MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvény

MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvény

Az MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett biztosít hozzáférést Svájc vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítményéhez, mérsékelt kockázatvállalás mellett, a kockázatmentes forint kamatokat meghaladó, magasabb kamat elérésének reményében.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

 

Mit kínálunk?

- Alacsony kockázatú befektetési formát

- Attraktív kamatlehetőséget

- Közepes futamidőt

- Változatos struktúráka

 

Kinek ajánljuk?

- Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek

- Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége

- Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket

A Kötvény főbb jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemForint (HUF)
Futamidő4 év; 2015.02.03. - 2019.02.07.
Névérték10 000,- Forint
Jegyzési időszak2014.12.17-én 8:00 óra - 2015.02.02-án 14:00 óra
Minimális jegyzési mennyiség10 darab, összesen 100 000,- Forint névértékű kötvény
RészvényindexSMI index (Swiss Market Index ) : Az SMI Index egy 1988-ban létrehozott tőkesúlyozású index, ami a húsz legnagyobb és leglikvidebb svájci vállalat részvényeiből áll. Hozzávetőlegesen a svájci részvénypiac 85%-át teszi ki.
A kötvény kamataVáltozó, indexált, a fenti részvényindex különböző megfigyelési időpontokban mért teljesítménye alapján megállapított.
Megfigyelési időpontok(1): 2015. augusztus 3.
(2): 2016. február 2.
(3): 2016. augusztus 2.
(4): 2017. február 2.
(5): 2017. augusztus 2.
(6): 2018. február 2.
(7): 2018. augusztus 2.
(8): 2019. február 4.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes - 2019.02.07.
Lejárat napja2019.02.07.
Tőketörlesztéslejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken300.000.000 Forint

Az MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 1,90%-os (EBKM: 1,90%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege a Swiss Market Index teljesítménye alapján kerül meghatározásra oly módon, hogy félévente a Megfigyelési Időpontokban a Swiss Market Index záró értéke összevetésre kerül az Induló Megfigyelési Időpontbeli záró értékével, majd ezen értékek (százalékos változások) számtani átlaga alapján kerül meghatározásra a Swiss Market Index Teljesítménye.

A kifizetendő kamat mértékének megállapításakor a Részvényindex Teljesítmény a Részesedési Rátával* korrigálásra kerül. Amennyiben a Swiss Market Index Teljesítmény értéke nulla vagy negatív a Kötvény után kamat nem kerül kifizetésre.

Az MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

  • az azonos futamidejű kockázatmentes betéti kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
  • megtakarításait 4 éves időtávon szeretné befektetni,
  • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a svájci nagyvállalatok részvényének teljesítményéből.

Az MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvény főbb kockázatai

  • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához SMI részvényindex - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
  • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
  • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
  • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Svájci Részvény Indexált 20190207 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

*A Részesedési Ráta azt mutatja, hogy a Swiss Market Index Teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2019. február 7-én fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2015.02.03-án teszi közzé. Értéke 80 és 120% között mozoghat

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap