MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

Értékpapír számlavezetés

Összevont értékpapírszámla- és ügyfélszámla vezetési szolgáltatásunk keretében mind a nyomdai úton előállított, mind a dematerializált értékpapírokat és az azokhoz kapcsolódó pénzforgalmakat (pl. egyéni befizetések, adókedvezmény, tőke-és hozamjóváírás) nyilvántartjuk, és a nyilvántartott állományokról Önnek rendszeresen kivonatot küldünk. A számlakivonatból értesülhet:

  • valamennyi, a számláján elhelyezett értékpapír (állampapírok, kötvények, befektetési jegyek, részvények, stb.) időszaki nyitó és záró állományáról,
  • azok tájékoztató jellegű piaci értékéről (amennyiben ilyen információ a rendelkezésünkre áll),
  • a forgalmi műveletekről (pl. értékpapír adásvételi ügyletek elszámolási tételei),
  • a letétkezeléshez kapcsolódóan történt pénzmozgásokról (beérkezett bevételek, adólevonások, jutalékok elszámolása).

Amennyiben megtakarított pénzét értékpapírokba szeretné fektetni, nyisson értékpapírszámlát.

Értékpapírszámlát már VideóBankon keresztül is lehetséges igényelni! Kerülje el a sorbanállást a bankfiókban! Intézze ügyeit otthona kényelméből a VideóBANK segítségével!

Az összevont értékpapírszámlával és a nyilvántartott értékpapírokkal kapcsolatos tudnivalók

  • Az összevont értékpapírszámlán mind a nyomdai úton előállított, mind a dematerializált értékpapírok nyilvántartásra kerülnek.
  • Az összevont értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírokban megtestesülő jogok gyakorlásához adatszolgáltatást nyújtunk (pl. részvénykönyvi bejegyzés, osztalék-, kamatfizetés).
  • Beszedjük az értékpapírok hozadékait, illetve esedékessé váló tőketörlesztő részleteit, és jóváírjuk az összevont értékpapírszámlához tartozó ügyfélszámlán. Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál.
  • Lehetőséget kínálunk arra, hogy ügyfélszámlájának nap végi szabad egyenlegét - külön eseti megbízás nélkül - Bankunknál vezetett bankszámlájára utalja.
  • Nem forintban kibocsátott értékpapírok forgalmazásához és összevont értékpapírszámlán való nyilvántartásához szükséges, hogy Ön rendelkezzék Bankunknál a megfelelő devizában megnyitott devizaszámlával.

Az értékpapír számlavezetés kondíciói

Fenti szolgáltatásainkat az MKB Bank Nyrt. és az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott értékpapírok tekintetében kedvezményes díjszabással végezzük.

Az értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatásaink díjait részletesen a befektetési szolgáltatásokra, valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatásokra vonatkozó hatályos kondíciós listáink tartalmazzák, amelyek megtekinthetők az MKB Bank Nyrt. Fiókjaiban és honlapján.

Kapcsolódó ajánlatok

TeleBANKár

Az MKB TeleBANKár a nap 24 órájában a hívók rendelkezésére álló, telefonon igénybe vehető szolgáltatás.

részletek