MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB X. Kötvény

Az MKB X. KÖTVÉNY változó kamatozású, biztonságos befektetési lehetőség. A 2016. március 16-án lejáró kötvény kamata negyedévente a mindenkori pénzpiaci kamatokhoz igazodik. A Befektetők számára a pénzpiaci kamatszintet meghaladó, könnyen átlátható kamatozást biztosít, és a negyedévenként esedékes kamatfizetés rendszeres jövedelmet jelent.

Az MKB X. Kötvény a pénzpiaci kamatokat meghaladó kamatbevétel lehetőségét kínálja, továbbá az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén a megtermelt kamatjövedelemre vonatkozóan kedvezményes adózás érhető el!

Az MKB X. Kötvény főbb kockázatai

    • A vonatkozó BUBOR értékének csökkenése esetén csökken a kötvény adott kamatperiódusra meghatározott kamata.
    • A vételi és eladási nettó árfolyamok különbsége miatt lejárat előtti értékesítés esetén kamatveszteség nem, de tőkeveszteség (árfolyamveszteség) realizálható.
    • Az MKB Kötvények tulajdonosai az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.

A kötvény főbb jellemzői

Kötvények futamideje2012. december 4. - 2016. március 16.
Másodpiaci forgalmazásforgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon.
Névérték10.000 forint
Kamatozásnegyedévente változó kamatozás
Éves kamat mértéke3 hónapos BUBOR + 0,80 %
Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.
KamatfizetésekA kamatfizetések a futamidő alatt minden év március 11., június 11., szeptember 11. és december 11. napján esedékesek, kivéve az utolsó kamat kifizetése, amely a lejárat napján, 2016. március 16-án esedékes.
Abban az esetben, ha a kamatfizetés nem banki munkanapra esik, a kifizetésre a következő banki munkanapon kerül sor.
VisszaváltásA névérték visszafizetése egy összegben, a 2016. március 16-i lejáratkor történik.
Lejárat előtti értékesítési lehetőségAz MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.

Részletek

2012. december 3-án az MKB Bank Zrt. új, 3 év 3 hónapos eredeti futamidejű, változó kamatozású kötvénysorozatot hozott forgalomba nyilvános kibocsátás keretében. Az MKB X. Kötvény elsősorban azon Ügyfeleink számára kínál kedvező megtakarítási lehetőséget, akik közép- és hosszútávú befektetést terveznek és a változó pénzpiaci feltételeket követve rendszeres, versenyképes kamatbevételt kívánnak elérni.

Az adóügyi következményekre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

Az MKB X. Kötvény versenyképes kamatot biztosít, hiszen 3 hónapos kamatperiódussal a BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) kamatbázishoz igazodik, a meghirdetett éves kamatláb az irányadó bankközi kamatból és a 0,80 %-os kamatprémiumból adódik össze. A BUBOR a magyar kereskedelmi bankok által egymás között alkalmazott hitelkamatláb, amely folyamatosan követi a pénzpiaci feltételek változásait. A 3 hónapos kamatperiódus azt jelenti, hogy ez idő alatt a kötvények kamatlába nem változik, negyedévente azonban igazodik a pénzpiacon érvényes kamatszintekhez. A kötvények után járó aktuális kamat negyedévente kifizetésre kerül, rendszeres jövedelmet biztosítva a kötvénytulajdonosok számára.

Folyamatos forgalmazás alatt névértéknél magasabb nettó árfolyamon történő vásárlás esetén a befektető által ténylegesen realizált hozam - lejáratig történő megtartás esetén is - alacsonyabb lehet, mint a kötvény kamata!

További információért kérjük forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660-as számon.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt az MKB X. Kötvénybe történő befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt érdeklődjön az aktuális forgalmazási feltételekről, továbbá a termékkel és a számlavezetéssel kapcsolatos díjakról, költségekről is! Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

MKB X. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, a megtakarítások/kötvények/MKB X. kötvény útvonalon. Ugyanitt található meg a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató a "Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról" menüpont alatt. Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhető adóelőny feltételeiről tájékozódjon részletesen a www.mkb.hu internetes oldalon. A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXIXII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és az Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Országos Betétbiztosítási Alap

Kapcsolódó anyagok