MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény

MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény

Az MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű euróban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó hozamelérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy a tőke lejáratkori visszafizetése mellett az alábbi részvénypiacok teljesítményétől függő, kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása az alábbi Indexkosárban szereplő részvénypiaci árfolyam-alakulást tükröző tőzsdeindex 3 éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik:

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget
 • Közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes eurós kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű, eurós befektetési termékeket

Indexkosár

 SúlyIndexLeírás
1.1/3S&P 500 Daily Risk Control 10% Index (ER)USA gazdaságának átfogó teljesítményét méri a benne szereplő 500 részvény összesített piaci értékváltozásén keresztül
az 500 részvény az összes jelentősebb iparágat reprezentálja
2.1/3S&P BRIC 40 Daily Risk Control 10% Excess Return (EUR) IndexBRIC országok (Brazília, Oroszország, India, és Kína) 40 legnagyobb és leglikvidebb, vezető tőkepiaci vállalatának részvényteljesítményét reprezentálja
3.1/3S&P Europe 350 Daily Risk Control 10% Excess Return (EUR) Index17 európai részvénypiac 350 legnagyobb vállalatának összefoglaló indexe
Az index az európai régió kapitalizációjának 70%-át teszi ki.

10%-os volatilitás-kontrollált indexek közös jellemzője

 • A kockázat mértékét jellemző piaci ár változékonyság nagyságát meghatározott (10%) értéken belül tartják, azaz a kockázatot megtestesítő historikus volatilitást alapul véve naponta újrasúlyozzák a mögöttes indexben (S&P 500 Index; S&P BRIC 40 Index; S&P Europe 350 Index) való kitettséget úgy, hogy a volatilitás 10%-os érték közelében maradjon.
 • A volatilitásnak ez a korlátja hatással van a kötvény potenciálisan realizálható kamatának mértékére is.

Az MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű euróban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • az eurózóna inflációjának mértékét meghaladó hozamlehetőséget keres,
 • euró megtakarításait 3 éves időtávon szeretné befektetni,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a globális részvénykosár teljesítményéből.

A Kötvény főbb jellemzői

KibocsátóMKB Bank Zrt.
DevizanemEuró
Futamidő3 év, 2012.12.06. - 2015.12.10.
Névérték100,- EUR
Jegyzési időszak2012.10.29. - 2012.12.05 13.00 óra
Minimális jegyzési mennyiség10 darab 100,- EUR névértékű kötvény
A kötvény kamataVáltoz, indexált, a fent részletezett indexek 3 éves futamidő alatti teljesítménye alapján megállapított.
Kamatfizetési napokLejáratkor esedékes - 2015.12.10
Lejárat napja2015.12.10.
TőketörlesztésLejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken700 000 Euró

Az MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 1,00%-os (EBKM: 1,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az Indexkosárban szereplő indexek értékének százalékos változásai (továbbiakban: "Index Hozam") alapján kerül meghatározásra az alábbi módon:

Az egyes Megfigyelési Időpontokban (2012. december 17. , 2013. június 17., 2013. december 16., 2014. június 16., 2014. december 15., 2015. június 15.) az Induló Megfigyelési Időponthoz (2012. december 6.) képest számított súlyozott Index Hozamok számtani átlaga jelenti a teljesítményt ("Indexkosár Teljesítmény"),

Amennyiben a Teljesítmény értéke nulla vagy negatív a Kötvény után kamat nem kerül kifizetésre.

Az MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt mögöttes indexek - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Globális Részvény Indexált Euró 20151210 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a fent részletezett indexek előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2015. december 10-én fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2012.12.06-án teszi közzé. Értéke 90 és 120% között mozoghat.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap