Az MKB Bank Rt. támogatásával létrejött és működő MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ága 1995. novemberében alakult. A Nyugdíjpénztár háttere - az MKB Bank Rt. és többségi tulajdonosa, a Bayerische Landesbank - szakértelme, az e területen szerzett többéves tapasztalata kimagasló biztonságot kínál a vagyon megőrzésében, és gyarapításában illetve a nyilvántartásban, amely elsőrendű szempont a hosszú távú befektetéseknél.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakba együttesen befizetett munkáltatói hozzájárulásból havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér 50 %-ának (ez az összeg 2008-ban 34 500 Ft) megfelelő rész adható adómentesen.

A biztonság fontos összetevője a befektetési politika, mely az MKB Nyugdíjpénztárban hosszú távú konzervatív befektetési politikaként jellemezhető. A részvények a befektetési politika eddigieknél meghatározóbb részét fogják jelenteni. A részvényhányad a piaci helyzet függvényében 42 %-ig emelkedhet. Ennek kihasználására azonban csak kiemelkedően jó piaci környezetben kerülhet sor.

Az állampapírok várhatóan csökkenő hozama és a megjelenő erőteljesebb korrekciók miatt nagyobb szerepet fognak kapni a jövőben az OECD államokban és a fejlődő piacokon kibocsátott részvények és jelentősen emelkedő kockázatok esetén az OECD országok kötvényei.

A közvetlen értékpapír-piaci befektetések mellett egyre fontosabb szerepet fognak betölteni az ingatlan befektetések. Ez egyrészt a közvetlen ingatlan befektetésben testesülhet meg, másrészt az ingatlan befektetési alapokban.

A kedvező vételi időpontok kivárásáig eszközök egy részét bankbetétben, indokolt esetben devizabetétben tartjuk.

A befektetési politika szempontjából is döntő jelentőségű változás lesz a magán ágban a választható portfoliós rendszer bevezetése. Ennek jogszabályban előírt határideje 2009. január 1. A Pénztár e változást az elszámoló áras nyilvántartás bevezetésével egyidejűleg szeretné életbe léptetni.

Az MKB Nyugdíjpénztár által elért hozamokról az
MKB Nyugdíjpénztár honlapján adunk tájékoztatást.

A pénztár által elért hozam mentesül a kamatadó megfizetése alól.

A tagdíj az önkéntes pénztári ágon az egységes tagdíj (1000 Ft/hó) és magasabb tagdíj lehet. A tag az előzőeken túlmenően további rendszeres vagy eseti tagdíjbefizetést is eszközölhet. Új belépés esetén -az átlépés esetét ide nem értve- 1000 Ft kerül a működési tartalék javára jóváírásra (levonásra). A tagdíjfizetési kötelezettség megszűnését a várakozási idő leteltét követően a tag írásban kezdeményezheti. A tagdíjfizetési kötelezettség a pénztári nyugdíjszolgáltatásban részesülő tagot nem terheli.

A Pénztár a fedezeti tartalék javára a tag egyéni számláján a befizetett tagdíjból legalább 95,0%-ot ír jóvá sávos felosztás szerint. A likviditási tartalék javára pedig a befizetett tagdíj 0,2%-a kerül jóváírásra. A befizetett tagdíjból a likviditási és a fedezeti tartalékra jutó összegek levonása után fennmaradó összeg a működési tartalék javára kerül jóváírásra.

  • A nyugdíjkorhatár elérését, valamint bármilyen jogcímen történő nyugdíjba vonulás esetén a felvett pénz után nem kell semmilyen adót és járulékot fizetni.
  • A 10 éves várakozási idő eltelte után a 10 év alatt keletkezett hozam adómentesen kivehető. A tőke azonban az SZJA szabályok alapján összevonandó jövedelemnek minősül, és utána még 11 %-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni.

A tőke felvételével kapcsolatos szabályok 2008. január 1-től az alábbiak:

  • a 2007. december 31-ig befizetett és az egyéni számlán tőkeként nyilvántartott összeg esetén a tagsági viszony 11. évtől számítva évente 10 % ponttal csökken az adó. Erre az összegre a 21. év végétől a kifizetés teljes egészében adómentes . 
  • 2008. január 1-től a kedvezményt szűkítették, s a jövedelem tartalom csökkentését a pénztárban ténylegesen 10 éve bent lévő pénzekre tették lehetővé.

(Ez azt jelenti, hogy a 2008-ban befizetett összeg felvétele esetén csak 2018 után lehetséges az adócsökkentés, a 2009-es befizetés után pedig 2019-től kezdődően.)

Az MKB Bank ZRt. annak érdekében, hogy pénztártagjaink megtakarításaikat optimálisan hasznosítsák, azaz nyugdíjba vonulásukkor vegyék igénybe, kialakította a tagi lekötés rendszerét, mely segítségével a 10. év betöltését követően az egyéni számla 50%-ának mértékéig kedvezményes feltételekkel hitelfelvételre nyílik lehetőség.

A Pénztár 3 éves tagságot követően a pénztártag egyéni számláján lévő egyenlege 30%-áig egy éves futamidejű tagi kölcsönt nyújt az önkéntes ág tagjainak a jegybanki alapkamat 5%-os kamatozás mellett.

A kölcsön visszafizetés esetén többször is felvehető.

Nyugdíjpénztári tag elhalálozása esetén a kedvezményezett(ek), ennek hiányában a közjegyzői eljárásban örökösként megjelölt személy(ek), kiskorú örökös(ök) esetén a törvényes gyám juthat elhunyt pénztártagunk számláján a ráeső részhez.

A Nyugdíjpénztár a cég belépő pénztártagjai számára kész rendszeresen tájékoztató anyagot küldeni a Pénztár működéséről, a bekövetkezett jogszabályi, alapszabályi változásokról.

Ennek egyik formájaként a cég munkahelyi újságja, belső információs rendszere részére a Nyugdíjpénztár tevékenységéről időszaki tájékoztató anyagokat készítünk, és évente egyszer előadás keretében helyszínen is tájékoztatást nyújtunk a Pénztár működéséről. A cégcsoport belső levelezési rendszerén belül az igényelt formájú és tartalmú információs blokk elkészítéséhez készek vagyunk háttéranyagot biztosítani és ezt az igényének megfelelő formátumban elektronikusan átadni.

A céggel, mint munkáltatóval negyedévente egyeztetjük munkáltatói befizetések könyvelését.

Pénztárunkba történő csoportos belépés, a szükséges okmányok kitöltésének elősegítésére elektronikus kitöltő programot is készek vagyunk biztosítani.