A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB KKJ Befektetési Hitel

Az MKB KKJ Befektetési hitel Hirdetmény visszavonásra került, a termék jelenleg nem elérhető.

 

MKB KKJ Befektetési Hitel

Az MKB KKJ Befektetési Hitel rövid lejáratú, Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) vásárlásához nyújtott hitel, mely lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy rendelkezésre álló saját tőkéje értékének tízszereséért jegyezhessen állampapírt.

Az MKB KKJ Befektetési Hitel fő jellemzői:

 • A hitel igénybe vételére jogosult ügyfélkör: a Kamatozó Kincstárjegy nyilvános forgalomba hozatalhoz kapcsolódó aktuális Ismertetőjében (www.akk.hu, www.mkb.hu) meghatározott befektetői körön belül azon természetes személyek, akik:
  • összevont értékpapírszámlával és ügyfélszámlával* rendelkeznek az MKB Banknál,
  • érvényes MiFID teszttel és Megfelelő eredménnyel rendelkeznek az alacsony és mérsékelt kockázatú kötvények és befektetési jegyek termékcsoportra,
  • rendelkezésre bocsátják a szükséges saját erőt az ügyfélszámlájukon,
  • hiteligénylést nyújtanak be a Bankhoz az "MKB KKJ Befektetési Hitel Kérelem" formanyomtatvány kitöltésével,
  • megfelelnek a befektetési hitel igénybe vételéhez kialakított, az MKB KKJ Befektetési Hitel Hirdetményében közzétett feltételeknek.
 • A hitelből megvásárolható értékpapírok köre: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által hetente jegyzésre bocsátott aktuálisan elérhető Kamatozó Kincstárjegy sorozatai. A már kibocsátott, forgalomban levő sorozatok megvásárlására a hitel nem vehető igénybe.
 • A hitel futamideje: a befektetési hitelből vásárolt Kamatozó Kincstárjegy futamidejéhez igazodik oly módon, hogy a hitel folyósításának dátuma megegyezik a hitelből megvásárolt Kamatozó Kincstárjegy Pénzügyi teljesítésének napjával, a hitel lejárata pedig megegyezik a megvásárolt Kamatozó Kincstárjegy lejáratának napjával.

Igénybe vehető keretösszeg Ügyfelenként

 Saját erőBefektetési hitel összegKKJ állomány
Minimum5.000.000,- Ft45.000.000,- Ft50.000.000,- Ft
Maximum30.000.000,- Ft270.000.000,- Ft300.000.000,- Ft

A keretösszeg Ügyfelenként értendő, tehát egy Ügyfélnek maximum 270 millió forint KKJ befektetési hitel kitettsége lehet, de az akár több szerződésből is összeadódhat.

 • A hitel kamata: a hitel futamideje alatt fix.
 • A kamat mértéke a Hirdetményben kerül közzétételre. A kamat mértéke a hitelre vonatkozó szerződésben kerül rögzítésre. A hitelkamat számításának kezdőnapja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a hitel lejáratának napja. A kamat összege a hitel lejáratának időpontjában kerül terhelésre.
  A kamatszámítás módja:
  T x K x F / 365
  ahol:
  T: a hitel tőkeösszege
  K: a hitel kamata (%)
  F: a hitel futamideje napokban
 • Zárolás: a konstrukcióban megvásárolt értékpapírt a KKJ és a befektetési hitel együttes lejáratáig az Ügyfél értékpapírszámláján a Bank mint jogosult javára biztosítékul zárolva, a szabad pénzügyi eszközeitől elkülönítetten kezeli és tartja nyilván. Az így zárolt KKJ állomány - a Bank erre vonatkozó, kifejezett hozzájárulása hiányában - nem képezheti tranzakció fedezet tárgyát.
 • Előtörlesztés: futamidő alatt előtörlesztés saját forrásból lehetséges.
 • Kötelező előtörlesztés: Amennyiben az Ügyfél futamidő alatt értékesíteni kívánja a zárolt értékpapírokat, arra csak a Bank előzetes jóváhagyását követően van lehetőség. Az értékpapírok értékesítésére szóló megbízással együtt az Ügyfélnek rendelkeznie kell arról, hogy az értékpapírok eladásából származó vételárat a Bank a kölcsön előtörlesztésére számolja el.
 • Zárolás feloldási díj: kötelező előtörlesztés esetén az óvadéki zárolás feloldása miatt a felszabadításra kerülő értékpapírok névértéke 3 %-ának megfelelő mértékű zárolás feloldási díj kerül az Ügyfélszámlán terhelésre. A konstrukcióban megvásárolt teljes KKJ állomány futamidő alatti visszaváltása 30%-os tőkevesztést jelent amennyiben a visszaváltáskor jegyzett ár megegyezik a névérték és az aktuális felhalmozott kamat mértékével. Amennyiben a visszaváltáskori jegyzett ár ennél alacsonyabb, a befektető további veszteséget is elszenvedhet.
 • Zárolás feloldási díj: kötelező előtörlesztés esetén az óvadéki zárolás feloldása miatt a zárolt értékpapírok névértéke 3 %-ának megfelelő mértékű zárolás feloldási díj kerül az Ügyfélszámlán terhelésre. A konstrukcióban megvásárolt KKJ össznévérték futamidő alatti visszaváltása 30%-os tőkevesztést jelent amennyiben a visszaváltáskor jegyzett ár megegyezik a névérték és az aktuális felhalmozott kamat mértékével. Amennyiben a visszaváltáskori jegyzett ár ennél alacsonyabb, a befektető további veszteséget is elszenvedhet.
 • Értékpapírok futamidő alatti értékesítése esetén alkalmazandó MKB vételi árfolyam: Az értékpapírok óvadékból történő felszabadítására csak a Bank - egyedi mérlegelés alapján megadott - külön hozzájárulása esetén kerülhet sor. A Bank a befektetési hitelből megvásárolható KKJ sorozatok esetében, - a sorozatra vonatkozóan egységesen - feltéve, hogy a piaci körülmények ezt lehetővé teszik, törekszik arra, hogy a futamidő alatt névérték + aktuális felhalmozott kamaton vásárolja vissza ügyfeleitől napi árjegyzés keretében a Banknál jegyzett állományt, ugyanakkor erre kötelezettséget nem vállal.

Példák a hitel működésére

MKB KKJ Befektetési Hitel5 millió forint saját erő esetén10 millió forint saját erő esetén
Saját erő (forint)5.000.000,-10.000.000,-
Hitel összege (forint)45.000.000,-90.000.000,-
KKJ jegyzés névértéke (forint) 50.000.000,-100.000.000,-
KKJ kamata (%)2,25%2,25%
KKJ kamata (forint)1.125.000,-2.250.000,-
Adózott** KKJ kamat (forint)956.250,-1.912.500,-
A hitel kamata (%)1,65%1,65%
A hitel kamata (forint)744.534,-1.489.068,-
Adózott nettó ügyfél bevétel (forint)211.716,-423.432.-
Elért hozam (%)4,23%4,23%

Példák előtörlesztésre

MKB KKJ Befektetési Hitel5 millió forint saját erő esetén10 millió forint saját erő esetén
Saját erő (forint)5.000.000,-10.000.000,
Hitel összege (forint) 45.000.000,-90.000.000,-
KKJ jegyzés névértéke (forint)50.000.000,-100.000.000,-
KKJ kamata (%)2,25%2,25%
Zárolás feloldási díj (%)a jegyzett névérték 3%-aa jegyzett névérték 3%-a
Zárolás feloldás dija (forint)1.500.000,-3.000.000,- 
Zárolás feloldás esetén elszenvedett tőkeveszteség (%)30%30%

Az MKB KKJ befektetési hitelt abban az esetben válassza, ha

 • a konstrukcióban megvásárolt Kamatozó Kincstárjegyet a lejáratig biztosan meg szeretné tartani!
 • a termék lehetséges kockázatait** (kötelező előtörlesztés esetén a tőkeveszteség 30% vagy annál nagyobb mértékű!) saját kockázatvállalási hajlandóságának és képességének megfelelően mérlegelte!
 • a befektetési portfóliója megfelelően diverzifikált, és a konstrukció keretében megvásárolt KKJ állomány nem jelent túlzott koncentrációt, valamint rendelkezik más  likvid eszközzel, egyéb megtakarítással is a futamidő alatt esetlegesen felmerülő váratlan kiadásai fedezésére, és így nem kényszerül a konstrukcióban lekötött KKJ értékesítésére!

**Kockázatok:

 • A konstrukcióban megvásárolt értékpapírt a Bank a hitel futamidejének teljes időtartamára a hitel visszafizetésének biztosítékául zárolja, az értékpapírok az ügyfél szabad rendelkezése alól kikerülnek!
 • Amennyiben az ügyfél a konstrukcióban zárolt KKJ értékesítésére kényszerül, erre csak a Bank előzetes jóváhagyása esetén van lehetőség, és ez a hitel vonatkozásában kötelező előtörlesztési eseménynek minősül. A Bank az óvadéki zárolás feloldásáért a felszabadításra kerülő értékpapírok névértéke 3 %-ának megfelelő mértékű zárolás feloldási díjat számít fel. A konstrukcióban megvásárolt teljes KKJ állomány futamidő alatti visszaváltása 30%-os tőkevesztést jelent amennyiben a visszaváltáskor jegyzett ár megegyezik a névérték és az aktuális felhalmozott kamat mértékével. Amennyiben a visszaváltáskori jegyzett ár ennél alacsonyabb, a befektető további veszteséget is elszenvedhet!
 • A KKJ nyilvános forgalomba hozatalához a Kibocsátó által közzétett Nyilvános ajánlattételben meghirdetett teljes kamat kizárólag a KKJ lejáratig való megtartása esetén kerül kifizetésre!
 • A konstrukcióban megvásárolt KKJ a Kibocsátó (Magyar Állam) nemfizetési kockázatát hordozza. Amennyiben lejáratkor a Kibocsátó nem fizeti vissza a KKJ névértékét és kamatát, akkor az Ügyfél köteles saját forrásból visszafizetni a konstrukcióban kapott hitel összegét.
 • Amennyiben az ÁKK döntése alapján a jegyzést követően nem a teljes lejegyzett állomány kerül kibocsátásra, előfordulhat olyan eset, hogy az Ügyfél számláján kevesebb KKJ kerül jóváírásra, mint amennyit lejegyzett. A hitel összege így a ténylegesen lejegyzett állomány alapján kerül megállapításra oly módon, hogy a saját erő és a hitelösszeg aránya ebben az esetben is 10% (saját erő) és 90% (hitel összeg) legyen.

Döntése előtt mérlegelje, hogy a termék összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001), a Budapesti Értéktőzsde tagja

*A számla típusa nem lehet sem Nyugdíj-előtakarékossági Számla, sem Tartós Befektetési Számla.
**A Kamatozó Kincstárjegy kifizetésre kerülő kamatával realizált bevétel a 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról (Szja. törvény) rendelkezése alapján kamatjövedelemnek minősül, melyet jelenleg 15% mértékű adó terhel.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.
A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt olvassa el figyelmesen az MKB KKJ Befektetési Hitel mindenkori érvényes Hirdetményét valamint az MKB Bank "A befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról" szóló Üzletszabályzatát (www.mkb.hu).
A Kamatozó Kincstárjegy feltételeiről, kérjük tájékozódjon a Kamatozó Kincstárjegy mindenkori Ismertetőjéből és Nyilvános Ajánlattételéből, melyek megtalálhatóak az MKB Bank és az Államadósság Kezelő Központ honlapján is (www.mkb.hu / www.akk.hu).