MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Az MKB Bank visszavonásig felfüggeszti a kisösszegű folyószámlahitel értékesítését.

 

MKB KISÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL

Költési szabadság jövedelemigazolás és extra ügyintézés nélkül

Szabad felhasználású hitelkeretét folyamatosan rendelkezésére tartjuk Bankunknál vezetett forint számláján, amelyet automatikusan igénybe vehet 100 000 forint összegig, ha megbízása teljesítését bankszámlája aktuális látra szóló egyenlege nem fedezi.

AZ MKB KISÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL JELLEMZŐI

 • Devizaneme: Forint
 • Futamidő: határozatlan
 • Összeg: 100 000 Ft

IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK

- Magyar állampolgárság
- Betöltött 18. életév
- Érvényes személyazonosító okmány
- Állandó magyarországi lakcím
- Magyar adóazonosító jel
- MKB Extra, MKB Diák, MKB Partner vagy MKB Klassz Számlacsomag és ezzel egyidejűleg az MKB Kisösszegű Folyószámlahitel igénylése
-Vállalja, hogy legkésőbb a Számlacsomag igénylését követő 3. hónap végéig 2 egymást követő hónapban minimum 100 000 Ft jövedelem-jóváírást1 teljesít
- Nem rendelkezik olyan 2015.01.01–jét követően igényelt élő hiteltartozással, melynek eredeti összege nem haladta meg a 300 000 Ft-ot
- Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett (amennyiben szükséges, élhet az ingyenes Ügyféltudakozvány kérésének lehetőségével)
- Hozzájárul a KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatainak más bank részéről való megismeréséhez

THM: 19,9-33,6%

- A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat kockázatát.
- A fenti értékek 100 000 forint összegű hitelre, 1 éves futamidővel, illetve az igénybevételre jogosító Számlacsomagok aktuális havi díjaival kerültek meghatározásra. A reprezentatív példákat a Reprezentatív példa – MKB Kisösszegű Folyószámlahitel elnevezésű táblázat tartalmazza.
- A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.

IGÉNYLÉS

 • Jövedelemigazolás nélkül
 • A hitelkérelem befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a hitel biztosítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatására

BÍRÁLAT

 • Ha a Számlacsomag igénylését követő 3. hónap végéig 2 egymást követő hónapban minimum 100.000 Ft jövedelem-jóváírása teljesül, a Bank a második jóváírástól számított nyolc munkanapon belül elbírálja igénylését.
 • Háztartása teherviselő képességének felméréséhez a Bank minden esetben megvizsgálja az Ön, illetve háztartása pénzügyi teljesítőképességét: jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve hitelezhetőségét, figyelembe véve az összes, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást.
 • A hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján értékeli a Bank és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy képes lesz a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.
 • A hitelképesség felméréséhez a Bank hitelreferencia-szolgáltatást vesz igénybe.
 • A hitelkérelem elbírálásáról, illetve a hitelkeret megnyitásáról írásban is értesítjük. Elutasítás esetén a Bankot indokolási kötelezettség nem terheli.
 • Az Értesítő levél tartalmazza a hitel adatait: ez és az aláírt hitelkérelmi nyomtatvány együttesen jelentik a hitelszerződést.
 • Ha a Számlacsomag igénylését követő 3. hónap végéig 2 egymást követő hónapban minimum 100 000 Ft jövedelem-jóváírása nem teljesül, hitelkérelme automatikusan elutasításra kerül, amelyről írásban értesítjük.

TÖRLESZTÉS

A bankszámlára érkező jóváírásokat automatikusan a fennálló hiteltartozása törlesztésére számoljuk el.

- A törlesztés összegével hitelkerete azonnal feltöltődik, és ismételten rendelkezésére áll.
- Az érvényes kamatokat, díjakat és azok felszámítási módjait az aktuális Kondíciós Lista tartalmazza.

1Jövedelemjóváírás alatt munkabér, nyugdíj illetve a Bank által jövedelem jóváírásként elfogadott, egyéb jövedelem jóváírást kell érteni. Egyéb jövedelem: az Adós Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a számlatulajdonos Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; bármely természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról átutalt összeg függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. Forinttól eltérő pénznemű jövedelem MNB deviza középárfolyam kerül figyelembe vételre.

Az MNB a 2013. évi CXXXIX. törvény (jegybanktörvény) alapján folyamatos felügyeletet gyakorol a pénzügyi ágazati törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek felett, amelynek keretében fellép a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók jogai érdekében. Az MNB-hez (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., telefon: 06-80/203-776 , e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes elérhetőség: www.mnb.hu/fogyasztovedelem)a fogyasztó a Bank eljárásával kapcsolatos panasza számára kedvezőtlen kezelése esetén fordulhat a jegybanktörvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatti fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás kezdeményezése érdekében.

Az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) egy szakmailag független, alternatív vitarendezési fórum, amely a bírósági eljárásoknál gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt a fogyasztók és a velük szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató közötti anyagi, polgári eljárást igénylő jogvitákban. A PBT-hez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest Pf. 172, telefon: 06-80/203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes elérhetőség: www.mnb.hu/bekeltetes) azt követően fordulhat peren kívüli jogorvoslatért a fogyasztó, ha panaszbejelentéssel közvetlenül megkísérelte a pénzügyi szolgáltatónál vitás ügye rendezését, azonban panasza a 30 napos válaszadási határidőt követően nem rendeződött számára kielégítően.

Az MKB Bank Nyrt. által nyújtott MKB Kisösszegű Folyószámlahitelre vonatkozó részletes feltételeket az Üzletszabályzat a hitelműveletek végzéséről lakossági ügyfelek részére, valamint az MKB Kisösszegű Folyószámlahitel Kondíciós lista tartalmazza, amelyek elérhetőek a www.mkb.hu honlapon vagy bármely MKB bankfiókban.

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, hirdetésként kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül az MKB Bank Nyrt. részéről ajánlattételnek.

Jelen Ügyféltájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata.

Országos Betétbiztosítási Alap

Kapcsolódó ajánlatok

MKB DIÁK SZÁMLACSOMAG

Alapvető pénzügyi szolgáltatások 18-24 éveseknek csak havi 390 Ft-ért

részletek

MKB EXTRA SZÁMLACSOMAG

Alapvető pénzügyi szolgáltatások kedvező havi díjért, folyószámlahitel-lehetőséggel

részletek

MKB PARTNER SZÁMLACSOMAG

Alapvető pénzügyi szolgáltatások Partnereink dolgozóinak és tagjainak havi 390 Ft-ért

részletek