MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Az MKB Bank nevében őszintén gratulálunk nyertes pályázatához!

Most rajtunk a sor, hogy egyedi finanszírozási ajánlatunk segítségével Ön a lehető leggyorsabban megvalósíthassa beruházását annak érdekében, hogy az minél előbb jövedelmet termeljen Önnek. Ajánlatunk kidolgozása során figyelembe vesszük az elnyert pályázatában vállalt kötelezettségeit, saját pénzügyi lehetőségeit és egyedi igényeit!Háromféle finanszírozási ajánlatunk van Ön számára, melyek segítségével akár teljes körűen biztosíthatja beruházása számára a megvalósításhoz szükséges forrásokat.

MKB Vidékfejlesztési Program - Beruházási hitel

A beruházás vissza nem térítendő támogatáson és saját erőn felüli részéhez hosszú, akár 10 éves futamidejű hitelt nyújtunk, amely törlesztését elég a beruházás aktiválást követően megkezdenie.

MKB Vidékfejlesztési Program - Forgóeszköz hitel

A támogatást nyújtó által csak utólagosan folyósítandó, vissza nem térítendő támogatást előfinanszírozzuk Ön számára úgy, hogy Önnek elég legyen a későbbiekben befolyó támogatásból vissza fizetnie a hitelt.

MKB Vidékfejlesztési Program - Bankgarancia

A vissza nem térítendő támogatás 50%-át kitevő előleg lehívásához szükséges bankgaranciát nyújtunk, amely révén a támogatás egy részéhez már a beruházás megkezdésekor hozzájuthat.

Ajánlataink

AKÁR TELJES KÖRŰ FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉG

Egyedi igényeinek és pénzügyi lehetőségeinek megfelelően biztosíthatja finanszírozási ajánlataink segítségével beruházása számára a Vidékfejlesztési Pályázaton nyert támogatás akár teljes összegét.

Éljen a bankgarancia lehetőségével, amennyiben a pályázaton nyert támogatás előlegét szeretné lehívni. A támogatási összeg előlegen felüli részének előfinanszírozáshoz a forgóeszköz hitel nyújthat segítséget, melyhez minimális saját erővel kell rendelkeznie. Az önerő biztosítására a beruházási hitel nyújt megoldást.

Termékeink segítségével minimális sajáterő mellett is biztosíthatja beruházásának mielőbbi megvalósulását!

beruhazas_kicsi.png

 

kordiagram_v2_kicsi.png
MKB Agrárpartner

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (2014–2020) RÖVID BEMUTATÁSA

A Vidékfejlesztési Program (VP) az agrárium, illetve általában a vidéki szereplők megerősítését célozza, felismerve katalizátorszerepüket a fejlődésben, a kihívások kezelésében. A különböző jogcímen elérhető támogatások a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodókés élelmiszer-feldolgozók számára, valamint egyéb magánjogi, közjogi, nonprofit szervezetek vagy természetes személyeknek nyújtanak fejlesztési lehetőséget.

A 2014-20-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az európai uniós támogatások megszerzésének és felhasználásának feltételeita www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett pályázati felhívások határozzák meg. A támogatási kérelmet kizárólag a felhívásban meghatározott elektronikus alkalmazással lehet és kell elkészíteni és benyújtani (ügyfélkapun vagy a www.palyazat.gov.hu honlapon keresztül).

AMIT A FINANSZÍROZÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES

A VP keretében a különböző támogatások utófinanszírozással, azaz a felmerült költségekalapján – beruházások esetén előleg igénylés lehetősége mellett – utólagosan vehetők igénybe. A felmerült költségek elszámolásának szabálya alól ugyanakkor az átalány támogatások kivételt képeznek. A vissza nem térítendő támogatások esetében a pályázati felhívásban meghatározott támogatás intenzitás mutatja, hogy a projekt hány százalékát fedezi a támogatás. A fennmaradó hányadot a támogatást igénylőnek önerőből szükséges fedeznie, aminek rendelkezésre állását igazolnia is kell (pl. a számlavezető bankja által kiadott igazolással, hitelszerződéssel stb.).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Az elszámolható költségek körét az adott pályázati felhívás tartalmazza. Meghatározott esetekben használt eszköz vásárlása vagy saját teljesítés is elszámolható.

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN JELENLEG ELÉRHETŐ ÉS 2018 ELSŐ FELÉBEN VÁRHATÓ PÁLYÁZATOK AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK SZÁ-MÁRA

A Vidékfejlesztési Programban az összes pályázati felhívás kiírása megtörtént. Az első szakaszban beadott pályázatok tapasztalatai azt mutatják, hogy sok gazdálkodó pályázott ugyan, de a pályázatok rossz minősége miatt nagy számban várható elutasítás. Az előző programozási időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az értékeléseket követőena megmaradt források terhére 2018-ban újra nyitnak egyes felhívásokat.

A Vidékfejlesztési Programban 2017-ben még inkább előtérbe került a kutatás-fejlesztéstámogatása; ezt bizonyítja a már megjelent Agrárinnovációs Operatív csoportok létrehozására és az azokhoz kapcsolódó innovatív beruházások támogatására irányuló pályázati felhívás. A pályázaton mezőgazdasági termelők, élelmiszeripari cégek, valamint erdőgazdálkodók indulhatnak.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban továbbra is elérhető még az „Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel” című pályázati felhívás. A támogatás célja, hogy a komplex beruházások támogatásával biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, illetve piaci pozíciójának erősítését; továbbá a munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. A támogatható tevékenységek közé tartoznak az új termelőeszközök és gépek beszerzése, az új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, az infrastrukturális és ingatlanberuházás, valamint az informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

2018 első felében két új felhívás megjelenése várható a Vidékfejlesztési Programban. A Borszőlőültetvény telepítés támogatás című felhívás keretében új borszőlő ültetvények telepítésére van lehetőség a borvidékekbe sorolt településeken lévő mezőgazdasági termelőknek. A felhívás tervezetének értelmében maximum 75 millió Ft támogatást vehetnek igénybe a pályázók 40-70%-os támogatási intenzitás mellett.

A másik, év elején megjelenő pályázati felhívás a mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítását tűzte ki célul. A felhívás tervezetének értelmében a kiíró kertészetiüzemek, állattartó gazdaságok, valamint élelmiszeripari és borászati feldolgozáshozkötődő erőforrások energiahatékonyságát kívánja támogatni kizárólag a már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújításaés korszerűsítése révén. A felhívás értelmében maximum 500 millió Ft támogatást vehetnek igénybe a pályázók 40-60%-os támogatási intenzitás mellett.