MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Deviza árfolyam opció

A deviza opció olyan árfolyamkockázat fedezeti instrumentum, amely jogot biztosít az opció vevője számára, hogy egy előre meghatározott időpontban (európai típusú), egy előre rögzített árfolyamon egy konkrét devizaösszeget - az opciós jog jellege szerint - vagy megvásároljon, vagy eladjon egy másik devizáért.

Mért előnyös?

 • Az opció vevője védekezni tud a számára kedvezőtlen árfolyammozgás ellen.
 • Ugyanakkor megmarad a lehetősége, hogy a számára kedvező árfolyam-alakulást kihasználja.
 • Nyeresége elméletileg korlátlan, vesztesége korlátozott.

A deviza opció megállapodás legfontosabb elemei

 • Devizaösszeg
  Olyan összeg, melynek ellendevizára történő konvertálására szóló jogát az opció vevője megszerzi.
 • Opciós jog
  - Vétel (call)
  - Eladás (put)
 • Prémium, vagy opciós díj
  A deviza opció ára, a devizaösszeg százalékban vagy árfolyampontokban kifejezve, amely az üzletkötéskor fizetendő.
  - A vételi, azaz a call opció vevőjének joga van az opció árfolyamán (strike price) az opcióban megállapodott devizaösszeget az opció eladójától megvenni.
  - Az eladási, azaz put opció vevőjének joga van az opció árfolyamán (strike price) az opcióban megállapodott devizaösszeget az opció eladójának eladni.
 • Opciós árfolyam (Strike price)
  Az opció igénybevétele esetén a konverziónál alkalmazásra kerülő tényleges árfolyam.
 • Típus
  Európai - az opciós jogot a lejárat napján lehet gyakorolni (16 órakor).
 • Lejárat
  Az opciós jog gyakorlásának a napja.
 • Elszámolás napja
  Az opció gyakorlásának napját követő második munkanap, a konverzió pénzügyi elszámolásának napja.

Az időérték (time value), amely függ

 • az opció lejáratáig hátralévő időtől,
 • a kötés tárgyát képező devizaárfolyamtól,
 • a deviza és ellendeviza kamatától,
 • a volatilitástól, azaz a devizaárfolyam változékonyságától.

Részletek

Az opciós jog gyakorlása

Az opciót akkor érdemes gyakorolni, ha az a piacinál kedvezőbb árfolyamon teszi lehetővé a konverziót. Ellenkező árfolyam-alakulás esetén azonban, például, ha a piaci árfolyam a vételi opció árfolyama (strike price) alatt van, az opció vevője nem él opciós jogával, egyszerűen hagyja lejárni azt, hiszen a devizapiacon olcsóbban megvásárolhatja a szükséges devizaösszeget, mint az opció gyakorlásával.

Az opció vevője tehát védekezni tud a számára kedvezőtlen árfolyammozgás ellen, ugyanakkor megmarad a lehetősége, hogy a számára kedvező árfolyam-alakulást kihasználja. Az opció vevőjének nyeresége elméletileg korlátlan, vesztesége korlátozott, ez utóbbi maximum a kifizetett prémium összege lehet (ha a lejáratkori piaci árfolyam megegyezik az opció árfolyamával, akkor a szükséges deviza beszerzése a prémium összegével került többe annál, mintha nem kötötte volna meg az árfolyamkockázat fedezeti üzletet).

 

Az opció árának összetevői

Az opció árának két alapvető eleme:

A belső érték (intrinsic value), amely azt mutatja meg, hogy ha a vevő az adott piaci körülmények között azonnal gyakorolná opciós jogát, akkor az mekkora nyereséget jelentene számára (a fizetett prémium összegét figyelmen kívül hagyva). Az opció "at the money" típusú, ha az opció árfolyama megegyezik az aktuális piaci árfolyammal, "in the money", ha van belső értéke, és "out of the money", ha nincs belső értéke.

 

Példa

A vállalat 1 hónap múlva befolyó USD export árbevételéből 1.000.000 EUR devizahitel tartozását szeretné törleszteni. A vállalat szeretné magát a dollár árfolyam gyengülése ellen fedezni úgy, hogy a dollár esetleges erősödése révén elérhető árfolyamnyereségről se mondjon le.

Az ügyfél 1 hónapos EUR vételi USD eladási, vagyis EUR/USD CALL opciót vásárol a banktól 1,1650 EUR/USD kötési árfolyamon.

 • Az ügyfél egyszeri opciós díjat fizet az opció vásárlásakor.
 • Tételezzük fel, hogy lejáratkor a piaci árfolyam 1,1700 EUR/USD, azaz magasabb, mint az opció 1,1650 EUR/USD kötési árfolyama. Ekkor a vállalat él az opciós joggal, és a kötési árfolyamon fogja az eurót megvásárolni, valamint a dollárt eladni. Az árfolyamnyereség kalkulációjakor a kötési árfolyamhoz hozzá kell adni az egy euróra jutó opciós díjat.
 • Tételezzük fel, hogy lejáratkor a piaci árfolyam 1,1600 EUR/USD, azaz alacsonyabb, mint a 1,1650-es opciós árfolyam (strike price) szint, ekkor a vállalat nem gyakorolja az opciót, és az aktuális 1,1600-ás piaci árfolyamon fogja megvásárolni az eurót. Az 50 pontos árfolyamnyereségből le kell vonni a prémiumot a valós nyereség kalkulációjakor.

A deviza-deviza árfolyam opció megkötésének előfeltétele, hogy a Bank és a vállalat előzetesen megkösse a "Származékos Ügyletek Létrehozására Vonatkozó Keretmegállapodást". A deviza árfolyam opciók minimum összege 300 000 EUR.

Kapcsolódó ajánlatok

TeleBANKár

Az MKB TeleBANKár a nap 24 órájában a hívók rendelkezésére álló, telefonon igénybe vehető szolgáltatás. Az automata telefonszolgáltatást személyes ügyintézőink is segítik.

Részletek