MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Gyakori kérdések

Az átvételt követően azonnal tudom használni a kártyát?

A kártyákat a biztonságos használat érdekében inaktív állapotban készítjük el. Így mielőtt vásárlásra használná, aktiválni szükséges. A bankkártya aktiválására lehetősége van a bankfiókban a kártya átvételekor, TeleBANKár szolgálatunk igénybevételével, egyenleg-lekérdezéssel MKB ATM-eken (kivéve Business kártya), vagy készpénzfelvételi tranzakcióval bármely ATM-en, NetBANKár szolgáltatásunk, valamint a MobilBANK banki alkalmazás segítségével.

Ha sürgősen szeretnék bankkártyát igényelni, mennyi idő alatt készíti el a Bank számomra?

Ebben az esetben 5 banki munkanap alatt készül el a bankkártya. A szolgáltatás igénybevétele esetén a számlacsomagjára vonatkozó Kondíciós Lista szerinti sürgősségi díjat számítunk fel, és mind a PIN-kód, mind a bankkártya az Ön által választott bankfiókban vehető át személyesen.

Hány évig érvényes kártya? Automatikusan kapok-e új kártyát, ha lejárt a régi? Kell-e ilyenkor újabb dokumentumokat benyújtanom a Banknak?

Az MKB betéti bankkártyái 3 évig érvényesek. Ha a lejáratot megelőző 35 napon belül nem jelzi a Bank felé, hogy nem kéri a kártya megújítását, a Bank automatikusan megújítja.

A kártya lejárata a kártya elején található, hh/éé formátumban. Vagyis amennyiben az Ön kártyáján 06/27 dátum található, ez esetben Ön a kártyáját 2027. június 30.-án 24 óráig használhatja.

Megújult kártyáját a régi lejáratát megelőzően készítjük el és az Ön által választott bankfiókban veheti át. A kártya elkészültéről értesítő levelet küldünk a Banknál bejelentett értesítési címére. A megújított kártyához új PIN-kód nem kapcsolódik, a régi marad érvényben.

Hitelkártya számlámról és költéseimről csak számlakivonatból értesülhetek?

Hitelkártyás költéseiről az Ön hitelkártyájához automatikusan kapcsolódó MobilBANKár szolgáltatás keretében díjmentesen sms/push üzenetben értesítjük, mely üzenetben a még hitelkártyával igénybe vehető egyenlegről is informáljuk.

Amennyiben igénybe veszi NetBANKár szolgáltatásunkat, biztonságos interneten keresztüli bankkapcsolat révén a világ bármely táján, 24 órában tájékozódhat hitelkártya számlája aktuális állapotáról, tranzakcióiról, fizetési kötelezettségéről vagy az éppen aktuális fizetési határidőről.

Hogyan kell használnom a hitelkártyámat, hogy ne kelljen a költések után kamatot fizetnem?

Amennyiben a hitelkártyát csak vásárlásra vagy csoportos beszedések teljesítésére használja, és a következő hónap 15-ig (ha az nem banki munkanap, akkor az azt követő munkanapig), a teljes (előző hónapban felhasznált) összeget visszafizetni, a Bank nem számít fel kamatot a költések után.

Hogyan kapom meg az igényelt hitelkártyát?

Kártyáját az igénylés pozitív elbírálásától számított 2 héten belül postázzuk az Ön értesítési címére, vagy kérésére a kiválasztott bankfiókban a Kondíciós Listában jelzett díj megfizetése mellett rendelkezésére bocsátjuk.

A kártya elkészültéről a kártya kiküldését megelőzően értesítő levelet küldünk az értesítési címére, melyhez a PIN-kódot is mellékeljük. A PIN-kódot papírkártya formájában készítjük el, melyen a PIN-kód az ezüst színű fólia óvatos lekaparása után válik hozzáférhetővé.

Hol kérhetek további információt?

MKB TeleBANKár ügyfélszolgálatunk a nap 24 órájában áll rendelkezésére. Információ, bankkártya aktiválás és letiltás: 06 1 373 3333, 06 (80) 333-660

Írjon nekünk a következő címre: telebankar@mkb.hu

Kapok számlakivonatot hitelkártya-számlámról?

Természetesen. Minden naptári hónap végén elkészítjük számlakivonatát, mely minden hasznos tudnivalót tartalmaz az Ön MKB hitelkártyájával kapcsolatosan. Számlakivonatát Bankunknál angol nyelven is kérheti.

Mekkora összegű hitelkeretet vehetek igénybe MKB Hitelkártyával?

Az Ön személyre szabott hitelkeretét a Bank a benyújtott dokumentumok és a hitelkártya igénylőlapon feltüntetett információk alapján határozza meg.

Mastercard Standard dombornyomott hitelkártyával az igénybe vehető hitelkeret 200 000 Ft-tól - 1 000 000 Ft-ig, míg Mastercard Gold dombornyomott hitelkártyával 600 000 Ft-tól - 2 000 000 Ft-ig terjedő összeg lehet.

Bankkártyáját vásárlásra külföldön és belföldön a hitelkeret 100%-áig jutalékmentesen használhatja. Készpénzfelvételre külföldön és belföldön egyaránt, készpénzfelvételi jutalék megfizetése mellett a hitelkeret 100%-áig van lehetősége.

A díjak, hitelkamatok szintén az igénybe vehető hitelkeretet csökkentik az adott hónap végén, így a használatkor kérjük, ezeket is vegye figyelembe a hitelkeret-túllépés elkerülése érdekében.

Mennyibe kerül nekem az MKB hitelkártyával a vásárlás?

A bankkártyás vásárlások külföldön és belföldön is jutalékmentesek, míg készpénzfelvétel esetén a mindenkori Kondíciós Lista szerinti díj kerül felszámításra. A kártyája használata során felmerülő minden kamat, díj és jutalék szintén a hitelkeret terhére kerül elszámolásra, így ezt felhasználható hitelkerete kiszámításánál kérjük, vegye figyelembe.

Miért terhelt a Bank kamatot a hitelkártyás készpénzfelvételim után, amikor időben visszafizettem a felvett összeget?

A hitelkártyával történő készpénzfelvételek nem kamatmentesek. A tranzakció napjától hitelkamatot számolunk fel, a teljes összeg visszafizetéséig. Ezen kívül még számolni kell a készpénzfelvétel díjával is.

Miért terhelt a Bank kamatot a hitelkártyás vásárlásaim után, holott időben visszafizettem a minimum összeget?

Mert csak a teljes (előző hónapban felhasznált) összeg visszafizetése után nem számolunk kamatot.

Milyen biztosítás jár az MKB hitelkártyához?

A hitelkártyához - kártyatípustól függően - díjmentesen, automatikusan kapcsolódik, vagy opcionálisan díj ellenében vehető igénybe a külföldi utazásokhoz - kiutazásonként maximum 30 napos időtartamra érvényes - utazási (betegség-, baleset- és poggyász-) biztosítás.

Milyen feltételekkel igényelhetek MKB hitelkártyát?

Amennyiben Ön a hitelkérelem benyújtásakor rendelkezik:

 • Érvényes személyazonosító okmánnyal,
 • Állandó magyarországi lakcímmel, nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hellyel,
 • Magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal,
 • Legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonnyal,
 • Telefonos elérhetőséggel,
 • A hitelkártya igényléséhez szükséges minimum jövedelemmel
 • A 18. életévét betöltötte,
  • 3 havi az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható munkabér jóváírást tartalmazó bankszámlakivonat,
  • Bankszámlával nem rendelkező igénylő, illetve nem bankszámlára érkező munkabér esetén bankszámlakivonat helyett 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességet igazoló NAV igazolás,
  • Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó 3 havi bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél; nem bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett 3 havi nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolás, vagy éves NYUFIG értesítőlevél.

Továbbá, ha Ön

 • Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás a hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett. (Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szükségesnek látja, élhet az ingyenes Ügyféltudakozvány kérésének lehetőségével);
 • Hozzájárul az Ön KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről;
 • Egyéni vállalkozó, illetve betéti társaság beltagja, akkor Önnek, illetve a betéti társaságnak nincs köztartozása.

Milyen sorrendben törlesztem a tartozást, ha befizetek a hitelkártya számlámra?

A hitelszámlára teljesített bármely befizetést, jóváírást a Bank elsődlegesen a díjak, hitelkamat-tartozás kiegyenlítésére, a fennmaradó összeget pedig a tranzakciók törlesztésére számolja el, minden esetben először a készpénzfelvételek, majd a vásárlások időbeli sorrendjében adott számlázási időszakon belül.

Milyen számlát kell nyitnom az MKB hitelkártya igénybevételéhez?

A hitelkártya igényléséhez Önnek nem kell számlát nyitnia, betétet elhelyeznie. A bank által rendelkezésre bocsátott hitelkeretet felhasználhatja bankkártyával történő vásárlásra vagy készpénzfelvételre, külföldön és belföldön egyaránt. A tranzakciók elszámolására egy technikai jellegű számla áll rendelkezésre, melyről a hitelkártya használaton kívüli egyéb pénzügyi tranzakció nem kezdeményezhető.

Milyen ütemben törleszthetem a tartozásomat?

Ön tetszőlegesen ütemezheti hiteltartozásának törlesztését: elegendő havonta a minimális részleteket (mindenkori hiteltartozásának 5%-át) befizetnie a hitelkártya számlára, ezt viszont fennálló tartozás esetén kötelező adott hónapban a fizetési határidőig megtenni. A visszatörlesztésre a számlakivonat készítésének dátumától kezdődően 15 nap (türelmi időszak) áll rendelkezésre. A számlára visszatörlesztett összeg a kártyával újra felhasználható a jóváírást követő naptól.

A minimális törlesztési kötelezettség nem tartalmazza a számlakivonaton feltüntetett Elmulasztott törlesztési kötelezettség összegét, annak megfizetése ezen felül esedékes.

Ebben az esetben a minimum törlesztési kötelezettség kiszámítása oly módon történik, hogy a hó végi záró egyenlegből levonásra kerül az elmulasztott törlesztés összege, és az így kapott összeg 5%-a adja a tárgyhavi minimális törlesztés összegét.

Kérjük, az ütemezésnél vegye figyelembe, hogy a hitelkártya számlára történő befizetések átfutási ideje 1 nap, a más bankból indított átutalás pedig több napot is igénybe vehet.

Mit jelent a hitelkeret-túllépés?

Amennyiben Ön a rendelkezésre tartott hitelkeretet túllépte (általában a hó végén keletkező díjakkal, hitelkamatokkal), a Bank hitelkeret túllépési díjat számol fel. Kérjük ezért, hogy a kártya használata során legyen figyelemmel az esetleges díjak, kamatok terhelésére, melyre szintén a hitelkeretnek kell fedezetet nyújtani. Hitelkeret-túllépés esetén sms üzenetben értesítjük a számlatulajdonost.

Mit jelent a kamatmentes kártya használati lehetőség, és hogyan vehetem igénybe?

Vásárlás és csoportos beszedési megbízás típusú tranzakció esetében érhető el kamatmentesség.

Amennyiben Ön a zárlati elszámoláskor készült számlakivonaton szereplő teljes igénybe vett hitelt (Záróegyenleg) a türelmi időszakon belül (zárlati elszámolást követő 15 naptári nap) teljes egészében visszafizeti, akkor a tárgyhónapban igénybe vett vásárlásra és csoportos beszedési megbízásra használt hitel után a Bank kamatot nem számít fel.

Amennyiben teljes fennálló tartozását a türelmi időn belül nem, vagy csak részben fizette meg, a tartozásként nyilvántartott összeg után is, a tranzakció(k) dátumától visszamenőleg, a Bank hitelkamatot számít fel.

A kamatmentesség feltételei:

 • Hitelkártya vásárlásra történő felhasználása;
 • A kamatmentesség készpénzfelvételre nem vonatkozik,
 • A hó végi számlakivonat készítésének időpontjában fennálló tartozás (beleértve a felszámított díjakat és a hitelkamatot is) teljes összegének visszafizetése a hó végi zárlati elszámolás napját követő 15 naptári napon, azaz a türelmi időszakon belül; és a megelőző számlázási időszakokról semmiféle tartozás nem áll fenn a hitelkártya használat körében,
 • Törlesztés/visszafizetés összege: Amennyiben a számlakivonat készítésének napján fennálló tartozás a türelmi időszakon belül csak részben kerül rendezésre, akkor a Bank a visszafizetett összegre is kamatot számít fel mind a vásárlások, mind pedig a készpénzfelvételek összege alapján, a felhasználás napja és a visszafizetés napja közötti időszakra.
 • Kamatmentes napok száma: A teljes tartozás türelmi időn belüli rendezése esetén a kamatmentes napok száma függ a hitel igénybevétele és a visszafizetés napja között eltelt naptári napok számától.

Mit jelent a számlázási időszak?

A számlázási időszak hossza minden esetben egy naptári hónap. A hó végi zárlati elszámolás a hónap utolsó munkanapján történik. Havonta, a számlázási időszak végén részletes számlakivonatban értesítjük Önt a tárgyhónapban történt hitelkártya tranzakciókról (külön feltüntetve a társkártyával végzett tranzakciókat), csoportos beszedési megbízásokról, az igénybe vett hitel összegéről, a kamatokról és díjakról, a befizetésekről, a befizetendő minimális törlesztés összegéről, annak befizetési határidejéről, valamint az esetleges elmulasztott fizetési kötelezettségről és annak befizetési határidejéről.

Mit kell tennem, ha nem kérem a kártya megújítását?

Amennyiben Ön nem szeretné, ha hitelkártyája megújulna, kérjük, hogy szándékát a kártya lejárata előtt 35 nappal a bank részére a 24 órás TeleBANKár ügyfélszolgálaton, vagy bármelyik bankfiókunkban szíveskedjen jelezni.

Mit tegyek, ha elmulasztott törlesztési kötelezettségem van?

Amennyiben a türelmi időszakban nem kerül törlesztésre a fennálló minimum tartozás, Önnek elmulasztott törlesztési kötelezettsége keletkezik. Ez esetben a Bank Késedelmi díjat számít fel, mely az igénybe vehető hitelt csökkenti. A késedelmes tartozásról a MobilBANKár szolgáltatás keretében, sms üzenetben értesítjük, a késedelmi díj terhelése napján. Elmulasztott törlesztése azonnal esedékes, azt kérjük, haladéktalanul fizesse be vagy utalja át hitelkártya számlájára.

Mit tehetek hitelkártyám biztonságos használata, az esetleges visszaélések megelőzése érdekében?

Ajánljuk, hogy vegye igénybe MobilBANKár szolgáltatásunkat, mely keretében a bankkártyával végzett tranzakciókról díjmentesen küldünk SMS/push üzenetet. Az üzenetben egyenleg is szerepel, így nemcsak a bankkártyával kezdeményezett tranzakciókat követheti nyomon, de felhasználható egyenlegéről is pontos információt kap.

Amennyiben jogtalan kártya használat történik, a tranzakcióról érkező SMS/push figyelmezteti erre. Ekkor 24 órán át hívható TeleBANKár (06 (80) 333-660) szolgáltatásunk segítségével azonnal letilthatja bankkártyáját, megelőzve a további visszaéléseket.

Tudom használni a hitelkártyámat késedelmes tartozásnál?

A hitelkártya-használattal kapcsolatos havi fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Bank a hitelkártya használatát felfüggeszti. Ennek időpontja az esedékesség hónapja végén történő zárlati elszámolás napja. A hitelkártya-használat felfüggesztése esetén a hitelkártyával sem készpénzfelvétel, sem vásárlási tranzakció nem hajtható végre, és a csoportos beszedési megbízást sem teljesíti a Bank. A felfüggesztett hitelkártya használatát abban az esetben állítja vissza a Bank, ha a Számlatulajdonos megfizette a Bankkal szemben fennálló, hitelkártya-használattal összefüggő esedékes tartozását.