MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény

MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény

Az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű forintban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy a befektetett tőke lejáratkori visszafizetése mellett az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacának teljesítményétől függő, kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget, rendszeres kamatfizetést
 • Rövid-közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű forintban denominált bankbetétek kamatánál magasabb hozamlehetőséget szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke visszafizetésének lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni az USA részvénypiacának teljesítményéből.
 • megtakarításait 3 éves időtávon szeretné befektetni,

A Kötvény főbb jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemHUF
Futamidő3 év; 2013.05.13. - 2016.05.13.
Névérték10 000,- HUF
Jegyzési időszak2013.04.08. - 2013.05.10. 14:00 óra.
Minimális jegyzési mennyiség10 darab 10 000,- HUF névértékű kötvény
A kötvény kamataVáltozó, indexált, az S&P500 Index értékének futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján megállapított. A lejáratkori kamatfizetés esetében nem került maximális érték meghatározásra.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes - 2016.05.13
Megfigyelési időpontokMegfigyelési Időpont (1): 2013. november 13.
Megfigyelési Időpont (2): 2014. május 13.
Megfigyelési Időpont (3): 2014. november 13.
Megfigyelési Időpont (4): 2015. május 13.
Megfigyelési Időpont (5): 2015. november 13.
Megfigyelési Időpont (6): 2016. május 10.
Lejárat napja2016.05.13.
Tőketörlesztéslejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken300.000.000 HUF

Az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 4,00%-os (EBKM: 4,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés időszaka alatt is kamatozik a futamidő megkezdéséig.

Az USA részvénypiacának teljesítményével kapcsolatos várakozások az elkövetkezendő három évben

 • A fejlett országok közül jelenleg az amerikai gazdaság az, amelyik a fellendülés legegészségesebb jeleit mutatja, évi 2-2,5%-os GDP növekedéssel. Vezető szerepét ugyan a következő három év során elveszíthetné, ha az eurózóna elkezdene kiemelkedni a recesszióból, azonban az S&P 500 cégei globális kitettségükön keresztül ebből is profitálnának.
 • A Fed mennyiségi lazításainak (QE) köszönhető likviditásbőségnek eddig is az egyik legnagyobb nyertese volt az S&P 500. A QE-k sora pedig addig nem fog megszakadni, amíg az amerikai gazdaság a jelenleginél is stabilabb növekedési pályára nem állt, de ez utóbbi szintén kedvező lehet majd az S&P 500 cégeire nézve.
 • A gazdasági növekedés egy kísérő tünete lehet a világban megjelenő infláció. Különösen ünnepelnék, ezért igyekeznek is elősegíteni ezt a folyamatot azon térségek kormányai, amelyek jelentősen el vannak adósodva - köztük az USA, az EU és Japán. Ugyanis az adósság leépítésének egyik módja azok elértéktelenítése, azaz elinflálása. Márpedig a reáleszközök, így a részvények, az infláció elleni védelem egyik legfontosabb eszközei.

A fentiekben közölt várakozások az MKB Bank elemzőinek véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkból származó becslésen alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

Az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt mögöttes Index- a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön.
  A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.

Részletek

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása az Amerikai Egyesült Államok részvénypiaci árfolyam-alakulását tükröző S&P500 Index (SPX Index) 3 éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

Az S&P500 Index a New York Értéktőzsdén jegyzett 500 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező Amerikai Egyesült Államokban működő vállalat részvényeinek piaci értékváltozásait tükrözi.

 

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az S&P 500 Index (továbbiakban: "Index") alábbiakban meghatározott teljesítménye alapján kerül kiszámításra:

 • Félévente a Megfigyelési Időpontokban az Index záró értéke összevetésre kerül az Induló Megfigyelési Időpontban (2013.05.13) mért záró értékével, majd ezen értékek (százalékos változások) számtani átlaga alapján kerül meghatározásra az Index teljesítménye ("Index Teljesítmény"), melyet még a Részesedési rátával korrigálni szükséges.*
 • Amennyiben az Index Teljesítmény értéke nulla vagy negatív a Kötvény után kamat nem kerül kifizetésre.

 

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával!

A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

 

Záróközlemény az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény törlesztéséről

Az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást, hogy az általa kibocsátott MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény (ISIN: HU0000352711) törlesztési és kamatfizetési kötelezettségének a mai napon maradéktalanul eleget tett. Az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény Végleges Feltételeinek 17 (i) pontjában foglalt rendelkezések értelmében 2016. május 13-án kötvényenként 1.948 forint kamat került kifizetésre (amely éves szinten 6,11% hozamnak felel meg).

Az MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513 Kötvény Végleges Feltételeinek 17 (i) pontjában foglalt rendelkezések értelmében 2016. május 13-án kötvényenként 1.948 forint kamat került kifizetésre (amely éves szinten 6,11% hozamnak felel meg).

2016. május 13.

 

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a fent részletezett Részvénykosár előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2016. május 13-án fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 80 és 130% között mozoghat.

 

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap