MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Eladhatom-e az állampapíromat lejárat előtt?

A Bank minden nap jegyez az állampapírokra árfolyamot, de az adott piaci helyzettől függ, hogy nyereséggel, vagy veszteséggel száll-e ki az Ügyfél.

Előfordulhat-e, hogy vesztesége keletkezik a befektetőnek az állampapír-befektetéssel?

Csak abban az esetben, ha a befektető nem tartja meg az állampapír-befektetését a futamidő végéig, és a piaci hozamszintek kedvezőtlenül alakulnak.

Hogyan adhatok megbízást részvény adás-vételére?

Az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, illetve telefonos jelszóval rendelkező ügyfeleinknek telefonon is lehetőségük van megbízást adni részvénytranzakcióra. Ahhoz, hogy az Ügyfelünk megbízást tudjon adni részvény vásárlására, illetve eladására értékpapírszámlával kell rendelkeznie. A számlanyitással kapcsolatban bármelyik bankfiókunkban Ügyintézőink szívesen állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Hogyan adhatok megbízást telefonon keresztül?

Amennyiben az értékpapírszámla nyitásakor igényelt telefonos jelszót, akkor a jelszó megadásával bármikor adhat megbízást telefonon keresztül. Természetesen a telefonos jelszó későbbiekben is igényelhető.

Hogyan vásárolhatok állampapírt?

Az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, illetve telefonos jelszóval rendelkező ügyfeleinknek telefonon is lehetőségük van állampapír vásárlására. Ügyfelünknek a tranzakció lebonyolításához értékpapírszámlával kell rendelkeznie. A számlanyitással kapcsolatban bármelyik bankfiókunkban Ügyintézőink szívesen állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Kinek ajánljuk a részvénybefektetést?

A részvénybefektetést elsősorban olyan Ügyfeleinknek ajánljuk, akik kockázatkedvelők és hosszú távon gondolkodnak.

A részvényről általánosságban elmondható, hogy rövid távon erős árfolyam-ingadozásnak van kitéve, de hosszú távon a piaci hozamszintet jelentősen meghaladó nyereségre tehetünk szert.

Mi a különbség a Diszkontkincstárjegy és az Államkötvény között?

Az alapvető különbség a Diszkontkincstárjegy és az Államkötvény között az értékpapír futamidejében rejlik.

A Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem névértéknél alacsonyabb, diszkontáron kerül forgalomba, lejáratkor pedig névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség. Jelenleg 3, 6, és 12 hónapos futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre, de tekintve az állampapírok aktív forgalomba hozatalát és forgalmát, egy éven belül változatos hátralévő futamidővel megvásárolható. Az alapcímlet 10 000 forint.

Az Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű kamatozó állampapír, amely hitelviszonyt testesít meg. 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel bocsátják ki. A nyilvánosan kibocsátott államkötvények fix kamatozásúak és évente, kevés kivétellel félévente fizetnek kamatot. Lejáratkor kerül sor a névérték visszafizetésére.

Mi a különbség a kamat és a hozam között?

Kamatnak nevezzük azt az összeget, amit a kibocsátó fizet a kötvénytulajdonosok részére a kibocsátáskor meghatározott mértékben, időben és módon.

Hozamnak nevezzük a befektetés és a belőle származó jövedelem (kamat + árfolyamnyereség) viszonyát kifejező mutatót. A különböző befektetési formák összehasonlíthatósága érdekében a hozamokat éves százalékban fejezik ki.

Mi az a limit áras megbízás részvényforgalmazás esetében?

A megbízás az Ön által megadott limitáron vagy annál jobb feltételek mellett teljesül, és határidejének megadható egy konkrét nap vagy a megbízás szólhat visszavonásig (a visszavonásig szóló megbízás 30 napig érvényes).

Mi az a piaci áras megbízás részvényforgalmazás esetében?

A megbízás a részvény aznapi árfolyamán teljesül, abban az esetben, amennyiben az adott kereskedési napon létrejön a kötés az Ügyfél által megjelölt részvényre.

Mi szükséges az értékpapírszámla nyitásához?

Az értékpapírszámla nyitásához személyi igazolvány (lakcímkártyával) és adókártya szükséges.

Mikor van az elszámolás napja részvények esetén?

Amennyiben a megbízás teljesült akkor a megbízást követő harmadik napon történik a számlán az elszámolás.

Milyen kockázata van a részvénybefektetésnek?

A gazdasági környezetből adódó kockázat: Kockázati tényező a hazai és külföldi gazdasági környezet, illetve a gazdaságokat érintő jogszabályok előre nem látható kedvezőtlen változása. Az egyes országok nemzeti bankjainak politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az értékpapírok árfolyamaira, illetve hozamaira.

Likviditási kockázat: Az időlegesen kedvezőtlen piaci helyzet következtében nehézségbe ütközhet meglévő befektetéseinek értékesítése.

Árfolyamkockázat: A portfoliójában lévő részvények árfolyamai érzékenyen reagálnak a piaci hírekre, ennek következtében az Ön vételi árától nagymértékben eltérhetnek az aktuális tőzsdei árfolyamok, mind pozitív, mind negatív irányban.

A Trezor számlán elhelyezett összegekhez (kamat és/vagy tőke) milyen módon juthatok hozzá?

Akár befektetési, akár megtakarítási Trezor számláról beszélünk, a számlán nyilvántartott tőkéhez, illetve kamathoz, csak a számla megszüntetésével lehetséges. Fontos információ, hogy a futamidő harmadik évének utolsó banki napján lehet részösszeg kivételére van lehetőség.

Megszüntettem az értékpapír számlámat, mégis rendszeresen érkezik kivonat, negatív egyenleggel. Hogy lehetséges ez?

Az állományi díjak terhelése  mindig utólag történik.  Az értékpapír-számla megszüntetésekor az állományi díjra szolgáló fedezetet szükséges elhelyezni a számlán, annak érdekében, hogy a számla megszüntethető legyen. Amennyiben nincs a megfelelő fedezet a számlán a megszüntetéskor, a számlát negatívba viszi a terhelt állományi díj, ezért a számlamegszüntetést a Bank nem tudja elvégezni.

Miért történik tőkevesztés az MKB kötvény (pl: MKB VI., MKB VII., MKB VIII.) vásárlás alkalmával?

Bankunk a kötvényekre minden banki munkanapon nettó vételi és eladási árfolyamot jegyez, ezért a kötvény névértéke eltér a befektetett árfolyamértéktől.

Vásárolhatok-e állampapírt Nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ) számlára?

Igen. Állampapírok közül elsősorban a hosszabb hátralévő futamidejű államkötvényeket ajánljuk NYESZ számlára befektetésként.

Vásárolhatok-e részvényt Nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ) számlára?

Igen. A részvénybefektetések a magasabb hozam érdekében hosszabb távon kockázatot szívesen vállaló befektetők számára jelentenek ideális nyugdíjcélú befektetési lehetőséget.

Zártvégű alapok futamidőn belüli értékesítése esetén miért van tőkeveszteség?

Mert vásárláskor csak másodlagos forgalmazásban, tőzsdén értékesíthető a befektetés.