MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

MKB Árfolyamsáv 20150213 Kötvény

MKB Árfolyamsáv 20150213 Kötvény

Az MKB Árfolyamsáv 20150213 Kötvény olyan strukturált termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű állampapírok, bankbetétek hozamát meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett az euró/forint árfolyam alakulásának függvényében kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget, rendszeres kamatfizetést
 • Rövid-közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MKB Árfolyamsáv 20150213 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű kockázatmentes kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • rendszeresen kamatot fizető befektetési terméket keres (a felhalmozott Kamat félévente kifizetésre kerül),
 • fontosnak tartja a megtermelt Kamat biztonságát (azon napokra jutó Kamat, amikor az árfolyam a sávon belül volt, kamatfizetéskor kifizetésre kerül),
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a devizapiacok teljesítményéből,
 • a rövid futamidőt preferálja.

A Kötvény főbb jellemzői

Kibocsátó MKB Bank Zrt.
Devizanem HUF
Futamidő 1,5 év; 2013.08.16. - 2015.02.13.
Névérték 10.000,- Ft
Jegyzési időszak 2013.07.31. - 2013.08.15. 14:30 óra.
Minimális jegyzési mennyiség 10 darab 10.000,- Ft névértékű kötvény
A kötvény kamata változó, indexált, napi devizaárfolyam-megfigyelés alapján megállapított, - Kamat kifizetése félévente
A kamat mértéke a hivatalos EKB (Európai Központi Bank) által jegyzett euró/forint árfolyam alakulása határozza meg
Kamatfizetési napok Kamat: félévente esedékes
2014.02.14.
2014.08.15.
2015.02.13.
Tőketörlesztés 2015.02.13., azaz lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 300.000.000 Ft

Az MKB Árfolyamsáv 20150213 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 3,00%-os (EHM: 3,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

A félévente kifizethető Kamat mértékét meghatározó EUR/HUF árfolyamsáv

Árfolyamsáv alsó széle    Árfolyamsáv felső széle  Éves kamatláb
   napi EKB hivatalos < 291,00  0,00%
291,00 <=EUR/HUF <= 312,00  5,50%
291,00 <árfolyam    0,00%

A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, amelyeken az EKB által megállapított euró/forint devizaárfolyam 291,00 euró/forint és 312,00 euró/forint között kerül megállapításra (beleértve a 291,00 euró/forint és 312,00 euró/forint értéket is), 5,50% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az EKB által megállapított euró/forint devizaárfolyam a 291,00 euró/forint árfolyam alatt marad, vagy meghaladja a 312,00 euró/forint árfolyamot, kamat nem kerül felhalmozásra. A Kamat jóváírására félévente kerül sor.

Az MKB Árfolyamsáv Plusz 20150213 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha az EUR/HUF árfolyam a futamidő során a meghatározott árfolyamsávon kívül helyezkedik el. A rövidebb ideig sávon kívül elhelyezkedő árfolyam nem rontja jelentősen a termék kamatát, mivel azon napokra jutó Kamat, amikor az árfolyam a sávon belül tartózkodik, kifizetésre kerül a kamatfizetés napján (5,50% / 365 = 1 napra jutó elmaradt kamat).
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Jegyzés lezárását követően történő vásárlás kockázata: amennyiben a befektető másodpiaci értékesítés keretében veszi meg a kötvényt, akkor a vételár különbözhet a névértéktől, és ezáltal, lejáratig történő megtartás esetén a ténylegesen realizált hozam magasabb, de alacsonyabb is lehet, mint a jóváírt kamatösszeg. Lejárat előtti értékesítés esetén ugyanakkor ebben az esetben is előfordulhat tőkeveszteség.
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön.
  A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Az 1,5 éves futamidejű, indexált kamatozású kötvény által kifizethető kamat attól függ, hogy adott napon az euró/forint árfolyam az előre megadott árfolyamsávon belül tartózkodik-e. A kötvény forintban kerül kibocsátásra, lejáratkor a névértéket fizeti vissza.

 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Árfolyamsáv 20150213 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával!

A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap