MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Állampapírok

 

A Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, rövid, közép és hosszú távú futamidővel rendelkező, alacsony kockázatú és kedvező hozamlehetőséget biztosító értékpapírok érhetőek el Ügyfeleink részére. Az MKB Bank a magyar állampapírok közül Féléves Magyar Állampapír, az Egyéves Magyar Állampapír, a Kétéves Magyar Állampapír, a Bónusz Magyar Állampapír és a Prémium Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, Kétéves Állampapír, Bónusz Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény) forgalmazója.

Az állampapírokba történő befektetés előnyei

 • Biztonság: az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, mivel visszafizetése államilag garantált (állami garancia a névértékre és a kamatra, a követelés nem évül el).
 • Likviditás: az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, lejárat előtt értékesíthetők.
 • Magas hozam: általában a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamot biztosít.
 • Rugalmasság: változatos, többféle futamidő, egységes címletezés.
 • Alacsony költség: az állampapírok összevont értékpapírszámlán helyezhetők el, így őrzésük biztonságos és alacsony költséggel jár.
 • Vétel és eladás esetén az MKB Bank nem számol fel jutalékot.

Kinek ajánljuk az állampapír befektetéseket?

 • Akik előnyben részesítik az előre kalkulálható kamatozású befektetéseket
 • Akik a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokat preferálják

Az állampapír befektetések kockázatai

 • A Magyar Állam által forintban kibocsátott értékpapírok a forint megtakarítással rendelkező befektetők számára az egyik legalacsonyabb kibocsátói kockázatot jelentik.
 • Az állampapírokat a kibocsátó csak lejáratkor váltja vissza. Amennyiben a befektető lejárat előtt a pénzéhez szeretne jutni, értékesítheti a kötvényt, kincstárjegyet a másodlagos piacon, amennyiben van vevő az adott értékpapírra. Előfordulhat, hogy az állampapír lejárat előtti értékesítése – kereslet hiányában – nem lehetséges.
 • Az állampapírok árfolyamát a piaci hozamváltozás befolyásolja. Ha a befektető lejárat előtt értékesíti az értékpapírokat, emelkedő hozamok esetén az állampapírok árfolyama az eredeti vételi árfolyam alá eshet. Ez azt jelenti, hogy kamatozó kötvények esetében értékesítéskor az utolsó kamatfizetéstől eltelt időtartamra a vevő az időarányos kamatot az eladónak megfizeti, a nettó árfolyam, azaz a tőke ára azonban a vásárláskori érték alá eshet, tehát a befektető árfolyamveszteséget, más szóval tőkeveszteséget szenvedhet el. Amennyiben a befektető lejáratig megtartja az értékpapírt, akkor a vásárláskor rögzített éves hozamhoz fog hozzájutni, mivel a futamidő alatt bekövetkezett piaci árfolyamváltozás nem jelenik meg a befektetésben csak értékesítés esetén.

Termékajánló

Féléves Magyar Állampapír(korábban: Féléves Kincstárjegy)

6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, értékpapír, mely jegyzési eljárással kerül forgalomba.

Egyéves Magyar Állampapír (korábban: Kamatozó Kincstárjegy)

1 éves futamidejű, fix kamatozású, értékpapír, mely jegyzési eljárással kerül forgalomba.

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves állampapír)

Kétéves Állampapír forintban denominált, névre szóló, fix kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

Bónusz Magyar Állampapír (korábban: Bónusz Magyar Államkötvény)

A Bónusz Magyar Államkötvény forintban denominált, névre szóló, változó kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

Prémium Magyar Állampapír (korábban: Prémium Magyar Államkötvény)

A Prémium Magyar Államkötvény forintban denominált, névre szóló, változó kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

Államkötvény

Egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapírok.

Diszkontkincstárjegy

Egy évnél rövidebb, 3 és 12 hónapos futamidővel kibocsátott értékpapír.

Kiegészítő információk

Jelen tájékoztatás a Kbftv. 4. § (1) 55. pontja és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a forgalmazott állampapírok Ismertetőit és Nyilvános Ajánlattételeit valamint a Bank MiFID Terméktájékoztatójának állampapírokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az állampapírok értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

A honlapon található tájékoztató dokumentációk elérhetők továbbá a forgalmazó MKB Bank Nyrt. fiókjaiban.