MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvény

MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvény

Az MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű forintban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy a befektetett tőke lejáratkori visszafizetése mellett az alábbi részvények teljesítményétől függő, kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget, rendszeres kamatfizetést
 • Rövid-közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége

Részvénykosár

 SúlyRészvényBloomberg kódSzabályozott piac (tőzsde)
1. 25% Google Inc. GOOG UQ Equity NASDAQ
2. 25% Apple Inc. AAPL UQ Equity NASDAQ
3. 25% Samsung Electronics Co Limited 005930 KS Equity Korea Exchange
4. 25%LG Electronics Inc. 066570 KS Equity Korea Exchange

Az MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű forintban denominált bankbetétek kamatánál magasabb hozamlehetőséget szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke visszafizetésének lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a globális részvénykosár teljesítményéből.
 • megtakarításait 3 éves időtávon szeretné befektetni,

A Kötvény főbb jellemzői

Kibocsátó MKB Bank Zrt.
Devizanem HUF
Futamidő 3 év; 2013.03.11. - 2016.03.17.
Névérték 10 000,- HUF
Jegyzési időszak 2013.02.04. - 2013.03.08. 14:00 óra.
Minimális jegyzési mennyiség 10 darab 10 000,- HUF névértékű kötvény
A kötvény kamata Változó, indexált, a fent részletezett Részvénykosár 3 éves futamidő alatti teljesítménye alapján megállapított.
Maximális kamatláb A Részesedési Ráta* végleges mértékétől függően a Kötvény teljes futamidejére fizetendő, nem évesített kamat legfeljebb a Névérték 28,00 százalékától 52,00 százalékáig terjedhet (Maximális EHM: 8,52% - 14,88%).
Kamatfizetési napok Lejáratkor esedékes - 2016.03.17
Megfigyelési időpontok Induló Megfigyelési Időpont: 2013. 03. 11. Záró Megfigyelési Időpont: 2016. 03 11.
Lejárat napja 2016.03.17.
Tőketörlesztés lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 300.000.000 HUF

Az MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 5,00%-os (EBKM: 5,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés időszaka alatt is kamatozik a futamidő megkezdéséig.

Az MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt mögöttes Részvénykosár - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.

Részletek

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az Részvénykosárban szereplő részvények értékének százalékos változásai alapján kerül meghatározásra az alábbi módon:

 • A Záró Megfigyelési Időpontban az egyes részvények záró értékei összevetésre kerülnek az Induló Megfigyelési Időpontban mért záró értékükkel, majd ezen értékek (százalékos változások) alapján kerül meghatározásra az egyes részvények hozama.
 • A Részvénykosárban szereplő minden egyes részvény esetében legfeljebb 40% növekmény kerül figyelembe vételre abban az esetben is, ha az így számított Részvény Hozam meghaladná a 40%-ot.
 • A részvénykosár teljesítménye a lejáratkor a Részvény Hozamok számtani átlaga alapján kerül megállapításra ("Részvénykosár Teljesítmény"), melyet még a Részesedési rátával korrigálni szükséges.*
 • Amennyiben a Részvénykosár Teljesítmény értéke nulla vagy negatív a Kötvény után kamat nem kerül kifizetésre.

 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Mobil Négyes HUF 20160317 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával!

A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

 

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a fent részletezett Részvénykosár előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2016. március 17-én fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2013.03.11-én teszi közzé. Értéke 70 és 130% között mozoghat.

 

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap