MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

hiteltörlesztési moratórium

Minden olyan esetben, amikor az adott hitel-, vagy kölcsönügylet megfelel a Kormány 47/2020. (III. 18.) számú rendeletében, illetve a 2020. évi LVIII. törvényben (továbbiakban: Törvény) meghatározottaknak, bankunk a lakossági és a vállalati ügyfelei esetében is beállította a hiteltörlesztési moratóriumot (moratórium 1).

A Törvény értelmében a moratórium 1-et a 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

A moratórium 1 a Törvény rendelkezéseinek megfelelően 2020. december 31-ig tart, ez idő alatt Ügyfeleinknek a tőketartozást, a kamatot, és hitelszerződéssel összefüggő díjakat nem kell megfizetniük.

A fizetés 2020. március 19-i felfüggesztése minden érintett ügyfélre automatikusan vonatkozik, amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik. Ebben az esetben a szerződés futamideje úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium 1 alatt felhalmozódott, részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A futamidő a moratórium 1 időszakához képest hosszabb időtartamban is meghosszabbításra kerülhet.

Önnek nincs teendője, ha a moratórium időtartama alatt nem kívánja fizetni hitelét.

Fontos, hogy a hiteltörlesztési szándékra vonatkozó bejelentéstől, illetve annak visszavonásától függetlenül, ügyfeleink 2020. december 31-ig mentesülnek a hiteltörlesztés késedelmének vagy mulasztásának valamennyi jogkövetkezménye alól.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a moratórium 1 a hitelfedezeti biztosítás díjának megfizetésére nem vonatkozik, tehát annak érdekében, hogy jelzáloghitele és/vagy személyi kölcsöne vonatkozásában a kockázatviselés továbbra is fennmaradjon, a biztosítás díját Önnek a moratórium 1 ideje alatt is meg kell fizetnie. Biztosítotti jogviszonya megtartása érdekében kérjük, gondoskodjon bankszámláján a megfelelő fedezet biztosításáról.

 

Fizethetem tovább a hitelem az eredeti feltételek szerint?

Ügyfeleinknek lehetősége van a moratórium 1 ideje alatt az eredeti szerződési feltételek szerint eleget tenniük fizetési kötelezettségeiknek, választásuk szerint valamennyi a Bankkal fennálló szerződésük vagy kizárólag a megjelölt szerződéseik vonatkozásában.


Ügyfeleink által igénybe vehető elektronikus csatornáink adatközlő felületein a hiteltörlesztési moratórium időszaka alatt is feltüntetésre kerül a fennálló hitelek aktuális havi törlesztőrészletének összege, - a hiteltörlesztési moratóriumra tekintettel - azonban ennek banki elszámolása nem történik meg. Elektronikus csatornával nem rendelkező ügyfeleink a fizetendő törlesztőrészlet pontos összegéről az erről szóló, utolsó banki értesítő levélből tájékozódhatnak.

 

Mi a teendőm, ha folyószámlahitelem van?

A bank a moratórium 1-et a folyószámlahitelek esetében is biztosítja. Ezekben az esetekben a bank a beérkező utalásokat vagy befizetéseket a tőketartozás csökkentése érdekében automatikusan elszámolja, így a feltöltött hitelkeret azonnal ismét rendelkezésre áll. A kihasznált keret után a szerződés alapján fizetendő kamatot és díjat csak a moratórium letelte után kell megfizetni. Amennyiben folyószámlahitele vonatkozásában nem kíván élni a moratóriummal, kérjük, erre vonatkozó szándékát bejelentéssel jelezze a Bank felé.

 

A hitelkártyámmal/hitelkártya tartozásommal kapcsolatban is kell bejelentést tennem?

A moratórium 1 a hitelkártyákra is kiterjed, ezért Bankunk nem vár el befizetést az ügyfeleitől, ugyanakkor nincs szükség külön bejelentésre, ha szeretné továbbra is fizetni hitelkártya tartozását.

A beérkező tételeket – a korábban megszokott módon – befogadjuk és külön bejelentés nélkül a tartozások csökkentésére fordítjuk. Fontos tudni, hogy a moratórium időtartama alatt a felhasznált összeg az eddig megszokott módon kamatozik, de ezt most nem szükséges megfizetnie. Az adott hónap végén összesített teljes tartozás rendezésével továbbra is élvezheti a kamatmentes használatot. Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolódó kedvezmények szabályozása sem változik.

Megfontolásra javasoljuk a következőket: amennyiben jelenlegi jövedelmi helyzete ezt lehetővé teszi, éljen a kamatmentes költés lehetőségével illetve a moratórium ellenére továbbra is rendezze tartozását, annak érdekében, hogy elkerülje a kamattartozása felhalmozódását.

 

Egyes hitelek értékesítését ideiglenesen felfüggesztjük

A 47/2020 (III.18) rendelet, illetve a 2020. évi LVIII. törvény technikai végrehajtása érdekében bankunk ideiglenesen felfüggeszti az alábbi fedezet nélküli fogyasztási hitelek értékesítését:

- Lakossági folyószámlahitelek

 

Hogyan tehetek bejelentést?

Ha tovább szeretné fizetni hiteleit, az alábbi oldalakon megtalálja a bejelentéshez szükséges információkat.

 

Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos lakossági szerződésekre vonatkozó információk

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás

A Bank a 2011. évi CXXII. törvény (KHR.tv) 11. § (1) bekezdése alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek oly módon nem tesznek eleget, hogy

- a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért,

- a minimálbér összeget meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

Ezen adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához az Ön hozzájárulása nélkül is. Ha késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére, úgy annak tartalma egy esetleges kölcsönigénylés során a fentiek szerint látható lesz a választott pénzügyi intézmény részére, amely negatívan befolyásolhatja a kölcsönigénylés kimenetelét. A negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után törlődnek véglegesen és nem visszaállítható módon a KHR-ből.

A késedelmes tartozás kezelése és a KHR felé történő adatátadás módosulása a hiteltörlesztési moratórium időszakában

A moratórium 1 az élő hitelszerződések esetében 2020. március 19-ig felhalmozott késedelmes tartozások vonatkozásában is érvényesül, ami azt jelenti, hogy ügyfeleink a moratórium 1 időtartama alatt mentesülnek a fizetési késedelem következményei alól, és a késedelmes napok száma sem változik. A hiteltörlesztési moratóriummal érintett hitelügyletek vonatkozásában a KHR felé mulasztással kapcsolatos adatszolgáltatás a moratórium 1 időszaka alatt nem történik. A hiteltörlesztési moratórium lejáratát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása az eredeti szerződési feltételek szerint folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a moratórium 1 kihirdetésének napján fennállt (azaz a moratórium 1 időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele).

Ügyfeleinknek a moratórium 1 ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére. Ennek azért is van jelentősége, mert a hiteltörlesztési moratórium végével a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozás újból, egyösszegben esedékessé válik, nemteljesítés esetén a hitelszerződés pedig felmondható. A lejárt tartozásra történő teljesítés nem jelenti azt, hogy Ön a hiteltörlesztési moratóriumot nem kívánja igénybe venni. Amennyiben a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozására befizetést eszközölne, kérjük, hogy a befizetés előtt egyeztessen banki ügyintézőjével.

Információk a hiteltörlesztési moratórium 2-ről

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a hiteltörlesztési moratórium 2-vel kapcsolatban részletes információkat az alábbi linken talál:

ELOLVASOM A RÉSZLETEKET

Lakossági nyilatkozattétel

Tegyen nyilatkozatot magánszemélyként, ha szeretné hiteleit tovább fizetni.

RÉSZLETEK

Kisvállalati nyilatkozattétel

Jellemzően 500 millió forint alatti éves árbevétellel rendelkező vállalkozások.

RÉSZLETEK

Közép- és nagyvállalati nyilatkozattétel

Jellemzően 500 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozások.

RÉSZLETEK

Információk a moratórium 2-ről

Tekintse meg, hogy mit jelent és kiket érint az új hiteltörlesztési moratórium.

RÉSZLETEK