MKB Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság

Az MKB Nyugdíjpénztár befektetési politikája jellemzően konzervatív, fontosnak tartja a biztonságra való törekvést. A vagyonkezelés eredményességét bizonyítják a 2012. évi kimagasló hozamadatok is: a négy választható portfóliós csomag 7,94% - 19,83% közötti nettó hozamokat ért el. Fontos körülmény tagjaink számára, hogy a legjobb, a 19,83%-os nettó hozamot a Pénztár tagságának döntő többségét magában foglaló Kiegyensúlyozott portfólió eredményezte.

Az egyes portfóliók hozamai 2012. évben, valamint az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakultak:


Megnevezés
Hozamok alakulása
Tárgyévi nettó hozamráta (2012)

10 naptári
év átlagos
nettó hozamrátája (2003-2012)    
Vagyon-növekedési mutató (2003-2012)
Kiszámítható portfólió
7,94%
6,61%
6,57%
Klasszikus portfólió
11,26%
6,63%
6,66%
Kiegyensúlyo-
zott portfólió

19,83%
7,18%
7,26%
Növekedési portfólió
16,06%
6,94%
6,82%
Infláció
5,7%
5,17%
-

A nettó hozamráta számítás alapját a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 4.sz. melléklete határozza meg.

A Nyugdíjpénztár befektetési politikája eredményes, tartósan a megtakarítások értékállóságát biztosította.

Az MKB Nyugdíjpénztár, mint önkéntes pénztári forma további fontos jellemzői:

  • egyéni befizetések kedvezménye: A nyugdíjpénztári tag magánszemély az egyéni számlájára történő egyéni befizetései után minden adóévben a befizetett összeg 20%-áról, legfeljebb 100.000 Ft-ról rendelkezhet az adóbevallásában, s kérheti azt utalni olyan önkéntes pénztárban vezetett számlájára, ahol egyéni befizetése volt. Azok, akik 2020. január 1. előtt érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt, további 30.000 Ft-ról rendelkezhetnek.  Az önkéntes kölcsönös pénztárakba (nyugdíjpénztár és egészségpénztár) történő egyéni befizetések után együttesen maximum 120.000 Ft-ról (azoknak, akik 2020. január 1. előtt érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt 150.000 Ft-ról) lehet rendelkezni. Az adókedvezmény jövedelemkorláttól független.
  • munkáltatói támogatás: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyik fontos előnye, hogy a munkáltató - kedvezményesen, a juttatás 1,19-szeresére 16 %-os SZJA és 14 %-os EHO megfizetése mellett- munkáltatói hozzájárulást adhat munkavállalójának a nyugdíjpénztárba, munkavállalónként havonta a mindenkori minimálbér 50 %-ának erejéig. A munkavállalónak a munkáltatói hozzájárulás után adót és járulékot nem kell fizetnie.
  • tagdíj és a tartalékok közötti felosztás: Az MKB Nyugdíjpénztár alacsony, havi 2.000 Ft/hó  egységes tagdíjjal működő pénztár. A befizetésekből 10.000 Ft-ig 90%, azt követően pedig minimum 94% a tag egyéni számláján kerül jóváírásra. A levonás nagyobb befizetés esetén sávosan csökkenő. A tag (vagy munkáltatója) további rendszeres vagy eseti tagdíjbefizetést is teljesíthet.
  • a Pénztártagok haláluk esetére haláleseti kedvezményezettet jelölhetnek, ennek hiányában a törvényes öröklés rendje szerinti örökös tekinthető kedvezményezettnek. A pénztári vagyon öröklése adó és illetékmentes.
  • adómentes hozam: Az egyéni számlán lévő összeget - a választott befektetési csomagnak (portfóliónak) megfelelően - a Pénztár befekteti. A befektetés hozama kamatadó mentes, 10 éves Pénztártagság fennállása esetén 3 évente egy alkalommal a hozam személyi jövedelemadó-mentesen felvehető.
  • anyagi segítség nem csak a nyugdíjas években: 3 év tagsági viszony után az egyenleg 30%-ának erejéig tagi kölcsön igényelhető egy év időtartamra. 10 éves tagság, vagy 3 éves tagság és a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számla 50%-a banki hitel fedezeteként is leköthető.
  • a Nyugdíjpénztár adómentes egyösszegű, vagy járadékos szolgáltatást nyújthat az önkéntes pénztár nyugdíjba ment, vagy a nyugdíjkorhatárt elért tagjai részére, azaz az ügyfél a fedezeti számláján lévő összegre egy összegben, vagy járulékként történő kifizetésére tarthat igényt.

Az MKB Nyugdíjpénztár hosszú múlttal rendelkezik, megbízható, stabil szolgáltatásaival várja az érdeklődőket. Személyes tanácsadással, előadások tartásával segíti a vállalatok és a dolgozók tájékoztatását.

MKB Nyugdíjpénztár - megtakarítás a nyugdíjkiegészítésért
Honlap: www.mkbnyp.hu
E-mail:
Telefon: (36-1) 268-7001
Személyes ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Dévai u. 23. és országosan az MKB Bank fiókjaiban

Tájékoztató lezárva: 2013.11.15.