Strukturált kötvények

  • Változatos struktúrák, egyedi feltételek
  • Attraktív kamatlehetőség, rendszeres kamatfizetés

Kibocsátott MKB Strukturált kötvények listája:

Az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó a fentiekben felsorolt strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza!

Sajátszámlás adásvétel keretében azonban a Bank fenntartja magának a jogot, hogy az általa hivatalosan meghirdetett időpontokban és árfolyamon az eladásra felajánlott kötvényeket a kötvénytulajdonosoktól megvásárolja.

Az MKB Bank Zrt. által meghatározott elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé, továbbá az információ elérhető a NetBankár szolgáltatással rendelkező ügyfelek számára interneten keresztül is.

Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású devizaárfolyam indexált strukturált kötvényeinek visszavásárlására alkalmazandó következő elszámolási nap:
2013.04.09.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az MKB Részvény Indexált Euró 20141006 Kötvényre, az MKB Fejlődő Piacok Indexált Euró Kötvényre, az MKB Részvény Indexált Euró 20150312 Kötvényre, az MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvényre, az MKB Globális Részvény Indexált Euró 20150618 Kötvényre, az MKB Globális Részvény Indexált Euro 20151210, az MKB Fejlődő Piacok Indexált Kötvényre, az MKB Globális Részvény Indexált HUF 20140714 Kötvényre és az MKB Fejlődő Piacok Indexált 20150402 Kötvényre csak a negyedéves visszavásárlás időpontját megelőző 1 hónapban van visszavásárlási árfolyam. A következő negyedéves visszavásárlási dátum: 2013.06.04.; ezen papírokhoz a visszavásárlási árfolyamok meghirdetésének várható időpontja 2013.05.08.  

Továbbá az MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvényre csak a féléves visszavásárlás időpontját megelőző 1 hónapban van visszavásárlási árfolyam.
Erre a papírra a féléves visszavásárlási dátum: 2013.06.04.; a visszavásárlási árfolyam meghirdetésének várható időpontja 2013.05.08.

Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására  - a meghirdetett elszámolási napok kivételével - minden banki munkanapon személyesen, a fióki nyitva tartás ideje alatt adható megbízás. Az elszámolási napot megelőző banki munkanapon az adásvételi megbízás befogadásának határideje a fióki nyitva tartás függvényében legkésőbb: 16.30 h.
Az adásvételi szerződés teljesítésére (elszámolására) a soron következő elszámolási napon kerül sor.