MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Fúziós hírek

2021-11-15 

Fontos tájékoztatás a tervezett fúzióról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tervek szerint 2022. március 31-én egyesül a Magyar Bankholding Zrt. két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt. A fúzió során, tervezetten az MKB Bankba olvad be a Budapest Bank. Az egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatja működését. A Takarék Csoport a tervek szerint legkésőbb 2023-ban csatlakozik a 2022 tavaszán egyesült bankhoz, addig a Magyar Bankholding a három bank folyamatos működési harmonizációját végzi. A hármas fúzióból létrejövő új szuperbank arculatának kialakítása is elindult: az egységes pénzintézet végleges márkaneve a tervek szerint 2023. év elején kerül bevezetésre.

A két lépcsős egyesítésre vonatkozó menetrendhez a tulajdonosok jóváhagyása is szükséges, amire a tervek szerint 2021. december 15-én kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2021. november 15-től a Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettesei és ügyvezető igazgatói a tagbankokban átveszik a szakmai irányítást. A 2021. év végéig megvalósuló egységes szervezeti irányítási struktúra a Magyar Bankholdingban és tagbankjaiban egyértelmű vállalatirányítási struktúrát hoz létre, ami elősegíti a tagbankok működési hatékonyságának javítását, és egyszerűbbé teszi a társaságok irányítását.

A Magyar Bankholding tagbankjainak egyesítésére vonatkozó, idén márciusban elfogadott öt éves stratégia alapján a három hitelintézet teljes működési fúziója 2023 végéig valósul meg, ezután Magyarország lakosait és vállalkozásait már egy egységes pénzintézet szolgálja ki. Bankcsoportunk célja, hogy ügyfélközpontú, kedvező árazású, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat, illetve termékeket és szolgáltatásokat vezessen be, építkezve a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank összes erősségére, értékeire és legjobb gyakorlataira. A három tagbank integrációja – elsősorban annak komplexitása és mérete miatt – nem csak Magyarországon, de a régió és a kontinens pénzügyi piacán is egyedülállónak számít.

A Magyar Bankholding stratégiájának kiemelt fontosságú eleme a digitális orientáció, amely nemzetközileg is élenjáró fintech megoldások bevezetését jelenti. Célunk a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélélmény radikális megváltoztatása; ehhez rugalmas, gyors megoldásokat, egymással kombinálható termékeket vezetünk be.

A Magyar Bankholding csoport a hazai pénzügyi szektorban rendkívül stabil, erős és meghatározó szereplő. Jelenleg is Magyarország második legnagyobb bankcsoportja mérlegfőösszeg szerint, ezen felül a legnagyobb fiók- és ATM hálózattal is rendelkezik. A szuperbank számos területen piacvezető, így a vállalati ügyfelek és a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelezésében, valamint a lízing piacon. A bruttó hazai össztermék 4 százalékát adó agrárágazatot kiszolgáló üzletág szintén az elsőszámú piaci szereplő, és a csoport erős pozícióval rendelkezik a privátbanki piacon is.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiekkel kapcsolatosan Önnek nincs teendője, kérdéseivel továbbra is keresse megszokott banki kapcsolattartóját és bankfiókjának munkatársait!

A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fúziós folyamat lépései az ügyfelek számára ne okozzanak fennakadást az ügyintézésben. A korábban kötött szerződések változatlanul tovább élnek, szolgáltatásaink az eddigi feltételekkel érhetőek el, és bármiféle igény, kérdés esetén a megszokott ügyfélkiszolgálási csatornáinkon állunk az Önök rendelkezésére. Célunk emellett, hogy már az átalakulás során is egyre jobb megoldásokkal és hatékony kiszolgálással találkozhassanak nálunk.

A további fejleményekről a jövőben is folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

 

MAGYAR BANKHOLDING: FÚZIÓS MENETREND
Gyakori kérdések az ügyfelek számára
a 2021. november 15. és december 15. közötti időszakra

Mi fog történni az MKB Bank december 15-ére kitűzött közgyűlésén?

2021. november 15-én a Magyar Bankholding tagbankja, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett MKB Bank közzétette a társaság 2021. december 15-ére meghirdetett közgyűléseinek előterjesztéseit, miután a Magyar Bankholding szakmai menedzsmentje a tulajdonosok elé terjesztette a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport egyesítésére vonatkozó menetrendet. A közgyűlés keretében az MKB Bank a következő napirendi pontokat tárgyalja meg:


1. Döntés az MKB Bank alapszabályának módosításáról
2. Döntés osztalékelőleg fizetéséről
3. Döntés a Budapest Bank Zrt. és a Magyar Takarék Bankholding Zrt. mint beolvadó társaságok az MKB Bankba, mint átvevő társaságba való beolvadásáról és a beolvadás keretében megvalósuló pótlólagos vagyoni hozzájárulásról


A fenti lépések jóváhagyásához az MKB Bank közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Hogy áll az integrációs munka?


A Magyar Bankholding ötéves stratégiájának márciusi meghirdetése óta eltelt hónapokban intenzív tervezési munka zajlott közel 700 munkatárs bevonásával. Célunk az volt, hogy egy olyan részletes, konkrét dátumokat és feladatokat tartalmazó, a banki működés minden területét lefedő menetrendet és implementációs tervet alkossunk meg, amely mentén 2023. év végéig sikeresen megvalósíthatjuk a szakmai céljainkat, egyben a piacon páratlan lehetőségeket jelentő hármas bankfúziót, a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport összeolvadását. 2021. november 15-tel a fúziós munka ezen szakaszát lezártuk, a tulajdonosok elé terjesztettük a tervet.

Milyen elemekre épül a Magyar Bankholding fúziós menetrendje? Milyen ütemben, hány lépésben valósul majd meg a három bank tervezett egyesülése?
Az elmúlt hónapok intenzív tervezési munkájának eredményeképpen megszületett a hármas bankfúzió megcélzott menetrendje, amellyel a bankcsoport sikeresen lefekteti az egységes működés alapjait. A cél egy olyan részletes, a banki működés minden területét lefedő menetrend megalkotása volt, amely mentén 2023-ban sikeresen megvalósul a hármas bankfúzió, a Budapest Bank Csoport, az MKB Bank Csoport és a Takarék Csoport összeolvadása.


A Magyar Bankholding tervei szerint 2022 első negyedévének végén, március 31-ével megvalósul a hármas bankfúzió első jelentős lépése, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesítése, ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját. A fúzió során tervezetten a Budapest Bank befogadó jogi entitása az MKB Bank Nyrt. lesz, az egyesült bank pedig – átmenetileg – MKB Bank Nyrt. néven folytatja működését.


A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik a jogi fúzióhoz, addig a banki működést harmonizáljuk folyamatosan.


A két lépcsős egyesítésre vonatkozó közül az első tekintetében születik döntés, a tervek szerint 2021. december 15-én.


A fúziós menetrendben felvázolt tervek megvalósításával sikeresen teljesíthető a három bank, illetve a bankcsoport egyesítése és transzformációja, amely nemzetközi szinten is egyedülálló szakmai feladatnak számít.


2022. március 31-ével a Budapest Bank beolvad az MKB Bankba. Mikor fog csatlakozni a Takarék Csoport?


A Takarék Csoport a tervek szerint 2023 második negyedévében csatlakozik a Budapest Bank és az MKB Bank közös fúziójához, addig a banki működést harmonizáljuk folyamatosan.


November 15-től a Magyar Bankholding kinevezett felső vezetőihez kerülnek a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport vezetőségéhez tartozó feladatok és döntési hatáskörök. A lépésnek köszönhetően létrejön a három pénzintézet egységes vállalatirányítási struktúrája, ami elősegíti a tagbankok működési hatékonyságának javítását és egyszerűbbé teszi a társaságok irányítását.


Az egységes csoportirányítás megfelel a Magyar Bankholding a tagbankok egyesítésére vonatkozó stratégiájában foglaltakkal, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy 2023-ra megvalósuljon a három pénzintézet teljes működési fúziója.


Milyen fúzióról beszélünk – jogi, technikai, szolgáltatásbeli egyesülésekről van szó? Mikortól beszélhetünk teljes működési fúzióról?


A Budapest Bank és az MKB Bank egyesítése jogi fúziónak minősül, amely során tervezetten a Budapest Bank befogadó jogi entitása az MKB Bank Nyrt. lesz.
A Magyar Bankholding tagbankok egyesítésére vonatkozó, márciusban elfogadott öt éves stratégiája alapján a három hitelintézet teljes működési fúziója 2023-ban valósul meg.


Mi várható 2022. március 31-i és a 2023-as teljes működési fúzió megvalósulása között? Mik a Magyar Bankholding fúziós menetrendjében meghatározott további lépések, tervek?

A fúzió következő szakaszában – a tulajdonosi megerősítések mellett – a 2022. március 31-ei mérföldkőre való felkészülés kerül a fókuszba, amikor megtörténik a Budapest Bank és az MKB Bank fúziója.

A 2022. március 31-étől követő fúziós menetrendi lépések kapcsán a bankcsoport a megfelelő időben és transzparensen tájékoztatja az érintetteket a fúzió egyes állomásairól.

Mivel az MKB Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég, a tőkepiaci transzparencia szabályoknak maximálisan megfelelve a szabályozás által előírt időben közzéteszi a bankot érintő, nyilvánosságra hozandó információkat.

Mi az, ami teljesen egységes lesz a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziója után, és mi az, ami nem? Mi lesz pl. az alaprendszerekkel, a meglévő termékstruktúrával, a back office, mid office és front office párhuzamos területeivel, a különböző brandekkel?

A Magyar Bankholding tagbankjainak egyesítésére vonatkozó, márciusban elfogadott öt éves stratégiája alapján a három hitelintézet teljes működési fúziója 2023-ban valósul meg, ezután Magyarország lakosait és vállalkozásait már egy egységes pénzintézet szolgálja ki.

Az informatikai kérdések kapcsán ma már nem az alaprendszer a kulcselem egy bankban, sokkal inkább a digitális csatornák és az ügyfélélmény a fő kérdés. Ezeket a digitális platformokat és új generációs banki megoldásokat már nem a back-enden, hanem a fronthoz minél közelebb próbáljuk végrehajtani. Nem lesz minden funkció és termék egy rendszeren, és nem lesz tökéletesen összeillesztve egy monolit egységgé, és nem is ez a cél. Sokkal inkább az lebeg a szemünk előtt, hogy a közös indulástól fogva már az első naptól a legjobb ügyfélélményt tudjuk kínálni. Ez pedig nem azt jelenti, hogy előre kitaláljuk, mi az, amire szükségük lesz az ügyfeleknek, hanem azt, hogy a visszajelzéseik alapján azonnal reagálni tudjunk, és azt tudjuk nyújtani, amire vágynak.

Ami a termékkört illeti, a 3 bank fúziója nyomán létrejövő szuperbank a teljes piaci spektrum és minden ügyfélszegmens kiszolgálását fogja célozni, miközben jelentős hangsúlyt kap a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrár ügyfeleinek nyújtandó új, modern termék- és szolgáltatási paletta.

A fúzió első lépése során tervezetten a Budapest Bank olvad be az MKB Bank Nyrt.-be, az egyesült bank pedig – átmenetileg – MKB Bank Nyrt. néven folytatja működését. Az egységes pénzintézet végleges márkaneve a tervek szerint 2023 elején kerül bevezetésre.

Mi fog történni a Budapest Bankkal és MKB Bankkal 2022. március 31. után? Megváltozik-e az átnevezést követően a pénzintézet tevékenységi köre?

A fúzió során tervezetten a Budapest Bank befogadó jogi entitása az MKB Bank Nyrt. lesz. A két bank – átmenetileg, a kialakítás alatt álló nagybanki brand bevezetéséig – MKB Bank Nyrt. néven folytatja egységes működését.
Mivel a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése jogi fúziónak minősül, a két pénzintézet tevékenységi köre nem változik. A 2022. március 31-ei fúziót megelőzően, valamint ezt követően a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei a bankfiókokban is a korábban megszokott rendben intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket. A korábban kötött szerződések változatlanul tovább élnek, a tagbanki termékek és szolgáltatások az eddigi feltételekkel érhetőek el. Ugyanakkor lesznek olyan bankfiókok, ahol a volt Budapest Bankos és MKB Bankos kollégák közösen fogják kiszolgálni az ügyfeleket.

A bankcsoport mindent elkövet annak érdekében, hogy a fúziós folyamat lépéseivel kapcsolatban időben, proaktívan és a lehető legteljesebb körűen tájékoztassák az ügyfeleket, kérdéseiket megválaszolják, illetve hogy az ügyfelek számára ne okozzanak fennakadást az ügyintézésben.

Hogyan fogja érinteni a Budapest Bank / az MKB Bank / a fuzionált bankok ügyfeleit a fúzió? Új számlaszámot kapnak, vagy változni fognak a hitelszerződésük, a betétjeik, befektetéseik? Változni fog a megszokott netbanki felület, hogyan fogják tudni elérni?

A bejelentéssel kapcsolatosan a tagbanki ügyfeleknek egyelőre nincs további teendője. A korábban kötött szerződések változatlanul tovább élnek, a tagbanki szolgáltatások az eddigi feltételekkel érhetőek el. Mind az MKB Bank, mind a BB ügyfelei a korábbiakhoz képest több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd napi pénzügyeiket intézni. Az ügyfelek számlaszámai és megszokott netbanki felületei nem változnak. A megszokott szolgáltatásokat továbbra is korlátozás nélkül el tudják érni.

Mivel a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése jogi fúziónak minősül, a két pénzintézet tevékenységi köre nem változik. A 2022. március 31-ei fúziót megelőzően, valamint ezt követően a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei a bankfiókokban is a korábban megszokott rendben intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket. A korábban kötött szerződések változatlanul tovább élnek, a tagbanki termékek és szolgáltatások az eddigi feltételekkel érhetőek el.

A bankcsoport mindent elkövet annak érdekében, hogy a fúziós folyamat lépéseivel kapcsolatban időben, proaktívan és a lehető legteljesebb körűen tájékoztassák az ügyfeleket, kérdéseiket megválaszolják, illetve hogy az ügyfelek számára ne okozzanak fennakadást az ügyintézésben.

A folyamatot komoly IT fejlesztések is kísérik, amelyeken elkötelezetten dolgozik a bankholding szakértői csapata.

A további fejleményekről a Magyar Bankholding a jövőben is tájékoztatni fogja az ügyfeleket.

Milyen módokon értesülnek a tagbankok ügyfelei az összeolvadásokról? Hol, milyen felületeken tudnak részletes tájékoztatást kapni?

A Budapest Bank és az MKB Bank összeolvadása, összességében pedig a Magyar Bankholding által vezérelt fúziós folyamata kapcsán a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kötelesek a társaságok előzetes tájékoztatást nyújtani az ügyfelek részére. A bankcsoport a megfelelő időben és transzparensen tájékoztatja az érintetteket a fúzió egyes állomásairól.

Mivel az MKB Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég, a tőkepiaci transzparencia szabályoknak maximálisan megfelelve a szabályozás által előírt időben közzéteszi a bankot érintő, nyilvánosságra hozandó információkat.

A Magyar Bankholding fúziós folyamatáról további részletes tájékoztatást a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank honlapjain, a tagbanki fiókokban kollégáinktól, valamint az ott kihelyezett tájékoztatókon, és a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül kaphatnak az ügyfelek.

Várható-e a fúzió következtében a banki szolgáltatások időszakos kimaradása?

A fúziós folyamat során fellépő bankszünnapokról és esetleges szolgáltatás kimaradásokról – amennyiben ilyenek lennének – a bankcsoport időben fogja tájékoztatni az ügyfeleket és a lakosságot. A bankcsoport mindent elkövet annak érdekében, hogy a fúziós folyamat lépései az ügyfelek számára ne okozzanak fennakadást az ügyintézésben.

Mikortól várható a tagbanki termékek és szolgáltatások összehangolása? Mikorra tervezik az első közös termékek bevezetését?

2020 májusában lépett együttműködésre a magyar bankszektorban külön-külön is fontos szerepet betöltő Budapest Bank, MKB Bank és Takarék Csoport azzal a céllal, hogy erőiket egyesítve Magyarország második legnagyobb bankcsoportját hozzák létre. Az elmúlt több mint másfél év során a Magyar Bankholding és az ahhoz tartozó hitelintézetek aktív részt vállaltak a saját banki termékek mellett az olyan állami kedvezményű konstrukciók, mint a Növekedési Hitelprogram Hajrá!, a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön, a Babaváró kölcsön, a Széchenyi Kártya GO!, Széchenyi Lízing GO! vagy az NHP Zöld Otthon Program termékeinek közvetítésében.

A bankcsoport célja, hogy ügyfélközpontú, kedvező árazású, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat, illetve termékeket és szolgáltatásokat vezessen be, építkezve a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank összes erősségére, értékeire és legjobb gyakorlataira. Ennek érdekében már az átalakulás során is arra törekszünk, hogy egyre jobb termékekkel és kiszolgálással találkozhassanak nálunk.

A tagbanki termékek és szolgáltatások összehangolása fokozatos, több hónapig tartó folyamat lesz és elsősorban az új ügyfeleket fogja érinteni. A meglevő ügyfelek a megszokott termékeiket és szolgáltatásaikat a továbbiakban is változatlanul tudják használni és érik majd el.

Miért szükséges a bankok összeolvasztása? Miért lesz jó az ügyfeleknek, mikortól élvezhetik a fúzióból fakadó előnyöket?

A Magyar Bankholding tagbankjainak egyesítésére vonatkozó, márciusban elfogadott öt éves stratégiája alapján a három hitelintézet teljes működési fúziója 2023-ban valósul meg, ezután Magyarország lakosait és vállalkozásait már egy egységes pénzintézet szolgálja ki. A két ütemben végrehajtott összeolvadás célja a jelenlegi csoportszintű működésből való továbblépés a teljes működési fúzió irányába oly módon, hogy a bankcsoport maximálisan figyelembe veszi a tagbanki ügyfelek igényeit és az ő minél zavartalanabb kiszolgálását.

A bankcsoport célja, hogy ügyfélközpontú, kedvező árazású, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat, illetve termékeket és szolgáltatásokat vezessen be, építkezve a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank összes erősségére, értékeire és legjobb gyakorlataira. Ennek érdekében már az átalakulás során is arra törekszünk, hogy egyre jobb termékekkel és kiszolgálással találkozhassanak nálunk.

A bankcsoport ügyfelei a korábbiakhoz képest több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd napi pénzügyeiket intézni.

Ugyanolyan feltételekkel vehetnek fel majd készpénzt a Budapest Bank ügyfelei az MKB Bank ATM-jeiből is március 31. után, mint a Budapest Bank automatáiból? És fordítva?

Igen, a pénzfelvétel mindkét ügyfélkörnek ugyanolyan feltételekkel lesz elérhető.

A két bank közötti utalás bankon belülinek fog számítani március 31-ét követően?

Igen, az MKB és BB közötti utalások bankon belüli utalásnak számítanak majd.

A Budapest Banknál vezetett hitel-, ill. bankszámlaszerződésekkel újra kell szerződniük az ügyfeleknek március 31-et követően?

Minden, korábban megkötött hitel- és bankszámlaszerződés jogfolytonosan él tovább, ezért nincs szükség az ügyfeleknek újra szerződniük.

Mit tehetnek azok az ügyfelek, akik nem kívánnak az MKB Bank ügyfele lenni?

A jelenleg élő szerződések megszüntetésére (pl. bankszámla szerződés), valamint kiváltására (hitelszerződések) az ügyfeleknek megvan a lehetősége. Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a döntést megelőzően ismerjék meg az MKB Bank által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat, személyes tanácsadójukkal tekintsék át azokat.

Amennyiben bármilyen ügyfelünk úgy dönt, hogy a későbbi egyesült bank szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni, akkor ezt a fióki, telefonos vagy ügyfélkapcsolati kollégáinknak tudja jelezni, akik tájékoztatják a teendőkről, figyelembe véve az ügyfél jelenlegi termékhasználatát.