MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves Állampapír)

A Kétéves Állampapír forintban denominált, névre szóló, fix kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

A Kétéves Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során a devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg.

A Kétéves Magyar Állampapír forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a névérték és az értéknapra vonatkozó felhalmozott kamat összegével egyezik meg.

A Kétéves Magyar Állampapír fix kamatozású, éves kamatfizetésű állampapír.

Az MKB Bank napi árjegyzést biztosít az elsődleges forgalomba hozatal során nála jegyzett Kétéves Magyar Állampapír sorozatokra, így azok a lejáratot megelőzően eladhatóak.

A névérték visszafizetése lejáratkor egy összegben esedékes.

A jelen – Kétéves Magyar Állampapírra vonatkozó - tájékoztató nem kerül nyilvánosságra az Amerikai Egyesült Államokban, valamint nem terjeszthetők egyesült államokbeli személyek részére. Az Amerikai Egyesült Államokban nem kerül sor az értékpapírok nyilvános ajánlattételére és értékesítésére (1933- évi Értékpapírtörvény - Regulation S alapján).

A jelen kommunikációnak továbbá nem célja a Kétéves Magyar Állampapír Egyesült Királyság területén történő felajánlása, illetve értékesítésének elősegítése - összhangban az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000. évi törvény vonatkozó rendelkezéseivel.

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves Állampapír) nyilvános ajánlattétel és ismertető