MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Gyorsulnak a forint átutalások

2012. július 2-ától kedvező változások várhatók a forint átutalások terén egy új, korszerűbb átutalási rendszer bevezetésének köszönhetően. Az új elszámolási rend legfőbb előnyei:

 • elektronikus úton benyújtott belföldi forint átutalások munkanapon belüli teljesülése
 • az átutalás összegének a megbízás befogadásától számított 4 órán belüli jóváírása a kedvezményezett bankjának számláján
 • elektronikusan benyújtott eseti forint átutalások indítása a fizetési kötelezettség esedékességének napján (figyelembe véve az új végső benyújtási határidőket)
 • az indított átutalásoknál bővebb adattartam közlésének és fogadásának lehetősége

Az új elszámolási rendszer - InterGiro2 (IG2) - a belföldi, elektronikus úton benyújtott átutalások napközbeni elszámolásának megvalósítására kerül kialakításra. A változások legfőbb célja a két bank ügyfelei közötti átutalások, és ezzel a belföldi pénzforgalom felgyorsítása. Az eddiginél bővebb adattartam közlését és fogadását a Hungarian Credit Transfer (HCT) szabvány teszi lehetővé.

Az új elszámolási rendszerrel kapcsolatos fontos tudnivalók honlapunkon folyamatosan frissítésre kerülnek. Kérjük, olvassák el a Gyakori Kérdések dokumentumot is, ahol további hasznos információk találhatók.

2012. július 2-ától a pénzforgalomban az Ön számára fontos és kedvező változások várhatók.

Ennek értelmében a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) számú MNB rendelet módosítása alapján 2012. július 2-ától egy munkanappal rövidebb lesz

 • az elektronikus úton,
 • a Bank által meghatározott végső benyújtási határidőn belül kezdeményezett,
 • belföldi,
 • forint,
 • átutalási megbízások

teljesítésének határideje. Az új elszámolás célja, hogy az utalás a "4 órás szabály" figyelembevételével eljusson a címzett számlájára.

Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket az új elszámolási rendszer legfontosabb jellemzőire, kiegészítve további hasznos információkkal is.

Az új elszámolási rendszer előnyei

 • Felgyorsul az elektronikus úton kezdeményezett bankon kívüli belföldi forintátutalások lebonyolítása. Ennek köszönhetően elegendő lesz ezen elektronikus átutalásokat a fizetési kötelezettség esedékességének napján - de még a tárgynapi végső benyújtási határidőn belül - benyújtani, így az átutalást kezdeményező ügyfél egy nappal tovább használhatja a pénzét, ami egy nap kamatnyereséggel járhat.
 • További előny, hogy a napközbeni elszámolási rendszer lehetővé teszi azt, hogy a kedvezményezett ügyfél már az átutalás napján hozzájusson a szükséges összeghez.

"4 órás szabály"

A Magyar Nemzeti Bank rendelete szerint - az úgynevezett "4 órás szabálynak" megfelelően - a pénzforgalmi szolgáltatók 2012. július 2-ától biztosítják, hogy az ügyfeleik által, az ún. tárgynapi teljesítésre meghatározott időszak alatt elektronikus úton (az MKB-nál NetBANKár vagy TeleBANKár szolgáltatás keretében) benyújtott belföldi forintátutalás a befogadástól számított legkésőbb 4 órán belül eljusson a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. A kedvezményezett bankjához beérkezett összeg jóváírása továbbra is a jelenleg hatályos pénzforgalmi előírások szerint, azaz haladéktalanul megtörténik.

Tipp: Kövesse és ellenőrizze folyamatosan egyenlegének alakulását a nap folyamán! A rendelet hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások (pl. papíralapon, faxon benyújtott eseti forint átutalások,) továbbra is reggel 8 óra körül érkezhetnek be, az új rendszerben megközelítőleg 10 órától kezdődően kb. 2 óránként várhatóak a beérkező jóváírások az Önök bankszámlájára.

Tudnivalók az átállásról

Az MKB Bank fontos célkitűzése a minél kényelmesebb, zavartalan átállás megvalósítása. Ennek érdekében számos intézkedést teszünk, amelyek közül a fontosabbak a következők:

 • Automatikusan beillesztjük a 4 órás folyamatba és teljesítjük a korábban benyújtott értéknapos és állandó átutalási megbízásokat, amennyiben azok teljesítése 2012. június 29. után esedékes.
 • A június 29-én végső benyújtási határidőig befogadott megbízásokat a jelenlegi elszámolási rendszerben teljesítjük, az összeg jóváírása a kedvezményezettnél a következő banki munkanapon történik meg.

Az átállással kapcsolatosan tekintse át és optimalizálja pénzügyi tranzakcióinak időzítését, hiszen 2012. július 2-át követően:

 • a megbízásokat elegendő az esedékesség napján benyújtani,
 • a napközbeni elszámolási rendszeren keresztül a Bankhoz beérkező megbízások jóváírása banki munkanapon legkorábban az első elszámolási ciklust követően, várhatóan 10 óra után történik meg, ezt követően pedig további 4 alkalommal érkezhet jóváírás a bankszámlájukra,
 • a "4 órás szabály" hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások esetén továbbra is érkezhetnek jóváírások a jelenlegi hajnali elszámolással,
 • a Bank tárgynapon, aznapi teljesítésre a nem papír alapon, azaz elektronikus csatornán ( a NetBANKár vagy TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételével) 16:00 óráig beérkezett megbízásokat fogadja be.

Tipp: Javasoljuk, hogy a 2012. július 2-án (hétfőn) esedékes megbízásait az átállást megelőzően, 2012. június 29-én a végső benyújtási határidőként megjelölt időpontig (elektronikus csatornán 17:45) nyújtsa be.

Fontos Tudnivalók!

A "4 órás szabály" csak akkor tud megvalósulni, ha a fizető fél a Bank által meghatározott és a Kondíciós Listában meghirdetett végső benyújtási határidőn belül, elektronikus úton benyújtott átutalási megbízása alkalmas a befogadásra, azaz a megbízás a fizetési számla felett rendelkezni jogosult személytől származik, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, továbbá a megbízás a teljesítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza.

A "4 órás szabály" nem terjed ki a papíralapú belföldi forint átutalásokra, továbbá a beszedésekre sem, ezért például a csoportos beszedések, illetve a felhatalmazó levélen alapuló beszedések esetében a teljesítési határidő változatlan marad.

Figyelmeztetés!

A végső benyújtási határidő (munkanapokon 16 óra) után elektronikus úton beérkező átutalási megbízások esetén a Banknak csak a következő munkanapon kell betartania a "4 órás szabály"-t. Javasoljuk, hogy ne az utolsó pillanatban kísérelje meg az adott napi határidőben lejáró fizetési kötelezettsége teljesítését, az utalásait úgy adja meg, hogy 16 óráig biztosan beérkezzen Bankunkhoz!

Kapcsolódó anyagok