A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

nyilatkozat

Nyilatkozat adatkezelésről és adatátadásról

1. Kijelentem, hogy az online bankszámlanyitás online szerződéskötés keretében benyújtott Igénylés és az annak alapján a köztem és az MKB Bank Nyrt. között létrejövő jogviszony fennállása alatt a Bank számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatom és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. rendelkezéseinek megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezetten hozzájárulok és visszavonhatatlanul felhatalmazom a Bankot arra, hogy az általam szolgáltatott adatok valódiságát a Bank a hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott módon ellenőrizze.

2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban bekövetkező változásokat az MKB Bank Nyrt.-nek haladéktalanul bejelentem.

3. Kijelentem, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adataim kiadását az MKB Bank Nyrt.-vel szemben nem tiltottam le, illetve a Bankkal fennálló szerződéses kapcsolatom fennállása alatt nem fogom letiltani.

4. Hozzájárulok, hogy az online bankszámlanyitás online szerződéskötés keretében benyújtott Igénylés és az annak alapján a köztem és az MKB Bank Nyrt. között létrejövő jogviszony létesítésekor és fennállása alatt és mindaddig ameddig a hivatkozott jogviszonyból eredően a Bankkal szemben tartozásom áll fenn:

 • a, Személyi adataimat (név, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma), továbbá arcképemet és aláírásomat (a továbbiakban együtt: Személyes Adatok) a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásából - a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Adatfeldolgozó (1054 Budapest, Vadász u. 31.cg. szám:01-01-041159, cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a továbbiakban: GIRO Zrt- útján – a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák.
 • b, A Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján banktitoknak minősülő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti Személyes Adataimat a GIRO Zrt részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja.
 • c, A Személyes Adataimat a GIRO Zrt, mint adatfeldolgozó feldolgozza.
 • d, A Bank az aláírásomat a személyazonosítás elvégzése után továbbra is kezelje, illetőleg a Bank által nyújtott készpénz jóváírási promóció esetén a juttatást terhelő közterhek megállapítása, adóhatóság részére történő bevallása, levonása és részemre jövedelemigazolás kiállítása érdekében az adóazonosító jelemet bekérje és ebből a célból kezelje, tárolja.

5. Kijelentem, hogy:

 • a, Személyes Adataimnak a GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásához / továbbításához jelen Hitelszerződés aláírása útján adott felhatalmazásom önkéntes,
 • b, Személyes Adataimnak GIRO Zrt. általi elektronikus feldolgozásához adott hozzájárulásom önkéntes,
 • c, Személyes Adataimnak a GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásával/ továbbításával és adatfeldolgozásával kapcsolatban a Banktól a szükséges tájékoztatást megkaptam.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank által kezelt adataim alapján személyes jellemzőimet a Bank kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékelje.

Biztonsági tájékoztató az online számlanyitáshoz

Az MKB Bank Nyrt. online számlanyitás szolgáltatással kívánja lehetővé tenni azt, hogy leendő ügyfeleink bankfiók felkeresése nélkül nyithassanak számlát Ennek során auditált módon biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt biztonsági elvárások teljesítését.

Az MKB Bank Nyrt. számára fontos, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek, és ne kerülhessenek arra jogosulatlanok kezébe. Ehhez elengedhetetlen az Ön tudatos közreműködése is. Kérjük, hogy a következőkben ismertetett, a számlanyitáshoz igénybe vett számítógépekre és használatukra vonatkozó alapvető biztonsági intézkedések végrehajtását fontolja meg az adatai védelme érdekében.

 • A számlanyitáshoz használt eszközön naprakész operációs rendszer, vírusirtó és internet böngésző legyen. Fontos az eszközön tűzfal használata, így megelőzhető egy nem kívánatos hozzáférés a géphez. A mobileszközökre csak megbízható helyről származó applikációkat telepítsen.
 • Az online számlanyitás banki folyamatának megkezdése előtt, zárjon be minden egyéb futó alkalmazást és internet böngészőt.
 • Az MKB Bank weblapját (https://www.mkb.hu/) gépelje be a böngésző megfelelő sorába (adathalász támadás megelőzése érdekében).
 • Az online számlanyitást olyan eszközről kezdeményezze, amely az Ön felügyelete alatt áll. Ne indítsa el a folyamatot nyilvános, vagy másokkal közösen használt gépről.
 • Az online számlanyitást ne kezdeményezze nyílt WIFI hálózatról. Otthoni vagy munkahelyi környezetben használt WIFI esetén, győződjön meg arról, hogy a titkosítás típusa WPA2.
 • Az online számlanyitás végeztével, zárjon be minden, a folyamat során használt ablakot és alkalmazást.
 • Amennyiben bármilyen gyanú felmerül az online számlanyitás közben, hogy egy harmadik fél is hozzáférhet az adatokhoz, szakítsa meg a folyamatot és értesítse a bankot.

Reméljük hamarosan Önt is ügyfeleink között köszönthetjük.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az MKB Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatások során megvalósuló adatkezelésekről, valamint azok körülményeiről az ügyfelek részére átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást adjon. A részletes tájékoztató elérhető itt, valamint a kérelem minta az érintetti jogok gyakorlásához elérhető itt.