MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Az MKB Bank a 15 éves kamatperiódusú Minősített Fogyasztóbarát MKB Forint Lakáshitel értékesítését felfüggeszti a 2021.10.26. napjától befogadott hitelkérelmek esetében.

Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel

Válassza igényeitől függően 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamattal akár 30 éves futamidőre, illetve 15 vagy 20 éves futamidőre a futamidő végéig fix kamatozással.


THM: 5,5%-7,7%2

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza. Az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybe vétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

Díjkedvezményeink:

 • visszatérítjük a közjegyzői okirat díját maximum 30 000 forint összegig*
 • elengedjük a folyósítási díjat
 • átvállaljuk az értékbecslés díját
 • átvállaljuk a tulajdoni lap és amennyiben szükséges, a térképmásolat díját

*a kedvezmény részletes feltételeit a magánszemélyek részére szóló "Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel Kondíciós lista" tartalmazza.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése, a hiteltermékek átláthatóságának és azok összehasonlíthatóságának növelése érdekében megalkotta a „Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel” minősítést, amelyet csak meghatározott feltételeknek megfelelő lakáshitelek nyerhetnek el.

A Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel a hitelt felvenni szándékozók széles köre számára elérhető, könnyen érthető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett igényelhető lakáscélú jelzálogkölcsön, amely biztosítja a törlesztő részletek hosszú távú kiszámíthatóságát.

A Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitelt igényelheti:

 • 10 éves kamatperiódussal – 10-30 éves futamidőre
 • futamidő végéig fix kamatozással – 15 vagy 20 éves futamidőre

Valósítsa meg otthonával kapcsolatos terveit a Magyar Nemzeti Bank által fogyasztóbarátnak minősített hitellel!

 

A Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel igénybe vehető

 • lakóház/lakás építésére,
 • társasházban (3-50 közötti lakásos társasházban) történő lakásépítésre,
 • új és használt lakóház/lakás vásárlására,
 • építési céllal történő telekvásárlásra,
 • üdülő építésre/vásárlásra,
 • MKB Bank és más pénzügyi intézmény által nyújtott, igazoltan lakáscélú kölcsön kiváltásra,
 • lakóház, lakás építéséhez/vásárlásához kapcsolódóan gépkocsitároló, tároló építésre/vásárlásra.
A Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitellel kapcsolatos kalkulációt az MNB oldalán elérhető Termékösszehasonlító alkalmazás is segíti.

Visszavonásig meghirdetett akció** keretében, a Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitelre vonatkozóan befogadott (a Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került) hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az értékbecslési díjat, a lekérdezési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat is a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 50.000 Ft összegig,- a “Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel Kondíciós lista” feltételei szerint, továbbá
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat amennyiben:
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 10. év után történik
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 5. év után történik és a hitelkérelem a Bank külső értékesítési partnerén keresztül kerül benyújtásra. (A külső értékesítési partnerek azon közvetítők, amelyek az MKB Bank megbízásából, a bank termékeinek értékesítésére vonatkozó pénzpiaci közvetítői tevékenységet végeznek.)

A Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitelt Ön Extra, Prémium vagy Exkluzív kondíciókkal is igényelheti, az alábbi feltételekkel:

Extra kondíció esetén: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás1 legalább 150.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára.

Prémium kondíció esetén: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás1 legalább 300.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és
legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

Exkluzív kondíció esetén: ·a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás1 legalább 450.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és
legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

A feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció megvonására.

1Rendszeres jóváírás: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a fizetési számlán történő kamatjóváírást, ugyanezen Hitelfelvevő Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést, ugyanezen Hitelfelvevő Banknál fennálló – 2014. június 12-étől szerződött – ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról ugyanezen Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. A Bank devizában érkező Rendszeres jóváírás forint ellenértékének megállapítása során a deviza összeg fizetési számlán való jóváírásának értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamot alkalmazza.

THM: 5,5%-7,7%2

Reprezentatív példákReprezentatív példák

2 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt 8-ai szerződéskötési dátum és 8-ai elszámolási nap alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű használt lakás vásárlás célú hitelre került meghatározásra. A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A THM aktuális mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

Devizaneme: Forint

Igényelhető hitelösszeg

alsó határa

 • minimum 2.000.000 Ft. – Több lakáscélú hiteltermék együttes igénylése esetén az egyes hiteltermékek tekintetében a minimum összegnél alacsonyabb összegű igénylés is nyújtható, de az együttesen igényelhető minimum hitelösszeg ebben az esetben is 2.000.000 Ft. Több hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelek együttes összegének szükséges elérnie a 2.000.000 Ft-ot. Prémium és Exkluzív kondíció esetén 5.000.000 Ft a hitelösszeg alsó határa.
 • A kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az adós igazolt jövedelmétől és törlesztési kötelezettségétől.
 • A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MKB Bank figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.

Futamidő

A kölcsön futamideje 10-30 év lehet, amennyiben legalább egy adós a hitel lejáratakor nem éri el a 70. életévet.

Kamatozás

Az ügyleti kamat 10 éves kamatperiódusokban rögzített, vagy futamidő végéig fix.

A kamatperiódusokban rögzített kamatozású hitelek esetében az induló kamat mértéke nem lehet magasabb, mint a H3K kamatváltoztatási mutató megfelelő kamatperiódusra vonatkozó változatai közül a hitelre vonatkozóan alkalmazott kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló, a hitelkérelem befogadását megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 15. napon érvényes referenciakamat 3,5 százalékponttal növelt mértéke. A kamatperiódusokban rögzített kamatozású hitelek esetében Ön a kamatperiódus fordulónapját megelőzően legalább 30 nappal díjmentesen (kivéve a Bank érdekkörén kívül felmerülő költségeket) kezdeményezheti – a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – a következő kamatperiódus hosszának megváltoztatását vagy a hátralévő futamidőre fix kamat meghatározását azzal, hogy csak olyan kamatperiódust választhat, amely kamatperiódussal a Bank piaci alapú kölcsönt forgalmaz a kamatperiódus fordulónapján. A Bank az új kamatperiódusban irányadó kamat mértékét az igénybe vett kölcsön kamat-meghatározására irányadó jogszabályok szerint és az induló kamatra vonatkozó maximum figyelembevételével állapítja meg.

A futamidő végéig fix kamatozású hitelek esetében a kamat nem lehet magasabb a H5K kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamat kölcsön futamidejével megegyező lejárathoz tartozó, vagy, abban az esetben, ha a választott referenciakamatra vonatkozóan nem érhető el a futamidővel megegyező lejárat, akkor a választott referenciakamat futamidőt meghaladó legközelebbi lejárathoz tartozó, a hitelkérelem befogadását megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 15. napon érvényes értékének 3,5 százalékponttal növelt mértékénél.

Egyéb Fontos információk:

Földhivatali ügyintézés

A Bank a tulajdoni lap másolatának, illetve a térképmásolat lekérésére, a kölcsön biztosítására alapított jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárásban teljes körű ügyintézést biztosít díjmentesen, vagyis a szolgáltatás során csak az eljárás során a jogszabályban meghatározott mértékben felmerülő költségeket számítja fel. A Bank az adós írásbeli kérelme alapján biztosítja az adós által történő földhivatali ügyintézést is. A Bank a kérelem benyújtásához – honlapján is közzétett – formanyomtatványt biztosít.

A törlési engedély kiadása

A Bank a hitelszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség szerződésszerű teljesítését, vagy a hitelszerződés alapján fennálló tartozás végtörlesztését követően a zálogjog/elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási törléséhez szükséges törlési engedélyt a teljes tartozás hitelszámlán történő jóváírásától számított 7 (hét) munkanapon belül adja ki.

**Visszavonásig tartó akció keretében az MKB Bank nem számít fel előtörlesztési díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg az Ön munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (Cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év.

*** A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 65 év között van, (2) a Bankkal 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3)hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 30 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá (5) 250 ezer Ft-ot meghaladó havi törlesztőrészlet esetén az a személy, akinek a csatlakozását az általa kitöltött egészségügyi kérdőív alapján a biztosító nem utasította el. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

Az akció részleteit a Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel Kondíciós lista tartalmazza.

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.