MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

Bónusz Magyar Állampapír
(korábban: Bónusz Magyar Államkötvény)

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) forintban denominált, névre szóló, változó kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

A Bónusz Magyar Állampapírokat a jegyzési eljárásban devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg.

A Bónusz Magyar Állampapír forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a névérték és az értéknapra vonatkozó felhalmozott kamat összegével egyezik meg.

A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

A kifizetendő kamat mértéke, az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összegének időarányos része.

Az MKB Bank napi árjegyzést biztosít az elsődleges forgalomba hozatal során nála jegyzett BMÁP sorozatokra, így azok a lejáratot megelőzően eladhatóak.

A névérték visszafizetése lejáratkor egy összegben esedékes.

A jelen - Bónusz Magyar Állampapírokra vonatkozó - tájékoztató nem kerül nyilvánosságra az Amerikai Egyesült Államokban, valamint nem terjeszthetők egyesült államokbeli személyek részére. Az Amerikai Egyesült Államokban nem kerül sor az értékpapírok nyilvános ajánlattételére és értékesítésére (1933- évi Értékpapírtörvény - Regulation S alapján).

A jelen kommunikációnak továbbá nem célja a Bónusz Magyar Állampapír Egyesült Királyság területén történő felajánlása, illetve értékesítésének elősegítése - összhangban az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló 2000. évi törvény vonatkozó rendelkezéseivel.

Kapcsolódó anyagok