MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvény

MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvény

Szeretné euró megtakarításait Németország illetve a teljes Eurozóna nagyvállalatainak teljesítményét tükröző kötvény befektetéssel bővíteni?

Az MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett Németország, és az eurozóna gazdaságának legtőkeerősebb, vezető vállalatainak részvényteljesítményét teszi elérhetővé, mérsékelt kockázatvállalás mellett, a kockázatmentes euró kamatokat meghaladó, magasabb kamat elérésének reményében.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Mit kínálunk?

- Alacsony kockázatú befektetési formát

- Attraktív kamatlehetőséget

- Közepes futamidőt

- Változatos struktúrákat

 

Kinek ajánljuk?

- Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek

- Akiknek fontos a hasonló futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó kamat elérésének lehetősége

- Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

  • az azonos futamidejű kockázatmentes betéti kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
  • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni Németország és az Eurozóna részvénypiacának teljesítményéből.
  • megtakarításait 3,5 éves időtávon szeretné befektetni,

Kötvény főbb jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemEuró (EUR)
Futamidő3,5 év; 2015.05.04. - 2018.11.08.
Névérték100,- Euró
Jegyzési időszak2015.03.30. - 2015.04.30.
Minimális jegyzési mennyiség10 darab, összesen 1 000,- Euró névértékű kötvény
A kötvény kamataVáltozó, indexált, a fenti indexkosár különböző megfigyelési időpontokban mért teljesítménye alapján megállapított.
A Maximális Kamat mértékeA Részesedési Ráta* végleges mértékétől függően a Kötvény teljes futamidejére fizetendő, nem évesített kamat legfeljebb a Névérték 9,80%-ától (éves szinten 2,79 %; EHM: 2,69%) 16,80%-ig (éves szinten 4,78 %; EHM: 4,51%) terjedhet.
Megfigyelési időpontok(1): 2015. november 5.
(2): 2016. május 5.
(3): 2016. november 7.
(4): 2017. május 5.
(5): 2017. november 6.
(6): 2018. május 7.
(7): 2018. november 5.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes - 2018.11.08
Lejárat napja2018.11.08.
Tőketörlesztéslejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken1.000.000 Euró

Az MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik.

A kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az Indexkosárban szereplő indexek hozamai alapján kerül meghatározásra oly módon, hogy félévente az egyes Megfigyelési Időpontokban az Induló Megfigyelési Időponttól számított súlyozott index hozamok számtani átlaga határozza meg az Indexkosár Teljesítményt.

Az MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvény főbb kockázatai

  • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt DAX Index és Euro Stoxx 50 Index - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
  • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön.
    A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
  • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
  • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása 30%-ban a Németország vezető nagyvállalatainak teljesítményét tükröző DAX Price Index és 70%-ban az eurózóna 50 legnagyobb vállalatának részvényárfolyam-alakulását mutató Euro Stoxx 50 Index-nek a kötvény 3,5 éves futamideje alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

A DAX Árindex a Frankfurti Értéktőzsdén jegyzett harminc legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező Németországban működő vállalat részvényeinek piaci értékváltozásait tükrözi. Típusát tekintve árindex, amely az úgynevezett teljes hozamú indexekkel szemben az egyes részvények osztalékfizetését nem veszi figyelembe.

A Euro Stoxx 50 Index az Eurózóna olyan vezető részvény indexe, amely Európa legnagyobb vállalatainak teljesítményét mutatja be. Az index 12 ország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország) 50 blue-chip részvényét tartalmazza.

 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Európai Részvény Indexált Euró 20181108 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

 

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a DAX Index Euro Stoxx 50 Index előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2018. november 08-án fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2015.05.04-én teszi közzé. Értéke 70 és 120% között mozoghat

 

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap