MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Jogcím- és országkódok

A pénz- és elszámolásforgalom, valamint a fizetési forgalom jogcímzése

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint valamennyi nemzetközi fizetési forgalmat érintő ügyletet jogcímezni szükséges, ugyanúgy a deviza tranzakciókat, mint valamennyi, eltérő rezidenciájú partnerek között bonyolított forint alapú fizetési forgalmat.

A jogszabály előírásai alapján a megbízást adó ügyfélnek kell nyilatkoznia az ügylet jogcíméről: szíves tájékoztatásuk céljából az alábbiakban foglaljuk össze a jogcímzés fontosabb szabályait.

A Bankhoz teljesítésre beadandó megbízások esetében fel kell tüntetni:

  • az átutaló, illetve a jogosult ügyfél országkódját (Magyarország esetében: HU),
  • a megbízáshoz kapcsolódó jogcímkódot.

Országkód

Az országkód meghatározásához az ún. rezidensi besorolás nyújt segítséget, azaz:

  • Természetes személyek esetében alapvetően a legalább egy éves magyarországi tartózkodás, illetve annak szándéka a meghatározó. Ennek eldöntéséhez támpontot szolgáltat a magyarországi állandó lakhely vagy levelezési cím megléte, a magyarországi közüzemi díjak megfizetése, valamely magyarországi banknál vezetett munkabérszámla megléte, stb. Ezzel ellentétben nem minősülnek magyar rezidensnek például a Magyarországon tanulmányukat folytató külföldiek, illetve a gyógykezelésben részesülők.
  • Nem természetes személyek esetében a Magyarországon bejegyzett cégek, illetve nyilvántartásba vett szervezetek (pártok, alapítványok, egyházak, egyesületek, stb.) rezidensnek minősülnek. A nem természetes személyek esetében ezáltal a döntő elhatárolási ismérv, hogy az adott gazdálkodó szervezet rendelkezik-e a cégjegyzékben is megjelenő KSH azonosító jellel vagy sem. Nem minősülnek azonban rezidensnek például a kormányzati, diplomáciai, katonai érdekképviseleti szervek, illetve más államok kormányzati szintű kereskedelmi, kulturális képviseletei.

Az országkódokat minden esetben szerepeltetni kell a megbízásokon: ezen kódokat A nemzetközi és belföldi fizetési forgalom során alkalmazandó országkódok című melléklet tartalmazza.

Jogcímkód

Az alkalmazandó jogcímezési módszereknek megfelelően a jogcímkód feltüntetése nem minden esetben kötelező. Az alábbi táblázat segítségével röviden összefoglaltuk, hogy mely esetekben keletkezik Önnek jogcímezési kötelezettsége:

   A kedvezményezett 
   RezidensNem rezidens
 Fizetés értékpapír ügylet miatt jogcímkódnincs van (a jogcím lista alapján)
  országkóda megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU a megbízó részéről HU; a jogosult részéről rezidenssége szerint
  jogcímkód nincs van (a jogcím lista alapján)
A megbízást benyújtó ügyfél EU-n kívüli fizetésországkóda megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU a megbízó részéről HU; a jogosult részéről rezidenssége szerint
Rezidens  jogcímkód nincsnincs
 EU-n belüli fizetés 12.500 EUR alatt országkóda megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU a megbízó részéről HU; a jogosult részéről rezidenssége szerint
  jogcímkód nincsvan (a jogcím lista alapján)
 EU-n belüli fizetés 12.500 EUR felett országkóda megbízó, illetve a jogosult részéről is egységesen HU a megbízó részéről HU; a jogosult részéről rezidenssége szerint
   A kedvezményezett 
   RezidensNem rezidens
 Fizetés értékpapír ügylet miatt jogcímkódvan (a jogcím lista alapján)van (50-52, 54-56 vagy 58-as kóddal)
  országkóda jogosult részéről HU; a megbízó részéről rezidenssége szerinta megbízó és a jogosult rezidenssége szerint
  jogcímkódvan (a jogcím lista alapján)nincs
A megbízást benyújtó ügyfél EU-n kívüli fizetésországkóda jogosult részéről HU; a megbízó részéről rezidenssége szerinta megbízó és a jogosult rezidenssége szerint
Nem Rezidens jogcímkódnincsnincs
 EU-n belüli fizetés 12.500 EUR alatt országkóda jogosult részéről HU; a megbízó részéről rezidenssége szerinta megbízó és a jogosult rezidenssége szerint
  jogcímkódvan (a jogcím lista alapján)nincs
 EU-n belüli fizetés 12.500 EUR felett országkóda jogosult részéről HU; a megbízó részéről rezidenssége szerinta megbízó és a jogosult rezidenssége szerint

A hivatkozott jogcímkód-listát A nemzetközi fizetési forgalom jogcímei című melléklet tartalmazza.

Amennyiben a fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, illetve hívja 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunkat (az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-os telefonszámon)!

Kapcsolódó anyagok