MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Állampapírok

A Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, rövid, közép és hosszú távú futamidővel rendelkező, alacsony kockázatú és kedvező hozamlehetőséget biztosító értékpapírok érhetőek el Ügyfeleink részére. Az MKB Bank a magyar állampapírok közül Féléves Magyar Állampapír, az Egyéves Magyar Állampapír, a Kétéves Magyar Állampapír, a Bónusz Magyar Állampapír és a Prémium Magyar Állampapír (korábban: Féléves Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy, Kétéves Állampapír, Bónusz Magyar Államkötvény, Prémium Magyar Államkötvény) forgalmazója.

Az állampapírokba történő befektetés előnyei

 • Biztonság: az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, mivel visszafizetése államilag garantált (állami garancia a névértékre és a kamatra, a követelés nem évül el).
 • Likviditás: az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, lejárat előtt értékesíthetők.
 • Magas hozam: általában a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamot biztosít.
 • Rugalmasság: változatos, többféle futamidő, egységes címletezés.
 • Alacsony költség: az állampapírok összevont értékpapírszámlán helyezhetők el, így őrzésük biztonságos és alacsony költséggel jár.
 • Vétel és eladás esetén az MKB Bank nem számol fel jutalékot.

Kinek ajánljuk az állampapír befektetéseket?

 • Akik előnyben részesítik az előre kalkulálható kamatozású befektetéseket
 • Akik a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírokat preferálják

Termékajánló

Magyar Állampapír Plusz

5 éves futamidejű, sávos, fix kamatozású lakossági állampapír, mely jegyzési eljárással kerül forgalomba.

részletek

Egyéves Magyar Állampapír (korábban: Kamatozó Kincstárjegy)

1 éves futamidejű, fix kamatozású, értékpapír, mely jegyzési eljárással kerül forgalomba.

részletek

Prémium Magyar Állampapír (korábban: Prémium Magyar Államkötvény)

A Prémium Magyar Államkötvény forintban denominált, névre szóló, változó kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

Részletek

Féléves Magyar Állampapír(korábban: Féléves Kincstárjegy)

6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, értékpapír, mely jegyzési eljárással kerül forgalomba.

részletek

Kétéves Magyar Állampapír (korábban: Kétéves állampapír)

Kétéves Állampapír forintban denominált, névre szóló, fix kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

részletek

Bónusz Magyar Állampapír (korábban: Bónusz Magyar Államkötvény)

A Bónusz Magyar Államkötvény forintban denominált, névre szóló, változó kamatozású állampapír, mely adagolt kibocsátás útján kerül forgalomba hozatalra.

Részletek

Államkötvény

Egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapírok.

Részletek

Diszkontkincstárjegy

Egy évnél rövidebb, 3 és 12 hónapos futamidővel kibocsátott értékpapír.

Részletek

Az állampapír befektetések kockázatai

 • A Magyar Állam által forintban kibocsátott értékpapírok a forint megtakarítással rendelkező befektetők számára az egyik legalacsonyabb kibocsátói kockázatot jelentik.
 • Az állampapírokat a kibocsátó csak lejáratkor váltja vissza. Amennyiben a befektető lejárat előtt a pénzéhez szeretne jutni, értékesítheti a kötvényt, kincstárjegyet a másodlagos piacon, amennyiben van vevő az adott értékpapírra. Előfordulhat, hogy az állampapír lejárat előtti értékesítése – kereslet hiányában – nem lehetséges.
 • Az állampapírok árfolyamát a piaci hozamváltozás befolyásolja. Ha a befektető lejárat előtt értékesíti az értékpapírokat, emelkedő hozamok esetén az állampapírok árfolyama az eredeti vételi árfolyam alá eshet. Ez azt jelenti, hogy kamatozó kötvények esetében értékesítéskor az utolsó kamatfizetéstől eltelt időtartamra a vevő az időarányos kamatot az eladónak megfizeti, a nettó árfolyam, azaz a tőke ára azonban a vásárláskori érték alá eshet, tehát a befektető árfolyamveszteséget, más szóval tőkeveszteséget szenvedhet el. Amennyiben a befektető lejáratig megtartja az értékpapírt, akkor a vásárláskor rögzített éves hozamhoz fog hozzájutni, mivel a futamidő alatt bekövetkezett piaci árfolyamváltozás nem jelenik meg a befektetésben csak értékesítés esetén.

Jelen tájékoztatás a Kbftv. 4. § (1) 55. pontja és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a forgalmazott állampapírok Ismertetőit és Nyilvános Ajánlattételeit valamint a Bank MiFID Terméktájékoztatójának állampapírokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az állampapírok értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

A honlapon található tájékoztató dokumentációk elérhetők továbbá a forgalmazó MKB Bank Nyrt. fiókjaiban.

Az állampapírokon elért hozam kamatnak minősül, amelyre magánszemélyek esetén a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. előírásai vonatkoznak.

A Társasági adó hatálya alá tartozó személyek esetén a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. rendelkezései az irányadóak.

Belföldi illetőségű magánszemélyek kamatjövedelmei után jelenleg a személyi jövedelemadó mértéke 15%.

A Társasági adó hatálya alá tartozó személyeknél az elért hozam a társasági adóalap részét képezi.

Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat!

Kapcsolódó ajánlatok

Értékpapír számlavezetés

Összevont értékpapírszámla- és ügyfélszámla vezetési szolgáltatásunk keretében mind a nyomdai úton előállított, mind a dematerializált értékpapírokat és az azokhoz kapcsolódó pénzforgalmakat (pl. egyéni befizetések, adókedvezmény, tőke-és hozamjóváírás) nyilvántartjuk, és a nyilvántartott állományokról Önnek rendszeresen kivonatot küldünk.

részletek

MKB Trezor Tartós Befektetési Számla

2011-ben megnyitott Trezor Tartós Befektetési Számla megszűnésével kapcsolatos információk

részletek

MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számla

Az MKB Nyugdíj-előtakarékossági számla lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy nyugdíjcélú megtakarításait kedvezményes adózási feltételek mellett önállóan kezelhesse.

részletek

TeleBANKár

Az MKB TeleBANKár a nap 24 órájában a hívók rendelkezésére álló, telefonon igénybe vehető szolgáltatás.

részletek