MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

Egyéves Magyar Állampapír (korábban: Kamatozó Kincstárjegy)

1 éves futamidejű, fix kamatozású, értékpapír, mely jegyzési eljárással kerül forgalomba. Az Egyéves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatal során (devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg.

Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén az Egyéves Magyar Állampapír névértéke a kamattal együtt kerül kifizetésre.

Az adott napon az MKB fiókhálózatában megvásárolható és értékesíthető állampapírok listáját a fiókokban tesszük közzé.

Az MKB Bank napi árjegyzést biztosít az elsődleges forgalomba hozatal során nála jegyzett Egyéves Magyar Állampapír sorozatok lejárat előtti adásvételére. Ennek során a K191228 jelű sorozatig terjedő sorozatok tekintetében, beleértve ezt a sorozatot is, az MKB Bank törekszik arra, hogy e sorozatokat a futamidő alatt névértéken (+ aktuális felhalmozott kamattal) vásárolja vissza ügyfeleitől, amennyiben a piaci körülmények azt lehetővé teszik.

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, sem árjegyzésnek és az MKB Bank által bármikor visszavonható. Az egyes sorozatok mindenkori vételi árfolyama megtekinthető a NetBankárban, vagy érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, illetve hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-as számon.

A jelen - Egyéves Magyar Állampapírokra vonatkozó - tájékoztató nem kerül nyilvánosságra az Amerikai Egyesült Államokban, valamint nem terjeszthetők egyesült államokbeli személyek részére. Az Amerikai Egyesült Államokban nem kerül sor az értékpapírok nyilvános ajánlattételére és értékesítésére (1933- évi Értékpapírtörvény - Regulation S alapján).

A jelen kommunikációnak továbbá nem célja az Egyéves Magyar Állampapír Egyesült Királyság területén történő felajánlása, illetve értékesítésének elősegítése - összhangban az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000. évi törvény vonatkozó rendelkezéseivel.

Egyéves Magyar Állampapír (korábban: Kamatozó Kincstárjegy) nyilvános ajánlattétel és ismertető