MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvény

MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvény

Szeretné megtakarításait Németország nagyvállalatainak teljesítményét tükröző kötvény befektetéssel bővíteni?

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása a német részvénypiaci árfolyam-alakulást tükröző DAX Árindex (DAXK) 3 éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget, rendszeres kamatfizetést
 • Rövid-közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű kockázatmentes euró kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • euró megtakarításait 3 éves időtávon szeretné befektetni,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a német részvénypiac teljesítményéből.

A Kötvény jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemEuró
Futamidő3 év; 2012.03.30. - 2015.04.01.
Névérték100,- EUR
Jegyzési időszak2012.02.27. - 2012.03.29. 16:00 óra
Minimális jegyzési mennyiség10 darab 100,- EUR névértékű kötvény
A kötvény kamataVáltozó, indexált, a DAX Árindex értékének futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján megállapított.
A Maximális Kamat mértékeA Részesedési Ráta végleges mértékétől függően a Kötvény teljes futamidejére fizetendő, nem évesített kamat legfeljebb a Névérték 16,00%-ától (éves szinten 5,32%; EHM: 5,06%) 24,00%-ig (éves szinten 7,99%; EHM: 7,42%) terjedhet.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes
Lejárat napja2015.04.01.
Tőketörlesztéslejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 1.000.000 Euró

Az MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 2,00%-os (EBKM: 2,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

A DAX Árindex Induló Megfigyelési Időponttól (2012.03.30) a Záró Megfigyelési Időpontig (2015.03.27) számított százalékban kifejezett növekménye határozza meg a fizetendő kamat mértékét, azzal, hogy a teljes futamidőre vonatkozóan legfeljebb 20,00 százalék növekmény kerül figyelembe vételre abban az esetben is, ha az így számított Teljesítmény meghaladná a 20,00 százalékot.

Az MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt DAX Árindex - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

Az MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű euróban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett Európa vezető gazdaságának, a világgazdaság egyik legnagyobb exportőrének, Németország részvénypiacának teljesítményétől függő, kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

A DAX Árindex a Frankfurti Értéktőzsdén jegyzett harminc legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező Németországban működő vállalat részvényeinek piaci értékváltozásait tükrözi. Típusát tekintve árindex, amely az úgynevezett teljes hozamú indexekkel szemben az egyes részvények osztalékfizetését nem veszi figyelembe.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Német Részvény Indexált Euró 20150401 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával!

A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a DAX Árindex előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2015. április 1-jén fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2012.03.30-án teszi közzé. Értéke 80 és 120% között mozoghat

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap