A piac szereplői körében az 1995. óta tevékenykedő MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága a vezető nyugdíjpénztárak között szerepel.

Az önkéntes nyugdíjpénztárba adott munkáltatói hozzájárulás - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a szerint - béren kívüli juttatásnak minősül.

A munkáltató a juttatást - az erre vonatkozó munkáltatói szerződés alapján - kedvezményes adózási feltételekkel adhatja dolgozóiknak:

 • Az önkéntes pénztárakba nyújtott munkáltatói hozzájárulás kedvezményes adózású (össz. teher 35,7%) - más béren kívüli juttatással együtt - egy évben összesen maximum 200.000 Ft-ig. Egyedi értékhatár, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárban a minimálbér 50%-át nem haladhatja meg a havonta adott összeg.
 • Az egyedi értékhatár és a kedvezményes adózású keret felett az adóteher összesen 51,17%, így még mindig kedvezőbb mértékű, mint a bér esetében.
 • A támogatások a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összegben adhatók.

Jó lehetőség a bérenkívüli juttatásokon felül az adomány nyújtásának lehetősége is amely alkalomszerűen, de akár rendszeresen is adható. Az adomány a munkáltatónál ráfordításként elszámolható, a pénztártagot az összeg 78%-a után egyéb jövedelemként adó - és járulékfizetési kötelezettség terheli, azonban a teljes adomány értékének 20 %-át a pénztári számlára visszaigényelheti.

Alacsony költség és magas színvonalú kiszolgálás jellemzi a Pénztárat. Az egységes tagdíj mindössze 2.000 Ft havonta (melyből min. 1800 Ft a tag számlájára kerül), a belépési díj 2.000 Ft, mely más pénztárból történő átlépés esetén nem kerül felszámításra. A befizetett összegekből a levonás sávosan csökken, mértéke a Pénztár honlapján részletesen megtalálható.

Az MKB Nyugdíjpénztárban a biztonságot a hosszú távú konzervatív befektetési politika biztosítja. A Nyugdíjpénztár portfólióit meghatározóan állampapírokba fekteti be. A tagok négy különböző portfólió közül választhatnak egyet:

 • a minimális befektetési kockázatú, bankbetétbe fektető Kiszámítható,
 • az alacsony befektetési kockázatú, alapjában véve állampapírokat tartalmazó Klasszikus,
 • a középtávon mérsékelt kockázatvállalást jelentő részvényekkel is rendelkező Kiegyensúlyozott,
 • a hosszú távon dinamikus befektetést és magas részvény hányadú Növekedési portfólió.

A portfóliókhoz külön elszámoló egység árfolyam tartozik, melyek naponta nyomon követhetők a pénztár honlapján.

Az MKB Nyugdíjpénztár - az előző évekhez hasonlóan - 2014-ben is jó évet zárt, hiszen valamennyi portfólióban magasan meghaladta az inflációt a hozam, és a tagság 92,6 %-ának számláján 10% feletti hozamot írtak jóvá.

Összehasonlításul bemutatjuk a tárgyévi hozamok mellett a 10 éves hozamrátát, valamint a vagyonnövekedési mutatót is:

Hozamok alakulása

Megnevezés Tárgyévi nettó hozamráta (2014) 10 naptári év átlagos nettó hozamrátája (2005-2014) Vagyonnövekedési mutató (2005-2014)
Kiszámítható portfólió 2,63% 5,54% 5,47%
Klasszikus portfólió 4,74% 5,82% 5,94%
Kiegyensúlyozott portfólió 10,34% 7,08% 7,35%
Növekedési portfólió 10,02% 6,74% 6,85%
Infláció -0,20% 4,16% -

A hozamráta és a 10 éves vagyonnövekedési mutató számításának alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4. és 4/A sz. melléklete határozza meg.

Egyre többen élnek az egyéni befizetés lehetőségével a nyugdíjpénztárban is. Az ő számukra nem csak a hozammal növekszik a megtakarítási számlájuk, hanem befizetéseik után további 20% adójóváírással is számolhatnak, egy évben akár 150.000 Ft összegben.

Jó választás a nyugdíjpénztári megtakarítás! Jó választás az MKB Nyugdíjpénztár!

 • Akár kisebb összeggel is elkezdhető a megtakarítás;
 • A jövedelmi helyzet változása esetén a befizetés felfüggeszthető, a megtakarítás továbbra is hozamot termel;
 • A befizetések összegét a Pénztártag határozza meg, azt külön bejelentés nélkül módosíthatja;
 • Felkészült, felelős vagyonkezelő hajtja végre a befektetéseket, ezzel a tagnak nem kell foglalkoznia;
 • Nincsenek rejtett költségek: csak az Alapszabályban meghatározott százalékos mértékű levonás terheli a befizetéseket és az esetleges tagdíj nemfizetés miatt az adott évi hozamot;
 • Áttekinthető: az egyéni számla aktuális egyenlege lekérdezhető, a napi árfolyam nyomon követhető;
 • A tagság alatt megváltoztatható a befektetési csomagokra (portfóliókra) vonatkozó döntés;
 • Az egyéni számlán megtermelt hozam kamatadó mentes, és eho fizetési kötelezettség sem terheli;
 • Az egyéni befizetések után járó személyi jövedelemadó kedvezmény a megtakarítást növelheti;
 • A tagsági viszony időtartama alatt a Pénztár több módon átmeneti pénzügyi segítséget is tud nyújtani
  • 10 éves felhalmozási időt követően a hozam felvétele 3 évente adómentes,
  • Tagi kölcsön felvétele a számla 30%-ának erejéig (min. 3 éves tagság és folyamatos díjfizetés esetén),
  • Tagi lekötésen alapuló pénzintézeti hitellehetőség a számlájuk 50%-ának erejéig (min. 10 éves tagság esetén);
 • Az egyéni befizetés kiegészíthető a munkáltató által adott hozzájárulással (cafetéria);
 • A megtakarított összeg - a tag által megjelölt személy részére - örökölhető a járadékos időszakban is.