MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Pénzügyi szótár

a

ATM

Kártyával történő pénzfelvételre/befizetésre alkalmas bankautomata (Automated Teller Machine).

ATM készpénzfelvételi limit

Az ATM-ben felvehető maximális összeg.

Auditálás

Mérleg/könyvvizsgálat.

á

Állandó átutalás

Forintszámla tulajdonos állandó átutalási megbízást adhat, amely alapján a bank a meghatározott fix összeget rendszeres időközönként a kedvezményezett bankszámlájának javára átutalja a számlatulajdonos forintszámlájának megterhelése mellett.

Áruhitel

lásd Fogyasztási hitel.

Átutalás

Egyik bankszámláról a másikra történő fizetés.

Átvezetés

Egy ügyfél két saját számlája közti átutalás.

b

BAR

A BAR az olyan adósok nyilvántartása, akik valamely hitelintézetnél elmulasztották a törlesztést. (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer)

Bedobó trezor

Fiókzárást követő pénzbefizetés lehetősége vállalkozások számára, ahol az elszámolás utólagosan történik.

Betételhelyezés

Pénz elhelyezése bankszámlán vagy betétkönyvben, illetve okiratban.

Betétfedezetű hitel

A fedezet forint - vagy devizaszámlá(ko)n elhelyezett lekötött betét(ek) lehet(nek). A fedezetként felajánlott betét(ek)et a bank - a futamidő alatt - zárolja és óvadékként kezeli.

Betéti kártya

Olyan kártya, amellyel a kártyabirtokos közvetlenül - valamely hitelintézetnél vezetett - számlája terhére vásárolhat, vagy pénzt vehet fel . (debit card)

c

Call Center

Telefonos banki szolgáltatás.

Célbetét

Meghatározott célra elhelyezett betét.

Célhitel

A hitel csak meghatározott célra használható fel.

Corporate Finance

Teljes körű vállalati pénzügyi szolgáltatás.

d

Deviza

Számlán lévő külföldi fizető eszköz.

Devizakártya

Deviza alapú kártya.

e

EBKM

Egységesített betéti kamatlábmutató. Valamely betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai.

Egyenleg lekérdezés

A számlán lévő összeg lekérdezése.

é

Értékpapír forgalmazás

Értékpapírok adás-vétele.

Értékpapírszámla

Értékpapír nyilvántartására vezetett számla.

Éves kártyadíj

A bankkártyáért évente fizetendő díj.

f

Faktorálás

Követelés megvásárlás.

Fedezet

Nemfizetés esetén a bank ebből egyenlíti ki hitelezési követelését.

Fedezetigazolás

A fedezet meglétéről szóló dokumentum.

Fix kamattípus

Lekötés alatt nem változik a kamat.

Fogyasztási hitel

A mindennapi élethez tartozó kisebb-nagyobb áruk és szolgáltatások megvásárlásához nyújtott kölcsön.

Folyószámla

Pénzmozgatásra, átutalásra, betételhelyezésre stb. alkalmas számla.

Folyószámlahitel

Rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitel.

Forgóeszközhitel

Általában egy évnél rövidebb futamidejű, forgóeszköz finanszírozására szolgáló hitel.

Forint kártya

Forint alapú kártya.

Futamidő

A betét lekötésének és a hitel visszafizetésének kezdő és a záró időpontja között eltelt időtartam.

g

Garancia

A bank díj ellenében átvállalja a nemfizetés kockázatát.

h

Hitelbírálati díj

A hitelkérelem elbírálásáért fizetett díj.

Hitelezés

Pénz kölcsönzése.

Hitelkártya

E kártyával a bank által meghatározott hitelkeret erejéig lehet költeni, mely összeget kamataival együtt kell visszafizetni.

Home/electronic banking

Banki szolgáltatás, amelyen keresztül egy pénzügyi intézmény ügyfele telefon, terminál vagy személyi számítógép mint telekommunikációs hálózat használatával elérheti az intézmény számítógépes központját, és megbízásokat adhat számlája terhére. Használható többek között átutalások indítására, egyenleg lekérdezésére, banki információk továbbítására, tájékoztatásra stb.

Hozamgarancia

A bank által garantált minimum hozam.

i

Ingatlanhitel

Ingatlan vásárlására, felújításra stb. felhasználható hitel.

Internet banking

Internetes csatornán megvalósított banki szolgáltatások.

j

Jelzáloghitel

A hitel fedezeteként ingatlan szolgál, amire jelzálogjogot jegyeznek be.

k

Kamatfelár

Az alapkamaton felül, adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat (kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet).

Kamattípus

Ami a futamidő alatt lehet fix vagy változó vagy változtatható.

Kártyapótlás

Elvesztett, megsemmisült kártya pótlása.

Késedelmi kamat

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat.

Készpénz nélküli

Készpénz használata nélküli pénzmozgás, pl. átutalás.

Készpénzfelvételek száma

Egy adott időszak alatt hányszor lehet pénzt felvenni bankautomatából.

Készpénzkímélő

Szolgáltatás, amely készpénz nélküli fizetésre alkalmas eszközökkel történik, pl. bankkártya, csekk.

Kezelési költség

A banki adminisztrációért felszámított költség.

Kondíció

A termék igénybevételével járó feltételek.

Konverzió

Pénz átváltása más devizára, valutára.

Közraktárjegy

Közraktárban elhelyezett árut igazoló dokumentum.

Közüzemi átutalás

A csoportos fizetési rendszerhez csatlakozott - szolgáltató (beszedő) által felszámított díjat (közüzemi díjak, telefon számlák, biztosítási díjak és egyéb szolgáltatói díjak) kiegyenlítésére szolgál. A kiegyenlítést a beszedő (szolgáltató) kezdeményezi a csoportos beszedés rendszeren keresztül, és a kötelezett bankja (pl. MKB) az ügyfél felhatalmazása alapján teljesíti.

Kulcsóvadék

Széfkulcs elvesztése esetére félretett pénzösszeg, amit a bank előre elkér.

l

Látra szóló betét

Olyan betétszámla, ahol a pénz nincs lekötve, és a bank a lekötött betétnél alacsonyabb kamatot fizet.

Lekötött betét

Meghatározott időszakra elhelyezett betét, melyhez nem lehet hozzáférni csak büntető jelleggel (alacsonyabb kamat).

Letétkezelés

Értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Lombardhitel

Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

m

Minimum egyenleg

Az a legkisebb összeg, amelynek egy számlán folyamatosan vagy adott időtartam alatt rendelkezésre kell állnia.

Minimum nyitóösszeg

Az a legkisebb összeg, amely szükséges a szolgáltatás igényléséhez, pl.: számlához, bankkártyához.

n

Nyíltvégű befektetési alap

Olyan határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti.

o

OBA által biztosított

Országos Betétbiztosítási Alap által bankbetétekre vállalt garancia. Az OBA által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka, de legfeljebb hárommillió forint.

ó

Óvadék

A szolgáltatás igénybevételéhez a banknál elhelyezett és lekötött összeg.

ö

Önrész

A hitelfelvevő saját pénzforrása.

p

Pénzforgalmi szolgáltatás

Pénzmozgással járó bankszolgáltatások gyűjtőneve.

Pénzmosás

A kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett pénz eredetének azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel (money laundering).

PIN kód

Egy számkód, melyet a kártyabirtokosnak bankártya használatkor a legtöbb esetben személyazonosítás és hitelesítés céljából meg kell adnia. Ugyanaz a szerepe az elektronikus tranzakcióknál, mint az aláírásnak a papír bizonylaton adott megbízás alapján végrehajtott banki műveleteknél. A titkos azonosítót, csak az ügyfél ismeri (a bank sem).

Portfoliókezelés

Szó szerinti jelentése: tárca. Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját is (valakinek nemcsak egyfajta részvénye van, hanem több cég papírjait is megvásárolta). Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze.

Private Banking

Tehetősebb magánszemélyek felé irányuló banktevékenység gyűjtőneve.

Prolongálási jutalék

A hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék.

r

Rendelkezésre tartási jutalék

A le nem hívott hitelösszeg után fizetendő jutalék.

Retail Banking

Az általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

sz

Számlanyitási díj

Számlanyitásért fizetendő költség.

Számlavezetés

Folyószámla működtetése, kifizetések teljesítésére (terhelés) és befizetések fogadására (jóváírás).

Széfszolgáltatás

Értékek biztonságos őrzése a bank területén lévő széfben.

Személyi kölcsön

A lakossági magáncélú felhasználásra nyújtott kölcsön az Ügyfelek jövedelmi viszonyaitól függő, fedezet nélkül igénybe vehető finanszírozási lehetőség.

t

Társkártya

Egy már meglévő kártyaszámlához kapcsolódó kártya.

Treasury

A bank központi forráselosztó egysége. Feladata a bank belső - forrásgyűjtő és kihelyező - egységei közötti közvetítés, valamint a bank likviditási, kamatlábkockázati pozíciójának kezelése, rendszerint bankközi pénz és devizapiaci és derivatív-piaci ügyletek révén.

Türelmi idő

A hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék (csak kamat fizetendő ezalatt).

v

Váltóleszámítolás

A váltón szereplő összeg határidő előtti kifizetése a kamat időarányos levonásával.

Változó kamattípus

A lekötés alatt előre jelzett időpontokban változhat a kamat

Valuta

Külföldi fizető eszköz (bankjegy, érme).

Visa Electron

A Visa nemzetközi kártyatársaság csak elektronikus fizetésre vagy pénzfelvételre alkalmas kártyája.