MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Bankkártya használat

Milyen előnyöket kínál Önnek az MKB bankkártya?

 • Könnyű és gyors hozzáférés forint vagy deviza alapú bankszámlájához
 • Készpénzfelvétel a bankjegykiadó automatákból (ATM) a hét minden napján a nap 24 órájában, a bankfiókokban pedig a hivatalos nyitvatartási időben, a Kondíciós listában meghatározott díj ellenében
 • MKB ATM-en PIN kód megváltoztatása tetszőleges négyjegyű számkombinációra
 • A TeleBANKár szolgáltatás segítségével bármikor információhoz juthat számlaegyenlegével, költéseivel kapcsolatban
 • A MobilBANKár szolgáltatás SMS üzeneteivel Ön biztonságosan nyomon követheti bankkártyás költéseit
 • Részletes elszámolás bankkártyás költéseiről, így nyomon követheti jóváírásait és tranzakcióit
 • Internetes NetBANKárszolgáltatásunk segítségével (Személyes pénzügyek menüpont) vizuálisan is megjeleníti az Ön bevételeit, kiadásait, ezzel lehetőséget teremtve pénzügyeinek hatékony áttekintésére

Hogyan fizethet bankkártyájával?

 • Világszerte több millió kereskedőnél,
 • Magyarországon már mintegy 45.000 kereskedőnél,
 • a kártyán található emblémával jelzett kereskedelmi elfogadóhelyen.

Figyelem!

Amennyiben utazásai során szállodai vagy autóbérlési számláját bankkártyájával kívánja rendezni, felhívjuk szíves figyelmét, hogy a legtöbb szállodában, illetve autókölcsönzőnél csak a magasabb szolgáltatástartalmú, dombornyomott bankkártyákat (Mastercard® Standard, Mastercard® Gold és Mastercard® Business Silver, valamint VISA Classic, VISA Gold, VISA Business és VISA Business Gold) fogadják el fizetőeszközként.

 • Vásárláskor, illetve szolgáltatás igénybevételekor a kereskedő minden esetben elkéri a bankkártyát. A bankkártya elfogadása, a fizetés engedélyezése, illetve a kártyabizonylat kiállítása kétféle módon történhet: hagyományos papíralapú vagy elektronikus módszerrel.
 • Hagyományos esetben mechanikus készülék alkalmazásával kártyájáról lenyomatot készítenek, így a kártyán látható adatok egy hárompéldányos bizonylatra kerülnek. A bizonylaton feltüntetik az elfogadóhely nevét, a vásárlás napját és az áru vagy szolgáltatás kártyával fizetett ellenértékét.
 • Elektronikus elfogadás esetén a mágnescsíkon kódolt adatokat POS terminál segítségével olvassák le, ekkor a kártyabizonylatot a terminál állítja elő.
 • Vásárlás típusú tranzakcióknál a csak mágnescsíkos bankkártyák esetében az MKB Bank alapesetben nem kéri a kártyájához tartozó titkos azonosító (PIN kód) megadását, így az Ön azonosítása a bizonylat aláírása alapján történik. Az elfogadóhely döntésének függvényében egyes esetekben kérhetik Önt személyazonosító okmánya bemutatására is.
 • A már chippel ellátott bankkártyák esetében vásárlási tranzakcióknál szükséges a PIN kód megadása. Ez esetben bizonylat aláírására nincs szükség.
 • Saját érdekében minden esetben ügyeljen rá, hogy a megadott PIN-kódot illetéktelen személy ne láthassa.
 • A bizonylaton szereplő adatok valódiságát Ön az aláírásával illetve a PIN kód megadásával igazolja, ezt követően megkapja a bizonylat egy példányát. A bizonylatot célszerű megőrizni, mert a bankunk által küldött számlakivonat és a bizonylatok utólagos összevetésével ellenőrizheti, hogy számláját valóban az Ön által jóváhagyott összeggel terheltük-e.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyes kereskedőknél alkalmazott eljárás a kártyás bizonylat aláírása vagy a PIN kód megadása tekintetében az itt leírtaktól eltérő is lehet.

Vásárlás telefonon és interneten

Világszerte egyre népszerűbb a telefonon, illetve interneten felkínált, bankkártyás vásárlás. Az árucikkek (pl. könyv, hanglemez, DVD, ajándéktárgy, ruházat stb.) kifizetésének módja, hogy az árucikk megrendelésekor elkérik bankkártyája adatait (kártyaszámát, a kártya lejáratát, a kártyabirtokos nevét), és ennek alapján a vásárlás ellenértékével terhelik a kártyabirtokos számláját. Egyre több kereskedő kéri az azonosításhoz a kártyához tartozó háromjegyű biztonsági azonosítót, amely a bankkártya hátoldalán található, az Ön aláírása mellett (vagy a 16 jegyű kártyaszámot, vagy a teljes kártyaszám utolsó négy számjegyét követő 3 jegyű azonosító). Visa Internet kártya esetében ez a 3 jegyű azonosítószám a kártya előlapján szerepel.

Az adatok között interneten biztonsági okokból a PIN-kódját soha ne adja meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bankkártya társaságok szabályai értelmében bankkártya használata az illegális internet-oldalakon tilos.

Készpénzfelvétel

 • A világ 220 országában VISA és Mastercard® emblémával jelzett több százezer ponton.
 • Magyarországon mintegy 4.800 bankjegykiadó automatából, valamint a bankfiókokban és postahivatalokban.

Egyenleg lekérdezés

Lakossági bankkártyák esetében a kártyával még igénybe vehető egyenleget lekérdezheti az MKB által üzemeltetett ATM-eken. E mellett lakossági ügyfeleink MobilBANKár szolgáltatás keretében is kérhetnek egyenleg információt a kártyás költésekről értesítő SMS üzenetben, valamint a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével a világ bármely táján biztonságos internetes kapcsolaton keresztül tájékozódhatnak a számláikról.

A bankkártyás tranzakciók elszámolása során alkalmazott árfolyamok

VISA típusú bankkártyáknál a Nemzetközi Kártyatársasággal kötött megállapodás alapján, a nemzetközi forgalomban bonyolított költések elszámoló devizaneme USD.

Mastercard kártyáknál - szintén a kártyatársasággal történt megállapodás szerint - az Európán belüli forgalom elszámolása EUR-ban, a tengerentúli költések elszámolása USD-ben történik.

Nemzetközi kártyahasználat esetén, ha a tranzakciók devizaneme és az elszámoló devizanem nem azonos, a tranzakció elszámolása a mindenkor érvényes Kondíciós listában meghatározott árfolyamon történik.

A kártyák aktiválása

Az MKB Bankkártyák a biztonság érdekében inaktív állapotban kerülnek kibocsátásra. A kártya aktiválása egyszerűen végezhető:

 • NEtBANKár szolgáltatáson keresztül,
 • MKB által üzemeltetett bankjegykiadó automatában (ATM-ben) bankkártya aktiválás menüponton keresztül (kivéve a Visa Internet kártyát)
 • MKB által üzemeltetett bankjegykiadó automatában (ATM-ben) egyenleg lekérdezéssel, (az üzleti bankkártyákkal és a VISA Internet bankkártyákkal) nem lehet ATM-ben egyenleget lekérdezni)
 • Sikeres készpénzfelvétellel bármely ATM-ben (készpénzfelvételi díj megfizetése mellett),
 • Bankfiókban, munkatársaink közreműködésével.

A kártya érvényessége

A kártya lejáratát az előlapon feltüntetett dátum jelzi. A lejárat formátuma hh/éé, így pl. 2011. augusztusban lejáró kártya érvényességének feltüntetése a kártya előlapján: 08/11. A kártya a feltüntetett lejárati hónap utolsó napján 24 óráig használható. Kérjük, ezt fizetéseinek időzítésekor, különösen külföldi utazásait megelőzően vegye figyelembe.

A kártya megújítása

 • Annak érdekében, hogy bankkártyája használatának kényelmét rövid időre se kelljen nélkülöznie, kártyáját automatikusan megújítjuk, és erről Önt levélben értesítjük, melyet Értesítési címére postázunk.
 • Ha hosszabb külföldi útra készül, lehetőség van arra, hogy néhány héttel korábban készítsünk új kártyát Önnek.
 • Ha a bankkártya szerződést fel kívánja bontani, kérjük, szándékát a kártya lejárata előtt legalább 35 nappal jelezze.

Bankkártya letiltás (visszavonhatatlan blokkolás)

Mit kell tennie, ha kártyája megrongálódik, elveszíti, vagy ellopják?

Kérjük, hogy bankkártyája elvesztését, illetve ellopását haladéktalanul jelezze TeleBANKár ügyfélszolgálatunkon, bankfiókjainkban, bármely VISA, illetve Mastercard tagbanknál, esetleg közvetlenül a kártyatársaságnál.

Az MKB TeleBANKár elérhetősége:

Telefon: (06-1) 373-3333

Vezetékes kék szám: 06 (80) 350-350

Telefax: (06-1) 268-7799

VISA Classic, VISA Gold, VISA Business és VISA Business Gold bankkártyájának elvesztését, ellopását bejelentheti a VISA Nemzetközi Kártyatársaság európai központjánál, Londonban,
Telefon: (44) 207 938-1031

illetve amerikai központjánál, az USA-ban:
Telefon: (1) 410 581-9994, (1) 410 581-3836

Mastercard® Standard, Mastercard® Unembossed, Mastercard® Business Silver és Mastercard® Gold bankkártyájának elvesztését, ellopását bejelentheti a Mastercard Europe központjánál Belgiumban,
Telefon: (32) 2 352-5876

illetve amerikai központjánál, az USA-ban:
Telefon: (1) 314 275-6690

A bejelentéshez szükséges adatok:

 • A kártya száma
 • A kártya lejárata
 • A kártyahasználat fedezetéül szolgáló bankszámla száma
 • Ha a bejelentő ezeket az adatokat nem tudja, akkor TeleBANKár szolgáltatásunk munkatársai a kártyabirtokos egyéb azonosító adatai segítségével intézkednek a kártya letiltásáról.

További hasznos információk a kártyaletiltással kapcsolatban:

 • Az MKB TeleBANKár telefonszámait mindig tartsa magánál, hogy szükség esetén segíthessünk Önnek.
 • Jegyezze fel kártyája azonosító adatait (kártyaszám, lejárat), és azokat a kártyától elkülönítve tartsa. Ez meggyorsíthatja a kártya letiltását.
 • A kártya letiltásáról az Ön nevében bárki intézkedhet.
 • Az ellopott/elveszett bankkártya helyett kérésére díjmentesen új kártyát bocsátunk rendelkezésére. Az elveszett vagy ellopottnak bejelentett kártyát annak megtalálása esetén sem lehet újra használni.

Bankkártya használati limitek

Az esetleges visszaélésekből származó veszteség korlátozására szolgál a napi költési limit meghatározása, külön vásárlásra és készpénzfelvételi tranzakcióra is. Ezek a limitek a kártyahasználat gyakoriságára és összegére vonatkoznak, amely felett automatikusan visszautasításra kerül minden tranzakció, amelyre az elfogadóhely felhatalmazást kér, függetlenül a számlán rendelkezésre álló fedezettől.

Amennyiben Ön nem határoz meg limitet, úgy automatikusan a Bank Kondíciós Listájában meghatározott standard költési limitek lesznek érvényben. Ha ettől eltérő költési limiteket szeretne (pl. külföldi utazásra készül, ahol várhatóan többször és nagyobb összeghatárig szeretné bankkártyáját használni), a limitek tetszőlegesen megváltoztathatók akár állandó, akár átmeneti időszakra bármelyik bankfiókban. TeleBANKár szerződéssel rendelkező Ügyfeleink esetében a limit átmeneti időszakra és véglegesen is módosítható, melyet Ügyintéző segítségével telefonon keresztül a TeleBANKár telefonszámain intézhetnek. NetBANKár szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink bankkártya költési limitjei NetBANKáron is tetszés szerint változtathatóak.

További hasznos információk

Amit a bankkártya használat érdekében feltétlenül tudni kell az esetleges kellemetlenségek megelőzése érdekében:

 • Ne engedje, hogy a kártya fizetéskor kikerüljön a látóköréből. Így megakadályozhatja, hogy a kártya adatait esetleg lemásolják.
 • Fizetéskor útlevelét vagy személyi igazolványát is elkérhetik. Ez az Ön biztonságát szolgálja, mivel az elfogadóhely így ellenőrzi, hogy a kártyát a jogos birtokosa használja-e.
 • Bankkártyáját különös gondossággal, rendkívüli értékként kezelje. Átvételkor ellenőrizze, hogy az Ön nevére szól-e, és kérjük, azonnal írja alá, hiszen egy esetleges illetéktelen használat bizonyítási eljárása során az aláírásnak fontos szerepe lehet.
 • Kártyáját soha ne adja kölcsön senkinek!
 • A kártyával történő készpénzfelvétel esetén és chip kártyájával történő vásárláskor szüksége van egy négyjegyű titkos személyazonosító számra, a PIN-kódra. A titkos kód egyedi, újraelőállítására nincs mód. Az Ön PIN-kódját - kártyája átadását megelőzően - ajánlott küldeményként postázzuk. A PIN-kódot kizárólag Ön ismeri, és ügyeljen arra, hogy más ne ismerje meg!Kérjük, hogy saját érdekében a PIN-kódot ne írja a kártyára, és ne tárolja azzal egy helyen!
 • Kérjük, hogy saját érdekében a PIN-kódot ne írja a kártyára, és ne tárolja azzal egy helyen!
 • Amennyiben Önnek több bankkártyája is van, kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes bankkártyájához különböző PIN-kód tartozik, melyek az MKB ATM-eken tetszőleges négyjegyű számra bármikor megváltoztathatóak.
 • Fizetés után kártyáját kérje vissza, és ellenőrizze, hogy valóban az Ön nevére szól-e, automatából történő készpénzfelvételkor pedig vigyázzon, hogy kártyáját ne felejtse a berendezésben. Ha valamilyen oknál fogva nem sikerül a kártyájával fizetni, ne hagyja azt a kereskedőnél a "fizetés záloga"-ként.
 • A bankkártyák hátoldalán található, fontos információkat hordozó mágnescsík érzékeny az erős elektromos, mágneses és hőhatásokra. Kártyáját tartsa távol televíziótól, rádiótól, hangfalaktól, mágneskulcstól, mágneszáras táskától és pénztári pultoktól, valamint óvja az erős hőhatástól és a napsütéstől.
 • Számlakivonatát mindig ellenőrizze, és azonnal jelezze, ha olyan költéssel terheltük, amelyet nem Ön vagy a társkártya birtokosa hajtott végre.
 • Soha ne hagyja bankkártyáját gépkocsiban! A kesztyűtartó a tolvajok kedvelt célpontja!

Csak a szükséges bankkártyáját tartsa magánál! Bankkártyáját olyan helyen őrizze, hogy esetleges eltűnését azonnal észrevehesse.

Személyi adatok változása

Ha értesítési címe megváltozott, kérjük, ezt írásban jelezze a számláját vezető bankfiókban vagy az MKB TeleBANKár ügyintézőjénél, hogy bankkártyája elkészültéről, valamint folyamatosan bővülő szolgáltatásainkról időben értesíthessük Önt.

Hogyan igényelhet bankkártyát?

 • A bankkártya igényléséhez szükséges nyomtatványt, a Bank Üzletszabályzatát és Kondíciós Listát kérésére bankfiókjaink az Ön rendelkezésére bocsátják, illetve honlapunkról is letölthető.
 • Az igénylőlapon szereplő kérdésekre adott válaszait az MKB banktitokként kezeli.
 • A számlanyitáshoz szükséges fedezeti összeg nagyságáról, valamint a kártya használatával kapcsolatos díjakról a Kondíciós Listából tájékozódhat.
 • Bankkártyáját az igényléstől számított 2 héten belül elkészítjük, átvételének helyéről és időpontjáról levélben értesítjük.
 • Kérésére, külön díj felszámítása mellett, bankkártyáját sürgősséggel készítjük el. Ez betéti bankkártyák esetén a bankkártya-szerződés hatályba lépését követő 4. banki munkanap, hitelkártyák esetében a bankkártya-szerződés hatályba lépését követő 6. banki munkanap.
 • Lakossági betéti bankkártyák esetében TeleBANKáron és NetBANKáron keresztül is elindíthatja bankkártya igénylését.

2010. október

A Mastercard nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamokat az alábbi internetes oldalon teszi közzé:

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html

A VISA nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamokat az alábbi internetes oldalon teszi közzé:

http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx

Még nem az MKB Bank ügyfele?

red-jelolopin.png

Látogasson el fiókunkba!

Ügyintézőink bármelyik bankfiókunkban segítenek a számlanyitásban.

Bankfiókot keresek

Már az MKB Bank ügyfele?

red-hivjon-minket-icon.png

Hívjon minket!

Hívja a hét bármely napján 0-24 órában elérhető díjmentes telefonos ügyfélszolgálatunkat.

+36 80 350 350
red-visszahivas-icon.png

Kérjen visszahívást!

Legkésőbb a következő munkanapon 8:00 és 20:00 között felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
red-jelolopin.png

Látogasson el fiókunkba!

Ügyintézőink bármelyik bankfiókunkban segítenek a csomagváltásban.

Bankfiókot keresek