MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

HITELKÁRTYÁK

Minden hitelkártyára igaz jellemzők:

 • 200.000 – 2.000.000 HUF között elérhető hitelkeret
 • Belföldön és külföldön egyaránt használható dombornyomott hitelkártyák
 • Jutalékmentes vásárlás
 • Díjmentes csoportos hitelfedezeti életbiztosítás
 • Folyamatosan feltölthető, legfeljebb 45 napos kamatmentes hitelhez juthat vásárlások esetén (részletes feltételek a kondíciós listában)
 • Havidíj mentes MobilBANKár, TeleBANKár és NetBANKár (infó) szolgáltatás
 • A hitelkeret 100%-ban, rugalmasan felhasználható vásárlásokra, készpénzfelvételre és csoportos beszedési megbízások kiegyenlítésére
 • Hitelkeretét megoszthatja szeretteivel társkártya igénylése esetén (max. 2 db)
 • Már havi 80.000 HUF igazolt jövedelemmel igényelhetők*
 • Hitelkártya igényléséhez nem kell az MKB-nál folyószámlával rendelkeznie, önállóan is igényelhető

Kamatfizetésre vonatkozó feltételek

 • Készpénzfelvétel esetén a tranzakció napjától kezdődően számít fel a Bank hitelkamatot, kamatmentes lehetőséget a Bank ezen tranzakciókra nem biztosít.
 • Vásárlás esetén legfeljebb 45 napos kamatmentes hitelhez juthat, az alábbi feltételek teljesülése esetén:**
  • A hó végi számlakivonat készítésének időpontjában fennálló tartozás (beleértve a felszámított díjakat és a hitelkamatot is) teljes összegének visszafizetése a hó végi zárlati elszámolás napját követő 15 naptári napon, azaz a türelmi időszakon belül; és a megelőző számlázási időszakokról semmiféle tartozás nem áll fenn a hitelkártya használat körében;
  • Törlesztés/visszafizetés összege: Amennyiben a számlakivonat készítésének napján fennálló tartozás a türelmi időszakon belül csak részben kerül rendezésre, akkor a Bank a visszafizetett összegre is kamatot számít fel mind a vásárlások, mind pedig a készpénzfelvételek összege alapján, a felhasználás napja és a visszafizetés napja közötti időszakra;
  • Kamatmentes napok száma: A teljes tartozás türelmi időn belüli rendezése esetén a kamatmentes napok száma a hitel igénybevétele és a visszafizetés napja között eltelt naptári napok számától függ.

*Gold hitelkártyák esetén a szükséges minimum jövedelem 200.000.- HUF
**A kamatmentesség részletes feltételeiről kérjük, tájékozódjon a Bank aktuális Kondíciós Listáiból (Lakossági biztosíték nélküli hitelek kondíciós lista, THM táblában, Lakossági általános és speciális rendelkezések kondíciós lista), valamint a Banknak a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatból, a Hitelműveletek végzéséről szóló Üzletszabályzatából és a Hitelkártya szótárból.
Példa:
a vásárlásokra vonatkozó kamatmentességre tételezzük fel, hogy Ön hitelkártyájával június elsején 15 000 forint összegben vásárol születésnapi ajándékot, majd 15-én 55 000 forintot fizet egy wellness hétvégéért. Július elején számlakivonatban értesítjük, hogy júniusban 70 000 forint hitelt használt fel. Amennyiben július 15-ig az összes tartozását visszafizeti, hitelkamatot nem számítunk fel, így Ön 15 000 forint esetében 45 napig, 55 000 forint esetében pedig 30 napig ingyen használhatja a Bank pénzét.

Igénylési feltételek:

MKB hitelkártyát abban az esetben igényelhet, ha Ön a hitelkérelem benyújtásakor rendelkezik:

 • Érvényes személyazonosító okmánnyal,
 • Állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hellyel,
 • Magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal,
 • Legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal,
 • Telefonos elérhetőséggel,
 • A hitelkártya igényléséhez szükséges minimum jövedelemmel
  • 3 havi az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható munkabér jóváírást tartalmazó bankszámlakivonat,
  • Bankszámlával nem rendelkező igénylő, illetve nem bankszámlára érkező munkabér esetén bankszámlakivonat helyett 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességet igazoló NAV igazolás,
  • Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó 3 havi bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél; nem bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett 3 havi nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolás, vagy éves NYUFIG értesítőlevél.

Továbbá, ha Ön

 • A 18. életévét betöltötte,
 • Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás a hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett. (Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szükségesnek látja, élhet az ingyenes Ügyféltudakozvány kérésének lehetőségével);
 • Hozzájárul az Ön KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről;
 • Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor Önnek, illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása