MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Hiteltörlesztési
moratórium

Naprakész információk lakossági
ügyfeleinknek.

info-icon.png

Ha a kis-, közép- vagy nagyvállalatokat érintő tudnivalók érdeklik, látogasson el üzleti ügyfeleinknek szóló oldalunkra.

A 2020. évi CVII. törvény, a 2021. évi CXXX. törvény, a 637/2020. (XII.22) számú Kormányrendelet és a 216/2022.(VI.17.) Kormányrendelet szerinti fizetési moratórium 2021. november 1-jétől 2022. július 31-éig tart (továbbiakban: moratórium 2/2).

A jogszabályok értelmében a moratórium 3. 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig tartó szakaszát (a továbbiakban: moratórium 3) csak a meghosszabbításra jogosult ügyfelek vehetik igénybe.

Abban az esetben tehet a hosszabbításra vonatkozó bejelentést, ha 2022. június 17-én moratóriumban volt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem vesz részt a moratórium 3-ban, és a hiteltörlesztési számlán nem áll rendelkezésre a megfelelő fedezet a törlesztőrészlet megfizetésére, a Bank 2022. augsuztus 1-től ismét jogosult alkalmazni a késedelem, illetve a nemfizetés következményeit, tehát késedelmi kamatot számolhat fel, bejelentést tehet a Központi Hitelinformációs Rendszer felé, illetve végeredményben felmondhatja a hitelszerződést.

A részletekről kérjük, érdeklődjön bármely bankfiókunkban.

Kilépne a moratórium 2 2022. július 31-ig tartó szakaszából?

  • Kérjük töltse ki nyilatkozati sablonunkat és küldje el emailben a moratorium2021@mkb.hu címre a Bankunknál bejelentett email címéről.
  • Írjon nekünk a NetBANKár felületen keresztül.
  • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat.
  • Töltse ki nyilatkozati sablonunkat és küldje el levelezési címünkre, vagy hozza be személyesen bármelyik bankfiókunkba.

Lakossági ügyfelek esetén a hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó hosszabbítási szándék jelzésére 2022.július 31. napjáig van lehetőség, mely határidő jogvesztő, tehát ezt az időpontot követően nincs lehetőség belépni a hiteltörlesztési moratóriumba.

Belépés (hosszabbítási szándék) bejelentése a moratórium 3., azaz 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig tartó szakaszába:

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hitelekre vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

A hiteltörlesztési moratóriumot a 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján már folyósított hitelekre vehetik igénybe ügyfeleink, amennyiben az adott szerződés 2022. júniusban moratóriumban volt (éltek a moratóriummal a hitel tekintetében), valamint megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Milyen költségekre nem vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

A hiteltörlesztési moratórium nem vonatkozik a harmadik személyek szolgáltatásának ellenértékeként fizetendő költségekre. Ha igénybe veszi a moratóriumot, továbbra is fizetnie kell pl. a hitelfedezeti biztosítást, a kötelező értékbecslés díját, stb.

Kivételt képez a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet alapján folyósított kölcsönhöz kapcsolódóan fizetendő kezességvállalási díj, amit a moratórium 2 alatt sem kell megfizetnie.

Azt mondták, hogy nem nőhet a törlesztőrészletem a moratórium után. Mikori törlesztőrészletnél nem lehet magasabb az új törlesztőm?

A hiteltörlesztési moratórium után esedékessé váló törlesztőrészlet, valamint a moratórium alatt felhalmozott, a moratórium után megfizetendő kamatok és díjak együttes összege annál a törlesztőrészletnél nem lehet magasabb, amit Ön az eredeti szerződés szerint fizetett volna meg.

Ugyanakkor, ha a hitelszerződése lehetőséget ad a kamat átárazódására (pl. változó kamatozású hitelek esetén a BUBOR változása, illetve a kamat- vagy kamatfelár változtatási mutató miatt), akkor az eredeti szerződés szerint a moratórium alatt és azt követően is változhat a törlesztőrészlete.

Módosulni fog a hitelszerződésem a moratórium miatt megállapított új futamidő miatt?

Igen, a vonatkozó jogszabályok értelmében a moratórium igénybe vétele miatt módosulni fog a hitelszerződése. A moratórium 2 második szakaszának lezárását követően minden érintett ügyfelünket tájékoztatni fogjuk a hitelszerződés módosulásáról, illetve a fizetési kötelezettségek és a futamidő változásáról.

Nem vagyok a moratóriumban, de nem fogom tudni fizetni a hitelemet. Mit tegyek?

Kérjük, hogy nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást.

Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen állnak rendelkezésére a 06-80-350-350-es telefonszámon vagy az info@mkb.hu e-mail elérhetőségen.

Számít fel kamatot a tartozásom után a bank a fizetési moratórium alatt?

Igen, a hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás után a moratórium időtartama alatt is a szerződésben rögzített mértékű ügyleti kamatot számítjuk fel. Ugyanakkor a késedelem jogkövetkezményeit nem alkalmazzuk, így a késedelmes napok száma nem emelkedik, illetve nem számítunk fel késedelmi kamatot.

Ha végig igénybe veszi a moratóriumot, akkor a moratórium kezdetekor fennálló tőketartozása alapján számítjuk fel a kamatot, és a teljes futamidő alatt visszafizetendő kamat összege magasabb lesz, mint ha nem vette volna igénybe a moratóriumot.

A moratórium alatt meg nem fizetett kamatok növelik a teljes visszafizetendő összeget. Mivel a moratórium után a törlesztőrészlete nem növekedhet meg, ezért a futamidő jóval több hónappal is hosszabb lehet annál, mint amennyi időt a moratóriumban töltött.

A hiteltörlesztési moratórium alatt felhalmozott kamat összegéről, valamint a futamidő módosulásáról a moratórium lezárását követően levélben tájékoztatjuk.

Mi a teendőm, ha folyószámlahitelem van?

• Ha jelenleg  moratóriumban van, de a továbbiakban nem kíván élni vele, akkor nyújtson be kilépési nyilatkozatot a bankunkhoz!
A beérkező utalásokat vagy befizetéseket a tőketartozás csökkentése érdekében automatikusan elszámoljuk, így a feltöltött hitelkeret ismét azonnal rendelkezésre áll. A kihasznált keret után fizetendő kamatot és díjat csak a moratórium lezárását követően kell megfizetnie.

• Ha jelenleg moratóriumban van és a továbbiakban is élni kíván vele, akkor nyújtson be egy belépési nyilatkozatot a bankunkhoz a fentebb megjelölt mód egyikével.

A hitelkártyámmal vagy a hitelkártya-tartozásommal kapcsolatban is kell bejelentést tennem?

Amennyiben szeretne bent maradni a moratórium hosszabbításban, nyilatkozatot kell tennie 2022. július 31-ig, amely minden 2022. június 17-én moratóriumban lévő hitelére vonatkozik[AM1] . A nyilatkozatot megteheti bármely MKB bankfiókban vagy a honlapunkon.

Amennyiben egyéb hitel termekével igen, de a hitelkártya számlával nem szeretne moratóriumban maradni, akkor a hitelkártya termék(ek) kiléptetéséről külön nyilatkoznia kell. A kilépési nyilatkozatot megteheti bármely MKB bankfiókban vagy a Telebankban a 06-80-350-350-es telefonszámon. Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratóriumból kiléptetett termékkel nincs lehetőség visszalépni a moratóriumba!

Tájékoztatjuk, hogy moratórium hosszabbításban nem résztvevő a hitelkártyák esetén 2022. augusztus 1–től a minimális törlesztési kötelezettsége a hitelkártya igényléskor elfogadott kondíciós lista szerint történik:

• amennyiben a hiteltartozás teljes összege a hó végi zárlati elszámoláskor nem éri el az 5000 Ft-ot (0 és 5000 Ft között van a fennálló hiteltartozás a hitelkártya számlakivonaton), nincs minimális törlesztési kötelezettség, és késedelmi díjat sem számol fel Bankunk,

• amennyiben a hiteltartozás teljes összege 5 000 Ft és 40 000 Ft közé esik a hó végi zárlati elszámoláskor, 2000 Ft a minimális törlesztési kötelezettség,

• amennyiben a hiteltartozás teljes összege meghaladja a 40 000 Ft-ot a hó végi zárlati elszámoláskor, a minimális törlesztési kötelezettség a hiteltartozás 5 %-ának megfelelő összeg.

A hitelkártya számlán fennálló aktuális tartozásáról, illetve a minimális visszafizetendő összegről
és határidőről a megszokott módon
: a havi számlakivonaton, a hóvégi értesítő SMS (/push)-ben, illetve NetBANKáron és a Mobilalkalmazáson keresztül tájékozódhat.

2021. november 1-től a Bank a fizetési moratóriumra jogosult és azt igénybe vevő ügyfelei tekintetében a fizetési moratórium igénybevétele alatt(de legkésőbb annak megszűnéséig) nem számít fel hiteltúllépési díjat és késedelmi díjat sem.

A fizetési moratórium lezárását követően 2022. július 1-től a Bank nem számít fel hiteltúllépési díjat és késedelmi díjat sem azon ügyfelek esetében, akik a fizetési moratórium lezárásának napján hitelkeret túllépésben vannak. A késedelmi díj alkalmazását a Bank a hitelkeret túllépés fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig mellőzi.

A hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Elszámolási rendelet) alapján a moratórium 1 és moratórium 2 hatálya alá tartozó hitelkártya szerződés esetén a moratórium 1 és moratórium 2 alatt felszámított kamatok összegét az Elszámolási rendeletben meghatározott kamatláb alapján a Bank átszámítja, és az ebből adódó különbözeti összeget az Ön fizetési számláján jóváírja. Az átszámított tartozás összegéről, amennyiben van, a Bank a fizetési moratórium megszűnését követő 60 napon belül a hitelkártya kivonaton a tranzakciók között, Kamat korrekció feltüntetésével ad tájékoztatást.

Fontos tudni, hogy a moratórium hosszabbításban maradó hitelkártya számlák esetén moratórium alatt felhasznált összeg az eddig megszokott módon kamatozik, de a kamatokat a moratórium alatt nem szükséges megfizetnie. Ha a jövedelmi helyzete ezt lehetővé teszi, javasoljuk, hogy a moratórium ellenére is rendezze tartozását, hogy elkerülje a kamattartozás felhalmozódását. A beérkező utalásokat a korábban megszokott módon fogadjuk be, és a tartozások csökkentésére fordítjuk. Ha az adott hónap 15-éig rendezi a megelőző hónap teljes költését, akkor továbbra is kamatmentesen használhatja a hitelkártyát.

Hogyan változik a késedelmes tartozás kezelése és a KHR felé történő adatátadás a moratórium 2 időszakában?

Adatátadás moratóriumra nem jogosult szerződések esetén

Bankunk a 2011. évi CXXII. törvény (KHR. tv) 11. § (1) bekezdése alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, a minimálbér összegét meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll.

Ezen adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és az Ön hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképessége vizsgálatához. Az adatait egy esetleges kölcsönigénylés során a választott pénzügyi intézmény láthatja, és ez negatívan befolyásolhatja az igénylés kimenetelét. A negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után véglegesen és nem visszaállítható módon törlődnek KHR-ből.

Adatátadás moratóriumra jogosult szerződések esetén

A moratórium 2/2 szakasza az élő hitelszerződések esetén 2020. március 19-ig felhalmozott késedelmes tartozásokra is érvényes. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink a moratórium 2/2-ből történő kilépésig, de legfeljebb 2022. június 30-ig mentesülnek a fizetési késedelem következményei alól, és a moratórium 2/2 szakasza alatt a késedelmes napok száma sem változik.

A moratóriummal érintett hitelügyletek kapcsán a moratórium 2/2 időszaka alatt nem szolgáltatunk adatokat a KHR felé.

A moratórium 2/2 időszaka nem számít bele a 90 napos időtartamba. A moratórium után a késedelmes napok számának nyilvántartását a 2020. március 19-én fennálló késedelmes napok számától folytatjuk.

Ha anyagi helyzete lehetővé teszi, késedelmes tartozását a moratórium 2/2 szakasza alatt önkéntesen rendezheti. Ennek azért van jelentősége, mert 2022. június 30-án a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozás újból, egy összegben esedékessé válik, és nem teljesítés esetén a hitelszerződés felmondható.

A lejárt tartozás rendezése nem jelenti azt, hogy Ön nem kívánja igénybe venni a moratórium 2/2-t. Ha a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozását rendezni szeretné, kérjük, hogy a befizetés előtt egyeztessen banki ügyintézőjével!

Információk korábbi intézkedésekről

Moratórium 2

Tudnivalók a 2021. október 31-igtartó hiteltörlesztési moratóriumról.

Moratórium 1

Tudnivalók a 2020. december 31-ig tartó hiteltörlesztési
moratóriumról.

Általános információk és intézkedések

Digitális megoldásaink az ügyintézéshez

Mindennapi pénzügyeit akár mobilról
vagy számítógépről is intézheti.

Intézkedések a bankfiókokban

Bankfiókjainkat érintő biztonsági
intézkedések és bezárt bankfiókok.

Bankkártya információk és változások

Érintésmentes fizetéssel, Mastercard
várókkal és utasbiztosításokkal
kapcsolatos információk.

Segíthetünk?

red-videobank-icon.png

Indítson videóhívást!

Munkanapokon 9:00 és 17:00 között a VideóBANKban is felteheti kérdéseit.

Elindítom a VideóBANKot
red-hivjon-minket-icon.png

Hívjon minket!

Hívja a hét bármely napján 0-24 órában elérhető díjmentes telefonos ügyfélszolgálatunkat.

06 80 333 660
red-visszahivas-icon.png

Kérjen visszahívást!

Legkésőbb a következő munkanapon 8:00 és 20:00 között felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
red-jelolopin.png

Látogasson el fiókunkba!

Ügyintézőink bármelyik bankfiókunkban segítenek.

Bankfiókot keresek