MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Karsai György és Koltai Tamás havi színházi ajánlója

Prof. Dr. Karsai György.jpgKoltai_Tamas_k

Tisztelt Professzor Asszony, tisztelt Professzor Úr!

2011. szeptemberében két neves színikritikust, Koltai Tamást és Karsai György professzor urat, klubunk tagját kértem fel, hogy havonta váltva ajánljanak nekünk színházi darabot. Olyat, ami elnyerte tetszésüket, és maradandó színházi élményt nyújthat a Professzori Klub tagjainak. Megtisztelő, hogy vállalták a felkérést. Remek darabokat ajánlottak.
Mélyen megrendített minket, hogy Koltai Tamás 2015. július 18-án váratlanul elhunyt. Emlékét szeretettel őrizzük.
Októbertől Karsai György professzor úr kéthavonta ajánl színházi előadást klubtagjainknak.
2015 novembertől a neves filmkritikussal, Báron György professzor úrral elindítjuk filmklubunkat. Kéthavonta ajánl klubtagjainknak filmet, amit - lehetőség szerint - zártkörben nézünk meg, és a vetítést közönségtalálkozó vagy beszélgetés követi. További részleteket a Filmklub alatt olvashat.
Havonta váltva színházi- vagy filmajánlót olvashat a Professzori Klub hírleveleiben, illetve a honlapunk Színházi ajánló és Filmklub oldalán.

Üdvözlettel:

Kozma Kata

MKB Professzori Klub háziasszonya
kozma.kata@mkb.hu

2017. március havi ajánló - Prof. Dr. Karsai György

Grecsó Krisztián- Hrutka Róbert: Stop. Hinták, apák, szerelmek

Jó dráma: élő, hús-vér figurák, akiknek súlyos titkokat rejtő múltjuk van. Két fiatalember, egy lány és egy fiú, akiket egy banális élethelyzet, egy autostop-szituáció sodor egymás közelébe. Semmit nem tudnak egymásról, semmi közük egymáshoz, soha nem is látták egymást korábban. Mégis, az első pillanattól fogva érzik-tudják, hogy a realitások világán túl, ezer szálon össze vannak kötve. Mintha a görög sorstragédiák jóslatok megkötötte cselekményének sűrűjében járnánk: Blanka megmagyarázhatatlanul és már-már elviselhetetlen tökéletességgel hasonlít Dani korán meghalt édesanyjára, s ez az ’új életre kelt’ lány/nő a Budapestig – pontosabban csak Soroksárig... – tartó út során gyökeresen megváltoztatja Dani életét. De Blanka élete sem folytatódhat e találkozás után úgy, ahogy korábban élt, mert a fiú akarva-akaratlan betör a lány magányába, szétrobbantja a lány hallgatásának burkát, érteni és megérteni szeretné, ki az a lány. Két ember egymásra találásának nehéz útját is megmutatja Grecsó; Daninak is, Blankának is el kell szakítania a normális, önálló életkezdésüket akadályozó kapcsolat-kötelékeket: Blankát apjától, ettől a rideg, önző és lánya egyetlen gondolatát sem értő apától Dani szabadítja fel, Évát, Dani zsarnokian szerető barátnőjét Blanka másféle szerelmet felmutatni tudása fogja elválasztani. Ezt a két fiatalt találkozásukig a meg nem értés fala vette körül, s éppen azok tették elviselhetetlenné számukra az életet, akiknek létüket köszönhetik, s akiknek boldoggá kellene őket tenniük: szüleik és szerelmük. Lehetne ebből nemzedéki ütközés, vagy szerelmi dráma, de Grecsó nem ezeket a jól ismert utakat választja hősei számára. A konfliktusokat Blanka és Dani jelenidejében, egy rövidre szabott autózás idő- és az autó utastere megszabta térkeretbe zárja, itt ütközteti e két, egymástól oly távoli, idegen, mégis a mélyben ezer szálon egymáshoz kötődő életet. E fájdalmasan szép drámai szöveg legfőbb értéke, hogy a két fiatal között kialakuló, folyamatosan változó viszonyrendszer, a vonzások és taszítások, titkok és megoldhatatlan(nak látszó) élethelyzetek felidézésének lüktetése folyamatos feszültséget teremt, miközben egy játszótéri mérleghinta két végének állandóan változó ’hatalmi helyzetét” megidéző, a történet fő motívumát metaforává oldó képekkel is eljátszik. Grecsó története az első mondatoktól magával ragad, beszippant: természetesen és észrevétlenül részesei leszünk Blanka és Dani életének, értjük és megértjük megélt tragédiáikat: végigkísérjük őket a végkifejletig, amelyet itt még nem szabad elárulni, de amely éppolyan művészien kidolgozott, logikus, egyúttal pedig vitákra ingerlő, mint az egész dráma.

Elismerés a kezdeményezésért, elismerés a megszületett alkotásért, s reményekkel teli várakozás a színpadi megvalósításra. Dióhéjban azok az érzések, amelyek Grecsó Krisztián Stop. Hinták, apák. szerelmek című drámájának elolvasása után engem eltöltöttek. Ma, amikor a kultúra, azon belül a színház, az irodalom támogatása nem divat sem állami, sem magán szinten, őszinte tisztelet és köszönet illeti az MKB illetékes vezetőit, közöttük is első helyen e program megálmodóját és megszervezőjét, Kozma Katát.

Lukáts Andor rendezi az előadást, s az általa képviselt művészi színvonal már önmagában elegendő lenne, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez az ősbemutató a színházi évad jelentős eseménye lesz. Az amúgy is igen erős hazai, fiatal színészgeneráció két kiemelkedően tehetséges, művészi erejét már eddig is számos alkalommal bizonyított tagja (Mészáros Blanka és Nagy Dániel Viktor) játssza Blanka és Dani szerepét, az előadás betétdalait Hrutka Róbert szerezte.

 

Karsai György

Kapcsolódó anyagok

Archívum

Nézőpont