MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvény

MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvény

Szeretné megtakarításait Németország vezető nagyvállalatainak teljesítményét tükröző kötvény befektetéssel bővíteni?

Az MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett Németország gazdaságának vezető vállalatainakrészvényteljesítményét teszi elérhetővé, mérsékelt kockázatvállalás mellett, a kockázatmentes forint kamatokat meghaladó, magasabb kamat elérésének reményében.

A lejárat napján fizetendő kamat az alábbi részvénypiaci kosár teljesítménye alapján kerül kiszámításra.

 

Mit kínálunk?

- Alacsony kockázatú befektetési formát

- Attraktív kamatlehetőséget

- Közepes futamidőt

- Változatos struktúrákat

 

Kinek ajánljuk?

- Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek

- Akiknek fontos a hasonló futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó kamat elérésének lehetősége

- Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű befektetési termékeket

A részvénykosárban a következő tőzsdén jegyzett részvények szerepelnek egyenlő súlyozássa

 RészvényÉrtékpapír azonosítóBloomberg kódTőzsde
1Allianz SEDE0008404005ALV GY EquityXetra
2Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003BMW GY EquityXetra
3Deutsche Bank AGDE0005140008DBK GY EquityXetra
4Daimler AGDE0007100000DAI GY EquityXetra
5E.ON SEDE000ENAG999EOAN GY EquityXetra
6Muenchner Rueckver AGDE0008430026MUV2 GY EquityXetra
7RWE AGDE0007037129RWE GY EquityXetra
8Volkswagen AGDE0007664039VOW3 GY EquityXetra

Az MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

  • az azonos futamidejű kockázatmentes betéti kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
  • megtakarításait 4 éves időtávon szeretné befektetni.
  • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni Németország vezető vállalati részvényeinek teljesítményéből,

A Kötvény főbb jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemForint (HUF)
Futamidő4 év; 2015.07.01. - 2019.07.02.
Névérték10 000,- Forint
Jegyzési időszak2015.06.08. 8:00 óra - 2015.06.30. 13:00 óra
Minimális jegyzési mennyiség10 darab, összesen 100 000,- Forint névértékű kötvény
A kötvény kamataVáltozó, indexált, a fenti indexkosár különböző megfigyelési időpontokban mért teljesítménye alapján megállapított.
Maximális kamatlábA Részesedési Ráta mértékétől függően a Kötvény teljes futamidejére fizetendő, nem évesített kamat legfeljebb a Névérték 16,80 százalékától (70%-os Részesedési Ráta esetén) 28,80 százalékáig (120%-os Részesedési Ráta esetén) terjedhet (Maximális EHM: 3,95% - 6,52% között a Részesedési Rátától függően).
Megfigyelési időpontok(1): 2015. december 30.
(2): 2016. június 30.
(3): 2016. december 30.
(4): 2017. június 30.
(5): 2017. december 29.
(6): 2018. június 29.
(7): 2018. december 28.
(8): 2019. június 28.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes - 2019.07.02
Lejárat napja2019.07.02.
Tőketörlesztéslejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken300.000.000 Forint

Az MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik.

Az MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvény főbb kockázatai

  • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt részvénykosár - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
  • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
  • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön.
    A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
  • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege a részvénykosárban szereplő részvények értékének százalékos változásai alapján kerül meghatározásra oly módon, hogy félévente a megfigyelési időpontokban az egyes részvények záróárai összevetésre kerülnek az induló megfigyelési időpontbeli záróárukkal, majd ezen értékek (százalékos változások) számtani átlaga alapján kerül meghatározásra az egyes részvények hozama.

A Részvénykosár teljesítménye a lejáratkor a részvény hozamok számtani átlaga alapján kerül megállapításra, azzal, hogy legfeljebb 24% növekmény kerül figyelembe vételre abban az esetben is, ha az így számított Részvénykosár Teljesítmény meghaladná a 24%-ot.

 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Német Részvény Indexált 20190702 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

 

*A Részesedési Ráta: azt mutatja, hogy a Részvénykosár Teljesítmény milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2019. július 2-án fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2015.07.01-én teszi közzé. Értéke 70 és 120% között mozoghat

 

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap