MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Forint- és devizabetétek

Az MKB Bank Ügyfelei - a látraszóló betéti kamatnál magasabb hozam elérése érdekében - rövidebb-hosszabb ideig jelentkező szabad pénzeszközeiket betétként köthetik le.

Mit kínálunk?

 • A látraszóló betéti kamatnál magasabb hozamot nyújtó befektetést
 • Rugalmasan leköthető betétet
 • Bankfiókjainkban, referensénél, vagy akár telefaxon is intézhető betétlekötést

Kinek ajánljuk?

 • Az MKB-ban forint bankszámlával rendelkező Ügyfeleinknek
 • Devizabetét elhelyezésének lehetőségét - az MKB-ban lévő devizaszámla birtokában - bármely Ügyfelünk részére biztosítjuk
 • Bankszámlájukat maximálisan kihasználni igyekvő partnereinknek

Feltételek

 • A minimálisan leköthető összeg 500 000 Ft (számlacsomag igénybevétele esetén 100 000 Ft), illetve ennek megfelelő konvertibilis deviza
 • Választásának megfelelően betétet helyezhet el egyszeri érvénnyel, illetve ismétlődő betétlekötésként
 • A lekötött forint betétek futamidejét Ön határozza meg, mely 1 héttől 12 hónapig terjedhet
 • A betét kamatlába a lekötés futamideje alatt fix

A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

Részletek

Ki helyezhet el forintbetétet?

Forintbetét elhelyezésére az MKB-ban meglévő forint bankszámlája birtokában lehetőséget biztosítunk.

 

Mennyi a minimálisan leköthető összeg?

A minimálisan leköthető összeg 500 000 Ft, mely a Mikro számlacsomag részeként már 100 000 Ft-tól rendelkezésére áll.

 

Mennyi időre lehet betétet elhelyezni?

A lekötött forintbetétek futamidejét természetesen Ön határozza meg, mely futamidő 1, 2, 3 hét, illetve 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónap lehet (kivétel EUR deviza betétek: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónap).

 

Milyen típusú betétlekötésre nyílik lehetőség?

Választásának megfelelően betétet helyezhet el egyszeri érvénnyel, illetve ismétlődő betétlekötésként az alábbiak szerint:

 • Betét egyszeri érvénnyel: ekkor egy meghatározott pénzösszeg meghatározott ideig kerül lekötésre, mely betét a futamidő elteltével automatikusan megszűnik.
 • Betét ismétlődő lekötéssel, azonos összegre: ekkor a betét tőkeösszege a futamidő elteltét követően mindaddig automatikusan újra lekötésre kerül, ameddig Ön eltérően nem rendelkezik. A betét tőkeösszegének ismételt lekötése során az új időszakra a kamatlábat az aktuális kondíciók alapján állapítjuk meg. Természetesen az egyes futamidő elteltét követően az adott időszakra járó kamatot bankszámláján jóváírjuk.
 • Betét ismétlődő lekötéssel, tőkésedő kamattal: ekkor a betétet - hasonlóan az előző konstrukcióhoz - a futamidő elteltét követően mindaddig automatikusan újra lekötjük, ameddig Ön eltérően nem rendelkezik. Ezen konstrukció során az egyes lekötési időszak elteltét követően a kamatot a tőke összegéhez jóváírjuk (tőkésítés), s ily módon az új betétet együttes összegben kötjük le. Természetesen ekkor is megállapítjuk az új futamidőre vonatkozó kamatlábat az aktuális kondíció figyelembevételével.

 

Változik-e betét kamatlába a lekötés futamideje alatt?

A betét kamatlába a lekötés futamideje (ismétlődő betétlekötés esetén az egyes lekötési időszakok) alatt fix, azaz nem módosul.

 

Milyen módon lehet betétet lekötni?

Betétlekötési megbízásait rugalmasan adhatja meg a következő módokon:

 • bankfiókjainkban,
 • referensénél,
 • telefaxon,
 • NetBANKáron, PCBANKáron.

 

Meddig lehet a betétlekötési megbízást benyújtani?

A tárgynapi lekötésre vonatkozó betétlekötési megbízásokat papíralapú bizonylatok felhasználásával a mindenkori pénztári nyitvatartási idő alatt nyújthatja be. Megbízásait elektronikus úton is benyújthatja bármely naptári napon 0 és 24 óra között, de legkésőbb a megbízások teljesítési határidejeként megjelölt banki munkanapon 15 óráig.

 

Felmondható-e a lekötött betét, s ha igen, milyen feltételek mellett?

 • A mindenkori legrövidebb lekötési időtartamra elhelyezett betét esetén a szerződés csak a lekötés lejáratának napjára/fordulónapjára mondható fel.
 • Az egy hónapot meg nem haladó időtartamra történt lekötés esetén a szerződés csak azonnali hatállyal mondható fel.

 

Az egy hónapon túlra lekötött betét szerződésének felmondása a 31. naptól kezdeményezhető:

 • Azonnali hatályú felmondással, illetve
 • Határidős felmondással (előzetes - öt banki munkanapos - felmondási idő megtartása mellett).

 

További feltételek

 • Azonnali felmondás esetén a Bank nem fizet kamatot.
 • Határidős felmondás esetén a Bank az eredeti kamatfeltételek szerint, de a ténylegesen letöltött futamidő figyelembevételével, a kamat terhére a felmondási jutalék érvényesítése után fizeti meg a kamatot.
 • Felmondási jutalék: a szerződés határidős felmondása esetén érvényesített költségátalány, amely a felmondással érintett összeg 0,50%-a.
 • A Bank a lekötés lejárata/fordulónapja előtti időpontra történő részösszegű felmondásának lehetőségét nem biztosítja.
 • A lekötött betét összegének a lekötés fordulónapjára történő módosítása (a tőke összegének emelése vagy csökkentése) nem minősül felmondásnak.
 • A tőke összegének csökkentése esetén az új periódusra érvényes fel nem mondott résznek el kell érnie az adott számlavezetésre irányadó mindenkor hatályos feltételek szerint leköthető legkisebb betét összegét.
 • A lekötött betét felmondását PCBANKáron keresztül, illetve írásban, az eredeti lekötést végző üzleti területhez kérjük elküldeni.
 • A felmondás következtében jóváírásra kerülő betétet - egyezően a lejárat utáni jóváírással - kizárólag pénzforgalmi bankszámlája javára számolhatja el.

A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap

Kapcsolódó ajánlatok

TeleBANKár

Az MKB TeleBANKár a nap 24 órájában a hívók rendelkezésére álló, telefonon igénybe vehető szolgáltatás. Az automata telefonszolgáltatást személyes ügyintézőink is segítik.

Részletek

MobilBANKár

Az MKB MobilBANKár szolgáltatása naprakész információt biztosít mobiltelefonon keresztül, SMS üzenetek útján.

Részletek

PCBANKár

A PCBankár program az MKB és a felhasználó közötti elektronikus pénzforgalom lebonyolítását lehetővé tevő, Windows alapú számítógépes rendszer.

Részletek