MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
NetBANKár

EU támogatást megelőlegező hitel

 

Az EU Támogatás előfinanszírozó hitel célja az Ügyfél által - valamely Operatív Program keretében közzétett pályázati felhívás alapján - megpályázott és elnyert vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a támogatás kifizetéséig tartó időszakban.

Kik igényelhetik?

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az Új Magyarország fejlesztési programban meghirdetett Operatív Programok valamelyikében rendelkeznek Támogatási Szerződéssel.

A szerződéskötés feltételei

    • az Ügyfél és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró közreműködő szervezet közötti Támogatási Szerződés létrejötte
    • a Támogatási Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre állása
    • az MKB-nál vezetett forint számla

A szolgáltatásról

Az EU Támogatás előfinanszírozó hitelt az MKB rövid- és középlejáratra, forintban nyújtja Ügyfelei számára.

Az EU Támogatás előfinanszírozó hitelt olyan gazdálkodó szervezetek igényelhetik, amelyek rendelkeznek az Új Magyarország fejlesztési programban meghirdetett Operatív Programok pályázati felhívásai alapján megpályázott és elnyert vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó Támogatási Szerződéssel.

Nem nyújtható hitel azon vállalkozásnak, illetve egyéni vállalkozónak, amely/aki csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll, lejárt köztartozással rendelkezik, élő lejárt tartozással szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR, a volt "BAR" lista).

A szerződéskötés feltételei

Az EU Támogatás előfinanszírozó hitelszerződés megkötésének feltétele: az Ügyfél és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró közreműködő szervezet közötti Támogatási Szerződés létrejötte, a Támogatási Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre állása, az MKB-nál vezetett forint számla.

A hitel futamideje

A hitel futamidejét az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának Támogatási Szerződésben megjelölt határideje, illetve ez alapján az utolsó támogatás-rész kifizetésének várható időpontja határozza meg.

A hitel összege, devizaneme

A hitel maximális összege a Támogatási Szerződésben foglalt támogatás összegének 70-100 %-a lehet. A konkrét finanszírozási arány az Ügyfél minősítésének, fizetőkészségének és -képességének ismeretében, egyedileg kerül megállapításra. A hitel devizaneme HUF.

A folyósítás feltételei

Az EU Támogatás előfinanszírozó hitelszerződés alapján a Bank az egyes kölcsönöket olyan időpontban és összegben folyósítja, ahogyan az Ügyfél előfinanszírozási igénye - a támogatható tevékenységeknek az Ügyfél által benyújtott Pályázatban szereplő ütemezése alapján - várhatóan felmerül.

Biztosítékok

A hitel megtérülését elsősorban az Ügyfél részére megítélt támogatás folyósítása biztosítja, ezért az Ügyfél engedményezési szerződés keretében a folyósítandó támogatás összegét a Támogatás előfinanszírozó hitelszerződés alapján fennálló teljes tartozás erejéig a Bankra engedményezi.

A Bank az Ügyfél kockázati megítélésétől függően további biztosítékokat is előírhat.