MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

MKB FIX 2017/A KÖTVÉNY

MKB FIX 2017/A KÖTVÉNY

Az MKB FIX 2017/A Kötvény fix kamatozású, három éves futamidejű értékpapír, amely a kiszámítható hozamot kedvelő ügyfelek számára biztosít kedvező, biztonságos, forintban denominált befektetési lehetőséget.

Az MKB FIX 2017/A Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

 

A kötvény főbb kockázatai:

- Emelkedő hozamkörnyezetben a fix kamatozású kötvények lejárat előtti értékesítése során előfordulhat, hogy a befektetett tőke értéke az induló értékhez viszonyítva - az aktuális árfolyam alakulása függvényében - akár csökkenhet is (árfolyamveszteség).

- Minél hosszabb a fix kamatozású kötvény hátralévő futamideje, annál érzékenyebb az árfolyama a piaci hozamok változására, tehát annál nagyobb lesz az egységnyi kamatláb változás hatása az árfolyamra.

- A kötvénytulajdonosok az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.

A Kötvényt azoknak a befektetőknek ajánljuk figyelmébe, akik

  • a fix hozamú, előre kiszámítható kamatjövedelemmel rendelkező forintos befektetési termékeket részesítik előnyben
  • az alacsony kockázatú, biztonságos termékeket kedvelik
  • 3 éves futamidőben gondolkodnakMKB Trezor Tartós Befektetési Számlát nyitnak, vagy már rendelkeznek vele
  • fontosnak tartják befektetésük likviditását: az MKB Bank a kötvényre minden banki munkanapon árat jegyez

A Kötvény főbb jellemzői

Forgalomba hozatal2014.09.04 8:00 óra - 2014.09.19. 15:00 óra
Futamidő2014.09.22 - 2017.09.22.
Névérték10.000 Ft
A kötvény kamataFix kamatláb, évi 2,50%
A kötvény bruttó hozama (EHM)Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 2,50%.
Kifizetésre kerülő kamat mértéke250 Ft egy 10.000 Ft Névértékű Kötvény után.
Kamatfizetés napja2015. szeptember 22.
2016. szeptember 22.
2017. szeptember 22.
TőketörlesztésA Kötvények Névértékének törlesztése a Lejárat Napján egy összegben történik. Lejárat: 2017. szeptember 22.
Minimálisan jegyezhető mennyiség10 darab kötvény, jegyzésenként minimum 100.000 Ft össznévértékben
Lejárat előtti értékesítési lehetőségAz MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de a vételi - eladási árfolyam különbözősége miatt árfolyamveszteséggel járhat.

Részletek

Az MKB FIX 2017/A Kötvényt MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve - a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - a megtermelt kamatjövedelemre vonatkozóan kedvezményes adózás érhető el! Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

További információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660 számon.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt az MKB FIX 2017/A Kötvénybe történő befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt érdeklődjön az aktuális forgalmazási feltételekről, továbbá a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről! Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

MKB FIX 2017/A Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.hu internetes oldalról, a Megtakarítások / MKB Kötvények útvonalon. A Megtakarítások / MiFID - Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról? menüpont alatt található meg a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató.

Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhető adóelőny feltételeiről tájékozódjon részletesen a www.mkb.hu internetes oldalon, a Megtakarítások / MKB Trezor Számlák menüpont alatt. A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap