának lehetőségét nem biztosítja.
 • A lekötött betét összegének a lekötés fordulónapjára történőmódosítása (a tőke összegének emelése vagy csökkentése) nem minősül felmondásnak.
 • A tőke összegének csökkentése esetén az új periódusra érvényes fel nem mondott résznek el kell érnie az adott számlavezetésre irányadó mindenkor hatályos feltételek szerintleköthető legkisebb betét összegét.
 • A lekötött betét felmondását PCBANKáron keresztül, illetveírásban, az eredeti lekötést végző üzleti területhez kérjük elküldeni.
 • A felmondás következtében jóváírásra kerülő betétet - egyezően a lejárat utáni jóváírással - kizárólag pénzforgalmi bankszámlája javára számolhatja el.

Milyen módon lehet betétet lekötni?

Betétlekötési megbízásait rugalmasan adhatja meg a következő módokon

 • bankfiókjainkban,
 • referensénél,
 • telefaxon,
 • NetBANKáron,
 • PCBANKáron.

A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

Ki helyezhet el forintbetétet?

Forintbetét elhelyezésére az MKB-ban meglévő forint bankszámlájabirtokában lehetőséget biztosítunk.

Mennyi a minimálisan leköthető összeg?

A minimálisan leköthető összeg 500 000 Ft, mely a Mikro számlacsomag részeként már 100 000 Ft-tól rendelkezésére áll.

Mennyi időre lehet betétet elhelyezni?

A lekötött forintbetétek futamidejét természetesen Ön határozza meg, mely futamidő 1, 2, 3 hét, illetve 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónaplehet (kivétel EUR deviza betétek: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónap).

Változik-e betét kamatlába a lekötés futamideje alatt?

A betét kamatlába a lekötés futamideje (ismétlődő betétlekötés esetén az egyes lekötési időszakok) alatt fix, azaz nem módosul.

Meddig lehet a betétlekötési megbízást benyújtani?

A tárgynapi lekötésre vonatkozó betétlekötési megbízásokat papíralapú bizonylatok felhasználásával a mindenkori pénztári nyitvatartási idő alatt nyújthatja be. Megbízásait elektronikus úton is benyújthatja bármely naptári napon 0 és 24 óra között, de legkésőbb a megbízások teljesítési határidejeként megjelölt banki munkanapon 15 óráig.