Kis- és középvállalatok finanszírozása

Az EIB Mid Loan kedvező kamatozású közép- és hosszú lejáratú forráslehetőséget biztosít a versenyképesség erősítéséért, az infrastruktúra és a technológia fejlesztéséért, a foglalkoztatás növeléséért, innovációs, beszállítói, egészségügyi és környezetvédelmi célú beruházások megvalósításáért.


Előnyei között említhető meg, hogy

 • kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelheti
 • akár megkezdett beruházás is finanszírozható,
 • forrás-kiegészítőként pályázat keretében elnyert támogatás mellett felhasználható,
 • kezdő vállalkozások is finanszírozhatók,


Kinek ajánljuk a hitelprogramot?

A hitelfelvevők olyan kis- és középvállalkozások lehetnek, amelyek a projekt/beruházás megvalósítása előtt 250 főnél kevesebb teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatnak, és

 • jegyzett tőkéjük kevesebb, mint 25 %-a van más társaság tulajdonában vagy jegyzett tőkéjének 25 vagy annál több %-a van más társaság tulajdonában, de a csoport 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat,
 • jegyzett tőkéjük 25 vagy annál több %-a állami szerv tulajdonában van, de a tulajdonos állami szerv(ek) olyan helyi hatóság(ok), amely(ek) éves költségvetése a 10 millió EUR-t, lakosainak száma pedig az 5000 főt nem éri el,
 • jegyzett tőkéjük 25 vagy annál több %-a olyan társaságok vagy intézmények tulajdonában van, amelyek kockázati tőketársaságok, de egy vállalkozásba kevesebb, mint 1,25 millió EUR összegű befektetést eszközöltek, vagy egyetemek, non-profit kutatási központok, illetve intézményi befektetők - a regionális fejlesztési alapokat is ide értve.

A fenti feltételeknek meg nem felelő kis- és középvállalkozások abban az esetben részesülhetnek ? a teljes EIB hitelkeret egyharmadáig - EIB Hitelben, ha a finanszírozandó beruházás az EU hátrányos helyzetű területein található.

Elsősorban deviza bevétellel rendelkező vállalkozások részére ajánlott finanszírozási lehetőség, hiszen a hitelt EUR-ban lehet igénybe venni.


Melyek a hitel főbb kondíciói?

 • A beruházás mamimális összege: 25 millió euró
 • A hitel összege: maximum 12,5 millió euró
 • A hitel devizaneme: euró
 • Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + kamatmarge. A kamatmarge az ügylet üzleti, kockázati megítélésétől függően, egyedileg kerül megállapításra
 • Egyéb díjak, jutalékok, költségek: a mindenkor érvényes kondíciós listában meghatározottak szerint.
 • A hitel futamideje: minimum 2 év, a maximum futamidő a beruházás megvalósításához igazodóan, az Ügyfél és a Bank megállapodása alapján kerül megállapításra, az EIB refinanszírozási forrás azonban csak 7 évig biztosított.
 • Türelmi idő: Az adható türelmi idő a projekt/beruházás megvalósítási idejétől függően, egyedileg kerül megállapításra.

Az EIB Mid Loan a beruházás költségeinek 50%-ig nyújtható. Egyedi esetben azonban lehetőség van ennél magasabb kedvezményes hitel arány alkalmazására.


Milyen hitelcélokhoz igényelhető?

Például:

 1. Általános beruházási célok
 2. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
 3. Innovációs beruházási célok
 4. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok
 5. Foglalkoztatottság elősegítése