MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény

MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény

Az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény olyan strukturált termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek hozamát meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett az euró/forint árfolyam alakulásának függvényében kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

A 2 éves futamidejű, indexált kamatozású értékpapír által kifizethető kamat attól függ, hogy adott napon az euró/forint árfolyam az előre megadott árfolyamsávon belül tartózkodik-e. A kötvény forintban kerül kibocsátásra, lejáratkor a névértéket fizeti vissza.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget, rendszeres kamatfizetést
 • Rövid-közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetőséget
 • Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű kockázatmentes kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • rendszeresen kamatot fizető befektetési terméket keres (a felhalmozott Kamat félévente kifizetésre kerül),
 • a rövid futamidőt preferálja.
 • fontosnak tartja a megtermelt Kamat biztonságát (azon napokra jutó Kamat, amikor az árfolyam a sávon belül volt, kamatfizetéskor kifizetésre kerül),
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkori visszafizetésének biztonsága mellett szeretne részesedni a devizapiacok teljesítményéből,

A Kötvény főbb jellemző

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemHUF
Futamidő2 év; 2014.06.26 - 2016.06.30.
Névérték10 000,- Forint
Jegyzési időszak2014.06.11. - 2014.06.25. 14:00 óra.
Minimális jegyzési mennyiség10 darab 10 000 Ft névértékű kötvény
A kamat mértékeRészvény / ISIN kód / Bloomberg kód
A kötvény kamataa hivatalos EKB (Európai Központi Bank) által jegyzett euró/forint árfolyam alakulása határozza meg
Kamatfizetési napokKamat: félévente esedékes
2014. december 30
2015. június 30.
2015. december 30.
2016. június 30.
Tőketörlesztés2016.06.30. azaz lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken300.000.000 Ft

Az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 2,4%-os (EHM: 2,4%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik a futamidő megkezdéséig.

A félévente kifizethető Kamat mértékét meghatározó EUR/HUF árfolyamsáv

Árfolyamsáv alsó széle   Árfolyamsáv felső széleÉves kamatláb
   <2960,00%
296<=napi EKB hivatalos EUR/HUF árfolyam<=3173,6%
317<   0,00%

A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az EKB által megállapított euró/forint devizaárfolyam 297 euró/forint és 317 euró forint között kerül megállapításra (beleértve a 297 euró/forint és 317 euró/forint értéket is), 3,6% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az EKB által megállapított euró/forint devizaárfolyam a 297 euró/forint árfolyam alatt marad, vagy meghaladja a 317 euró/forint árfolyamot, kamat nem kerül felhalmozásra. A Kamat jóváírására félévente kerül sor.

Az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha az EUR/HUF árfolyam a futamidő során a meghatározott árfolyamsávon kívül helyezkedik el. A rövidebb ideig sávon kívül elhelyezkedő árfolyam nem rontja jelentősen a termék kamatát, mivel azon napokra jutó Kamat, amikor az árfolyam a sávon belül tartózkodik, kifizetésre kerül a kamatfizetés napján (3,6%/ 365 = 1 napra jutó elmaradt kamat).
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyama névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Jegyzés lezárását követően történő vásárlás kockázata: amennyiben a befektető másodpiaci értékesítés keretében veszi meg a kötvényt, akkor a vételár különbözhet a névértéktől, és ezáltal, lejáratig történő megtartás esetén a ténylegesen realizált hozam magasabb, de alacsonyabb is lehet, mint a jóváírt kamatösszeg. Lejárat előtti értékesítés esetén ugyanakkor ebben az esetben is előfordulhat tőkeveszteség.
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön.
  A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-os számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

"Az MKB Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek."

 

Záróközlemény az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény törlesztéséről

Az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást, hogy az általa kibocsátott MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény (ISIN: HU0000354949) törlesztési és utolsó esedékes kamatfizetési kötelezettségének a mai napon maradéktalanul eleget tett.

Az MKB Árfolyamsáv 20160630 Kötvény Végleges Feltételeinek 17 (i) pontjában foglalt rendelkezések értelmében a 2015. december 30. és 2016. június 30. közötti utolsó kamatfizetési időszakra 2016. június 30-án kötvényenként 173 forint kamat került kifizetésre (amely éves szinten 3,45% kamatnak felel meg).

MKB Bank Zrt.

 

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap