MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Hiteltörlesztési
moratórium

Naprakész információk lakossági
ügyfeleinknek.

info-icon.png

Ha a kis-, közép- vagy nagyvállalatokat érintő tudnivalók érdeklik, látogasson el üzleti ügyfeleinknek szóló oldalunkra.

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium lezárulta után – 2023. január 1-től – a törlesztési kötelezettség újraindul.

Ha a kölcsönét az MKB Banknál vezetett számláról beszedés útján törleszti, kérjük gondoskodjon arról, hogy a fizetési moratórium lejártát követően a kölcsön törlesztési esedékességének napján a törlesztésre megjelölt lakossági bankszámlán a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon. Ha kölcsönét nem az MKB Banknál vezetett lakossági bankszámláról törleszti, akkor kérjük gondoskodjon arról, hogy a fizetési moratórium lejártát követően a kölcsön törlesztési esedékességének napján a törlesztésre sor kerüljön.

A fizetési moratóriumról szóló jogszabályi rendelkezések szerint a fizetési moratórium lezárása után az eredeti, szerződés szerint megállapított törlesztőrészletek nem emelkedhetnek, ezért a fizetési moratórium alatt felszámított, meg nem fizetett kamat, esetleges kezelési költség és díj összege miatt a kölcsön futamideje hosszabbodik meg. A kamatperiódusonként változó kamatozású kölcsönök esetén, ha a kamatperiódus fordulónapja a fizetési moratórium időszakában volt és az ügyleti kamat növekedett, akkor a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően figyelembe vett eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet meghaladhatja az eredeti, a 2020. márciusa előtti törlesztőrészlet összegét.

A kölcsönével kapcsolatos információkról levél útján tájékoztatjuk.

Folyószámlahitel és hitelkártya esetén Önnek el kell kezdenie a moratóriumi időszak alatt meg nem fizetett kamatok és költségek megfizetését, melyet 12 havi egyenlő részletben ütemezünk.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hitelekre vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

A hiteltörlesztési moratóriumot a 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján már folyósított hitelekre vehetik igénybe ügyfeleink, amennyiben az adott szerződés 2022. június 17-én moratóriumban volt (éltek a moratóriummal a hitel tekintetében) és az adós a moratórium igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be legkésőbb 2022. július 31-ig.

Milyen költségekre nem vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

A hiteltörlesztési moratórium nem vonatkozik a harmadik személyek szolgáltatásának ellenértékeként fizetendő költségekre. Ha igénybe veszi a moratóriumot, továbbra is fizetnie kell pl. a hitelfedezeti biztosítást, a kötelező értékbecslés díját, stb.

Kivételt képez a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Kormányrendelet alapján folyósított kölcsönhöz kapcsolódóan fizetendő kezességvállalási díj, amit a moratórium alatt nem kell megfizetnie.

Azt mondták, hogy nem nőhet a törlesztőrészletem a moratórium után. Mikori törlesztőrészletnél nem lehet magasabb az új törlesztőm?

A hiteltörlesztési moratórium után esedékessé váló törlesztőrészlet, valamint a moratórium alatt felhalmozott, a moratórium után megfizetendő kamatok és díjak együttes összege annál a törlesztőrészletnél nem lehet magasabb, amit Ön az eredeti szerződés szerint fizetett volna meg.

Ugyanakkor, ha a hitelszerződése lehetőséget ad a kamat átárazódására (pl. változó kamatozású hitelek esetén a BUBOR változása, illetve a kamat- vagy kamatfelár változtatási mutató miatt), akkor az eredeti szerződés szerint a moratórium alatt és azt követően is változhat a törlesztőrészlete.

Módosulni fog a hitelszerződésem a moratórium miatt megállapított új futamidő miatt?

Igen, a vonatkozó jogszabályok értelmében a moratórium igénybe vétele miatt módosulni fog a hitelszerződése. A moratórium 3 lezárását követően minden érintett ügyfelünket írásban tájékoztatni fogjuk a hitelszerződés módosulásáról, illetve a fizetési kötelezettségek és a futamidő változásáról.

Nem vagyok a moratóriumban, de nem fogom tudni fizetni a hitelemet. Mit tegyek?

Kérjük, hogy nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást.

Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen állnak rendelkezésére a 06-80-350-350-es telefonszámon vagy az info@mkb.hu e-mail elérhetőségen.

Számít fel kamatot a tartozásom után a bank a fizetési moratórium alatt?

Igen, a hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás után a moratórium időtartama alatt is a szerződésben rögzített mértékű ügyleti kamatot számítjuk fel. Ugyanakkor a késedelem jogkövetkezményeit nem alkalmazzuk, így a késedelmes napok száma nem emelkedik, illetve nem számítunk fel késedelmi kamatot.

Ha végig igénybe veszi a moratóriumot, akkor a moratórium kezdetekor fennálló tőketartozása alapján számítjuk fel a kamatot, és a teljes futamidő alatt visszafizetendő kamat összege magasabb lesz, mint ha nem vette volna igénybe a moratóriumot.

A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok növelik a teljes visszafizetendő összeget. Mivel a moratórium után a törlesztőrészlete nem növekedhet meg, ezért a futamidő jóval több hónappal is hosszabb lehet annál, mint amennyi időt a moratóriumban töltött.

A hiteltörlesztési moratórium alatt felhalmozott kamat összegéről, valamint a futamidő módosulásáról a moratórium lezárását követően levélben tájékoztatjuk.

Mi a teendőm, ha folyószámlahitelem van?

• Ha jelenleg moratóriumban van, de a továbbiakban nem kíván élni vele, akkor nyújtson be kilépési nyilatkozatot a bankunkhoz!
A beérkező utalásokat vagy befizetéseket a tőketartozás csökkentése érdekében automatikusan elszámoljuk, így a feltöltött hitelkeret ismét azonnal rendelkezésre áll. A kihasznált keret után fizetendő kamatot és díjat csak a moratórium lezárását követően kell megfizetnie.

• Ha jelenleg moratóriumban van és a továbbiakban is élni kíván vele, akkor nyújtson be egy belépési nyilatkozatot a bankunkhoz a fentebb megjelölt mód egyikével.

Hogyan jár el a Bank a moratórium 3-ból kilépő hitelkártyák esetében?

Tájékoztatjuk arról, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 18. §-a értelmében a 2020. március 18-án fennálló hitelkártya tartozás után a Bank legfeljebb 11,99 %-os kamatot jogosult felszámítani. Jogszabályi kötelezettségünk alapján a hiteltörlesztési moratórium lezárását követően (ide értve az abból való önkéntes kilépést is) felülvizsgáljuk a 2020. március 18-án fennálló tartozás után, annak visszafizetéséig felszámított kamatösszeget, és szükség esetén 60 napon belül korrekciót hajtunk végre. Az esetleges korrekció összegéről a számlakivonaton tájékozódhat. Amennyiben a számlakivonat nem tartalmazza a következő tételt: „Moratórium kamatkorrekció”, az azt jelenti, hogy Ön élt a kamatmentes költés lehetőségével és 2020. április 15-ig visszafizette a hiteltörlesztési moratórium hatálya alá tartozó költés teljes összegét, így a Bank nem számított fel a költés után a kamatkorrekció hatálya alá tartozó kamatot.

Tájékoztatjuk, hogy a moratórium lezárását követően, azaz 2023. januártól a hitelkártyák esetén a minimális törlesztési kötelezettsége a hitelkártya igényléskor elfogadott kondíciós lista szerint történik:
• amennyiben a hiteltartozás teljes összege a hó végi zárlati elszámoláskor nem éri el az 5000 Ft-ot (0 és 5000 Ft között van a fennálló hiteltartozás a hitelkártya számlakivonaton), nincs minimális törlesztési kötelezettség, és késedelmi díjat sem számol fel Bankunk,
• amennyiben a hiteltartozás teljes összege 5 000 Ft és 40 000 Ft közé esik a hó végi zárlati elszámoláskor, 2000 Ft a minimális törlesztési kötelezettség,
• amennyiben a hiteltartozás teljes összege meghaladja a 40 000 Ft-ot a hó végi zárlati elszámoláskor, a minimális törlesztési kötelezettség a hiteltartozás 5 %-ának megfelelő összeg.

A hitelkártya számlán fennálló aktuális tartozásáról, illetve a minimális visszafizetendő összegről és határidőről a megszokott módon: a havi számlakivonaton, a hóvégi értesítő SMS (/push)-ben, illetve NetBANKáron és a Mobilalkalmazáson keresztül tájékozódhat.
2021. november 1-től a Bank a fizetési moratóriumra jogosult és azt igénybe vevő ügyfelei tekintetében a fizetési moratórium igénybevétele alatt (de legkésőbb annak megszűnéséig) nem számított fel hiteltúllépési díjat és késedelmi díjat sem.

A fizetési moratóriumból való kilépést követően a Bank nem számít fel hiteltúllépési díjat és késedelmi díjat sem azon ügyfelek esetében, akik az elszámolás napján hitelkeret túllépésben vannak. A késedelmi díj alkalmazását a Bank a hitelkeret túllépés fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig mellőzi.

Hogyan jár el a Bank a moratórium 3-ból kilépő hitelkártyák esetében?

Adatátadás moratóriumra nem jogosult szerződések esetén

Bankunk a 2011. évi CXXII. törvény (KHR. tv) 11. § (1) bekezdése alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, a minimálbér összegét meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll.

Ezen adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és az Ön hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképessége vizsgálatához. Az adatait egy esetleges kölcsönigénylés során a választott pénzügyi intézmény láthatja, és ez negatívan befolyásolhatja az igénylés kimenetelét. A negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után véglegesen és nem visszaállítható módon törlődnek KHR-ből.

Adatátadás moratóriumra jogosult szerződések esetén

A moratórium az „élő” hitelszerződések esetén 2020. március 19-ig felhalmozott késedelmes tartozásokra is érvényes. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink a moratóriumból történő kilépésig, de legfeljebb 2022. december 31-ig mentesülnek a fizetési késedelem következményei alól, és a moratórium alatt a késedelmes napok száma sem változik.

A moratóriummal érintett hitelügyletek kapcsán a moratórium 3 időszaka alatt nem szolgáltatunk késedelemre vonatkozóan adatokat a KHR felé.A moratórium időszaka nem számít bele a KHR lejelentés alapjául szolgáló 90 napos időtartamba. A moratórium után a késedelmes napok számának nyilvántartását a 2020. március 19-én fennálló késedelmes napok számától folytatjuk.

Ha anyagi helyzete lehetővé teszi, késedelmes tartozását a moratórium 3 szakasza alatt önkéntesen rendezheti. Ennek azért van jelentősége, mert 2022. december 31-én a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozás újból, egy összegben esedékessé válik, és nem teljesítés esetén a hitelszerződés felmondható.

A lejárt tartozás rendezése nem jelenti azt, hogy Ön nem kívánja igénybe venni a moratórium 3-t. Ha a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozását rendezni szeretné, kérjük, hogy a befizetés előtt egyeztessen banki ügyintézőjével!

Információk korábbi intézkedésekről

Moratórium 3

Tudnivalók a 2022. december 31-ig tartó hiteltörlesztési moratóriumról.

Moratórium 2/2

Tudnivalók a 2022. július 31-ig tartó hiteltörlesztési moratóriumról.

Moratórium 2

Tudnivalók a 2021. október 31-ig tartó hiteltörlesztési moratóriumról.

Moratórium 1

Tudnivalók a 2020. december 31-ig tartó hiteltörlesztési
moratóriumról.

Általános információk és intézkedések

Digitális megoldásaink az ügyintézéshez

Mindennapi pénzügyeit akár mobilról
vagy számítógépről is intézheti.

Intézkedések a bankfiókokban

Bankfiókjainkat érintő biztonsági
intézkedések és bezárt bankfiókok.

Bankkártya információk és változások

Érintésmentes fizetéssel, Mastercard
várókkal és utasbiztosításokkal
kapcsolatos információk.

Segíthetünk?

red-videobank-icon.png

Indítson videóhívást!

Munkanapokon 9:00 és 17:00 között a VideóBANKban is felteheti kérdéseit.

Elindítom a VideóBANKot
red-hivjon-minket-icon.png

Hívjon minket!

Hívja a hét bármely napján 0-24 órában elérhető díjmentes telefonos ügyfélszolgálatunkat.

06 80 333 660
red-visszahivas-icon.png

Kérjen visszahívást!

Legkésőbb a következő munkanapon 8:00 és 20:00 között felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
red-jelolopin.png

Látogasson el fiókunkba!

Ügyintézőink bármelyik bankfiókunkban segítenek.

Bankfiókot keresek