MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Európai Részvény Indexált 20170413 Kötvény

MKB Európai Részvény Indexált 20170413 Kötvény

Szeretné megtakarításait Svájc illetve a teljes Eurozóna nagyvállalatainak teljesítményét tükröző kötvény befektetéssel bővíteni?

 

Mit kínálunk?

- Alacsony kockázatú befektetési formát

- Attraktív kamatlehetőséget

- Közepes futamidőt

- Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

  • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
  • Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű befektetési termékeket
  • Akiknek fontos a hasonló futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó kamat elérésének lehetősége

Kötvény jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemForint (HUF)
Futamidő3 év; 2014.04.07. - 2017.04.13.
Névérték10 000,- Forint
Jegyzési időszak2014.03.10. - 2014.04.04.
Minimális jegyzési mennyiség10 darab, összesen 100 000,- Forint névértékű kötvény
A kötvény kamataVáltozó, indexált, a fenti indexkosár különböző megfigyelési időpontokban mért teljesítménye alapján megállapított.
Megfigyelési időpontok(1): 2014. október 7.
(2): 2015. április 7.
(3): 2015. október 7.
(4): 2016. április 7.
(5): 2016. október 7.
(6): 2017. április 7.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes - 2017.04.13.
Lejárat napja2017.04.13.
Tőketörlesztéslejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken300.000.000 Forint

A kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az Indexkosárban szereplő indexek hozamai alapján kerül meghatározásra oly módon, hogy félévente az egyes Megfigyelési Időpontokban az Induló Megfigyelési Időponttól számított súlyozott index hozamok számtani átlaga határozza meg az Indexkosár Teljesítményt.

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy az SMI Index és Euro Stoxx 50 Index előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2017. április 13-án fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2014.04.07-én teszi közzé. Értéke 70 és 130% között mozoghat

Részletek

Az MKB Európai Részvény Indexált HUF 20170413 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett Svájc, és az eurozóna gazdaságának legtőkeerősebb, vezető vállalatainak részvényteljesítményét teszi elérhetővé, mérsékelt kockázatvállalás mellett, a kockázatmentes forint kamatokat meghaladó, magasabb kamat elérésének reményében.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása 50%-ban a Svájc vezető nagyvállalatainak teljesítményét tükröző SMI Index és 50%-ban az eurózóna 50 legnagyobb vállalatának részvényárfolyam-alakulását mutató Euro Stoxx 50 Index-nek a kötvény 3 éves futamideje alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

Az SMI Index Svájc gazdaságának átfogó teljesítményét méri a 20 legnagyobb és leglikvidebb svájci vállalat részvényein keresztül. Az index hozzávetőlegesen a svájci részvénypiac 85%-át teszi ki. A Euro Stoxx 50 Index az Eurózóna olyan vezető részvény indexe, amely Európa legnagyobb vállalatainak teljesítményét mutatja be. Az index 12 ország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország) 50 blue-chip részvényét tartalmazza.

Az MKB Európai Részvény Indexált HUF 20170413 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

  • az azonos futamidejű kockázatmentes betéti kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
  • megtakarításait 3 éves időtávon szeretné befektetni,
  • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni Svájc és az Eurozóna részvénypiacának teljesítményéből.

 

A Kötvény főbb jellemzői:

Az MKB Európai Részvény Indexált 20170413 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 2,70%-os (EBKM: 2,70%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

 

Az MKB Európai Részvény Indexált HUF 20170413 Kötvény főbb kockázatai:

  • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt SMI Index és Euro Stoxx 50 Index ? a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti ? teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
  • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
  • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
  • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Európai Részvény Indexált HUF 20170413 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -os számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap