MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Trezor Számlák

Az MKB Trezor számlák célja a közép-, illetve hosszú távú megtakarítások és az öngondoskodás ösztönzése.

Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla és az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla lehetőséget biztosít Önnek a megtakarításaira, befektetéseire vonatkozó jelenleginél kedvezőbb adózás elérésére.

Az MKB Trezor Számlák előnyei

 • A számlákon elhelyezett betéti vagy befektetési termékeken személyi jövedelemadó kedvezmény érhető el
 • Ön választhat, hogy megtakarítását lekötött betétekben szeretné kamatoztatni az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlán, és/vagy szeretné megtakarítását - kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően - különböző időtávú és eltérő kockázatú befektetésekben elhelyezni az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán.
 • az MKB Trezor Számlákon nyilvántartott pénzösszeg, illetve pénzügyi eszközök (értékpapírok) személyi jövedelemadó megállapítása nélkül örökölhetők.
 • az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg vonatkozásában Ön haláleseti kedvezményezettet jelölhet.

Kinek ajánljuk az MKB Trezor Számlákat?

 • Közép- és hosszútávra tervező megtakarítóknak, akiket érdekelnek a befektetésekkel elérhető adókedvezmények.

MKB Trezor Tartós Befektetési Számla

 • az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla egy speciális összevont értékpapír- és ügyfélszámla, melyen Ön elkülönülten tarthatja nyilván egyes értékpapír befektetéseit.
 • a számla megnyitásának feltétele minimum 25 ezer Ft befizetése, illetve a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva legalább 25 ezer forintnak megfelelő devizaösszeg számlán történő elhelyezése:
  • pénztári forint befizetés, illetve bankszámláról indított forint átutalás vagy pénz átvezetés formájában,
  • forintban vagy devizában denominált értékpapír vásárlásával,
  • NYESZ-R számla teljes értékpapír és pénz egyenlegének transzferálásával.
 • a számlán különféle befektetési termékek helyezhetők el változatos futamidőben és formában, így Ön is megtalálhatja a kockázat és hozam szempontjából legkedvezőbb befektetési formát, például:
  • MKB Kötvények, egyéb hazai és külföldi kötvények,
  • Hazai és külföldi állampapírok,
  • MKB nyílt- és zártvégű befektetési alapok és egyes külföldi alapok,
  • Hazai és külföldi egyedi tőzsdei részvények.
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákon lehetőség van forinttól eltérő devizanemű értékpapírok vásárlására is. A számlán kifizetésre kerülő hozamok, lejáró tőkerész, visszaváltás ellenértéke bármikor újra befektethető, akár a kifizetés devizanemével azonos, akár - konverzió esetén - attól eltérő devizanemű pénzügyi eszköz vásárlásával. Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlára befizetett forint összegek is konvertálhatók más devizanemre.
  • Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla ügyfélszámlája nem kamatozó jellegű pénzszámla.
 • az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákon forintban és devizában denominált pénzügyi eszközök is elhelyezhetők, azonban csak olyan tranzakciók kezdeményezhetők, amelyek nem járnak pótlólagos fedezet- elhelyezési kötelezettséggel.
 • a számlán a megnyitás naptári évében a minimum 25 ezer Ft-nak megfelelő befizetésen túl bármekkora összeg elhelyezhető, az Ön által kívánt időpontban és gyakorisággal.
 • az elhelyezés naptári évét követően a számla egyenlege további befizetéssel már nem növelhető, kizárólag a kamatok, hozamok, osztalékok, lejáratok, vagy a befektetések értékesítéséből származó bevételek kerülnek jóváírásra. Azonban lehetősége van minden további naptári évben egy újabb befektetési típusú szerződés megkötésére, amelynek lekötési nyilvántartásába további befektetéseit elhelyezheti.
 • 2013. január 1-től nem lehet zárt körben kibocsátott értékpapírokat az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlára helyezni.
 • Nap végi szabad egyenlegek automatikus befektetésének lehetősége: Megállapodás egyes MKB tőkevédett befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozó rendszeres vételi megbízásról MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elnevezésű szerződés megkötésével:
  • Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla ügyfélszámláján minden egyes banki munkanapon (Tárgynapon) a forgalmazási időszak utolsó fél órás időtartama alatt forintban, euróban, illetve dollárban rendelkezésre álló szabad egyenleg terhére az e napon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken megvásárolható maximális számú, a szabad egyenleg devizanemének megfelelő befektetési jegy kerül megvásárlásra.
  • Rendszeres vételi megbízás a következő MKB tőkevédett befektetési alapokra adható MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán: MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap, MKB EURO Likviditási Alap és MKB Dollár Likviditási Alap.

Részletek

Az MKB Trezor Számlák költségei

 • MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla: A számla vezetésével és használatával kapcsolatos kondíciók (díjak, költségek, stb.) megtalálhatók az MKB Bank Zrt. LXXIII. MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla című kondíciós listában.
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számla: A számlavezetési díjak és a megbízási díjak kondícióit az MKB Bank Zrt. XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatások című hatályos kondíciós listája tartalmazza: VII. MKB TREZOR Tartós befektetési számlavezetés díj és kamat kondíciói A számlavezetési díj éves átlagállományi díj alapján kerül felszámításra, amelynek mértéke befektetési terméktípusonként eltérő.

Figyelem! Az MKB Trezor Számlák kondíciói, a számlákon felszámított költségek a jövőben változhatnak!

Milyen lehetőség nyílik a jelenlegi NYESZ-R számla átalakítására MKB Trezor Tartós Befektetési Számlává vagy MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlává?

Amennyiben Ön az MKB Banknál vagy más befektetési szolgáltatónál nyugdíj-előtakarékossági számlával rendelkezik, a számla megszüntetésével a számla teljes összegét átteheti az MKB Trezor Számlákra. Az átalakítás történhet a nyugdíj-előtakarékossági számlán levő pénzügyi eszközök értékesítésével, és/vagy transzfer megbízás megadásával az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlára.

Amennyiben Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlájához kapcsolódóan adójóváírást vett igénybe, az átalakítás évében és az azt megelőző évben kapott adójóváírások 20%-kal növelt összegét Ön köteles az adóbevallásában szerepeltetni, és a megadott határidőig megfizetni.

Kinek érdemes átalakítani a NYESZ-R számlát MKB Trezor Számlává?

 • akinek a NYESZ-R számlához kapcsolódó, a befektetés hozamaira vonatkozó kedvezmények igénybevételéig több mint 5 év van hátra
 • aki nem tervezi adókedvezmény igénybevételét a nyugdíj - előtakarékossági számlán, mert nem rendelkezik adóköteles jövedelemmel, vagy mert nincs rá módja, vagy nem szándékozik évente befizetni a számlára.

Az MKB Trezor Számlák megszüntetése, az elhelyezett pénzösszeg és a lekötési hozam felvétele a lekötési időszak alatt

Az MKB Trezor Számla - a szerződés azonnali hatályú felmondásával - bármikor megszüntethető, azonban a hároméves, illetve a kétéves lekötési időszak lejártát megelőző megszüntetés azzal a következménnyel jár, hogy a tartós befektetésből származó jövedelme után adófizetési kötelezettsége keletkezik, a Bank sem adót, sem adóelőleget nem von le. Ebből következően Önnek kell az adott évre vonatkozó adóbevallásában a keletkezett jövedelmet megállapítani, bevallani és megfizetni. A 2013. július 31-e után kötött MKB Trezor Számlák esetében a számlanyitás évében és az azt követő 3. év utolsó napja előtt megszüntetett számlák esetében még 6 % Eho-t is kell fizetni a keletkezett jövedelem után, melyet a kifizető levon a kifizetés alkalmával. A megszüntetéskor megállapított jövedelem személyi jövedelemadójának mértéke változik annak függvényében, hogy a számlanyitáshoz képest mikor történt a megszüntetés.

A lekötési időszak vége előtti pénzkivétel, azaz a lekötés megszakítása bármikor lehetséges, de a kedvezményes mértékű SZJA fizetésének lehetősége csak abban az esetben illeti meg, ha a lekötést a számlanyitás évét követő 3. naptári év végén, december 31-én, vagy azt követően szakítja meg, de minden esetben feltétel, hogy az MKB Trezor Számlán legalább 25 ezer forintnak megfelelő összeg, vagy annak megfelelő piaci értékű értékpapír maradjon*.

A lekötés bármely egyéb megszakítása esetén a számla megszűnik, ekkor az Önt megillető egyenleget, értékpapírokat az Ön által megjelölt bank,- illetve értékpapírszámlára utalja át a Bank.

Ezzel egyidejűleg a soron következő adóbevallási időszakban esedékessé válik a meg nem fizetett személyi jövedelemadó utólagos bevallása és megfizetése.

Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla esetében a lekötés megszakítása - kivéve, ha a megszakításra a számlanyitás évét követő 3. naptári év végén, december 31-én kerül sor és a Számlán legalább 25 ezer forintnak megfelelő összeg marad - az adott naptári évben megnyitott valamennyi Trezor Tartós Megtakarítási Számla megszűnését eredményezi, függetlenül azok devizanemétől.

Trezor Tartós Megtakarítási Számla bármely okból történő megszűnése esetén a deviza összegek az aktuális napi (befizetéskori, illetve számla záráskori) MNB középárfolyamon kerülnek megállapításra, és az így számított forint összegekből kell a jövedelmet megállapítani. Olyan Trezor Tartós Befektetési Számla zárása esetén, amelyen már deviza pénzösszegek és devizás pénzügyi eszközök is elhelyezésre kerültek, a befektetett összeg és a záráskori piaci érték megállapítása forintban történik, ezért a deviza összegek az aktuális napi (befizetéskori, illetve számla záráskori) MNB árfolyamon kerülnek beértékelésre, és az így számított forint összegekből kell a jövedelmet megállapítani.

Az MKB Trezor Számlák "meghosszabbítása"

A számlanyitás naptári évét követő 5. év utolsó napján az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla megszűnik. Az automatikus megszűnés helyett lehetőség nyílik arra is, hogy a számlán fennálló állomány esetében egy újabb tartós befektetési szerződés megkötésével, a befizetés naptári évének (gyűjtőév) kihagyásával újrainduljon a 3, illetve 5 éves lekötési időszak végén elérhető kedvezményes adózást nyújtó megtakarítási lehetőség.

A számlanyitás naptári évét követő 5. év utolsó napján az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla megszűnik, további használat nem lehetséges.

Adózás:

A jelen tájékoztatóban foglalt adózásra vonatkozó információk pontosan csak az Ön egyedi körülményei alapján ítélhetők meg és a jövőben változhatnak!

Az MKB Trezor Számlákon elért jövedelmet a számlákról történő részkivétel vagy a számlák teljes megszüntetése esetén Bankunk nem terheli meg a tartós befektetésből származó jövedelem adójának összegével! Az adó elszámolására Bankunk jövedelemigazolást bocsát ki, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig, mely alapján Önnek kell kimutatnia az adóbevallásában a keletkezett jövedelmet, annak adóját, és a keletkezett adófizetési kötelezettségnek a megadott határidőig eleget tennie! A számlanyitás naptári évét követő 3. év utolsó napját, azaz december 31-ét megelőző számlamegszüntetés esetében keletkező 6%-os egészségügyi hozzájárulást (EHO) a bank vonja le és fizeti be az adóhatóság részére.

Amennyiben az 5 éves lekötési időszak utolsó napjáig Ön nem szünteti meg a számláját és a számláról eddig az időpontig részkivételre sem kerül sor, illetve Ön nem kívánja a számla meghosszabbítását sem, a számla december 31-én 0%-os adó mellett megszűnik és tartós befektetésből származó jövedelem esetében adóbevallási kötelezettsége nem keletkezik.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét arra is, hogy a külföldi pénzügyi eszközökből származó jövedelmeket külföldön adóztathatják. A külföldön megállapított adót a külföldi kifizető vonja le, annak mértékét a pénzügyi eszköz MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán történő elhelyezése nem befolyásolja.

Az MKB Trezor Számlákról történő részkivétel vagy teljes egészében történő megszűnés esetén az ott keletkezett jövedelem más tartós befektetési szerződésen alapuló számlák jövedelmével nem vonható össze, adókiegyenlítésre** nem alkalmazható!

Az MKB Banknál nyitott MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla és MKB Trezor Tartós Befektetési Számla között nincs lehetőség a befektetések átcsoportosítására!

 

Az MKB Trezor Számlák működését szemléltető ábra:

Az MKB Trezor Számlák működése

 

Fogyasztóvédelmi tájékoztatás!

Az ügyféltájékoztatóban feltüntetett előnyök mellett kérjük, hogy legyen figyelemmel az alábbiakra is:

 • az Ön befizetései - a befektetési számla igénybevétele esetében - befektetési jellegűek, befizetései pénzügyi eszközökbe kerülnek, így az árfolyam-ingadozásokon keresztül a pénz- és tőkepiaci mozgások kihathatnak a megtakarítás mértékére;
 • kérjük, hogy gondolja át, mekkora összeget tud nélkülözni, mert az MKB Trezor Tartós Befektetési Számláról a lekötési időszak alatt csak a fenti kockázat figyelembe vételével tud pénzt kivenni;
 • a konstrukció oly módon kötött, hogy az MKB Trezor Számlák más bankhoz történő átvitelére nincs jogszabályi lehetőség;
 • a lekötési időszak alatt az MKB Trezor Számlákról való bármekkora összegű pénzkivétel minden esetben a számlák megszűnésével jár (kivéve a lekötési időszak 3. év december 31-i részkivétel időpontja), amelyet követően az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlán lévő összeg átvezetésre kerül a normál bankszámlára, az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán lévő összeg pedig - rendelkezésének megfelelően - kifizetésre, vagy átvezetésre kerül a normál bank- vagy értékpapírszámlára;
 • döntése előtt mindig olvassa el alaposan a vonatkozó valamennyi üzletszabályzatot, hirdetményt, kondíciós listát és tájékoztatót. Ha nem ért valamit, kérjen tájékoztatást Személyes Pénzügyi Tanácsadójától, vagy az MKB Bank ügyfélszolgálatától a 06-1/373 3333, 06 (80) 333-660-as telefonszámokon!
 • hasonlítsa össze az egyes konstrukciók jellemzőit (például: befektetési termékek kockázata, költségei, futamideje, az értékpapírok EHM-je, a betétek EBKM-je, egyéb költségek, stb.);
 • - mérje fel a lehetséges kockázatokat, és mérlegelje háztartása kockázattűrő képességét;
 • alaposan tájékozódjon a különböző ajánlatok között, ha szükséges, hívja fel ügyfélszolgálatunkat (MKB TeleBANKár: 06-1/373 3333, 06 (80) 333-660) vagy keresse fel a legközelebbi bankfiókunkat személyesen;
 • minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

Az MKB saját kibocsátású kötvényeinek forgalmazási feltételeiről, az aktuális kondíciókról, illetve az aktuálisan forgalmazott sorozatokról, kérjük, érdeklődjön a www.mkb.hu oldalon vagy az MKB Bank fiókjaiban.

Az MKB saját kibocsátású kötvényeinek Alaptájékoztatói és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.hu honlapról.

Az MKB befektetési alapok elérhetőségéről, befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon található tájékoztatóból és kezelési szabályzatból informálódhat részletesen. Az alapok kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.:100.007-3/1999.). Forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2011., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

A befektetett tőke védelmét az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap befektetési politikája biztosítja.A befizetett tőke visszafizetéséért harmadik személy garanciát nem vállal, azt az alap befektetési politikája biztosítja!

Jelen tájékoztató kereskedelmi kommunikációnak minősül. A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Csak az előbbiekben felsorolt dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet: a befektetési szolgáltatóval a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv (Felügyelet) által felügyelt tevékenység tárgyát képező pénzügyi eszközökre kötött ügylet, melyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

* A 2013.08.01-jétől nyitott, 3 éves lekötési periódus végét megelőzően megszüntetett MKB Trezor Számlákon elért jövedelem esetében is 15% személyi jövedelemadó + 6% egészségügyi hozzájárulás a fizetendő adó mértéke. A 2013.08.01-je előtt - a minimum 25 e Ft vagy annak megfelelő devizában elhelyezett minimum összeg befizetésével egyidejűleg - nyitott MKB Trezor Számlákra nem vonatkozik a 6%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettség.

** Adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség és az érvényes adókulcs szorzata, csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel, de legfeljebb az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adója, csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel.

A fentiekben közölt adózási információk a 2016.01.01-jétől hatályos adótörvényekkel összhangban készültek.

További kérdés esetén forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz fiókjainkban, hívja 24 órás TeleBANKár ügyfélszolgálatunkat a 06 (80) 333-660-as telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra a www.mkb.hu címen.

oba

Kapcsolódó ajánlatok

MKB Befektetési Alapok

A befektetési alapok elsősorban a lakossági, illetve intézményi befektetőktől gyűjtik össze a befektetési célú pénzeszközöket. Az összegyűjtött vagyontömeget (befektetési alap) az erre hivatott befektetési szakemberek az alap befektetési politikájának megfelelően fektetik be. A befektetők az alap vagyonából/hozamából a befektetésük (befektetési jegyeik) arányában részesednek.

Részletek

MKB Kötvények

Az MKB Bank a hazai kötvénypiac meghatározó szereplője. Változó és fix kamatozású, középtávú befektetésként ajánlott termékek, rövidtávú megtakarítások elhelyezésére szolgáló diszkont kötvények, és egyedi strukturált kötvények alkotják a termékpalettát, melyből a befektetők megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb befektetési megoldást.

Részletek

Magyar Állampapírok

Az állampapír alacsony kockázatú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyet a magyar állam a költségvetési hiány finanszírozására bocsát ki. Az állampapírok piacra dobását és a főforgalmazói rendszer működtetését az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) végzi.

Részletek

Hazai tőzsdei forgalmazású részvények

akik a hazai és nemzetközi nagyvállalatok teljesítményekből kívánnak részesedni, azok szabályozott piacokra bevezetett részvényeinek árfolyamváltozásán és osztalékán keresztül, akik hajlandóak magasabb kockázatot is vállalni a várható magasabb hozam reményében.

Részletek