MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB Trezor Számlák

Az MKB Trezor számlák célja a közép-, illetve hosszú távú megtakarítások és az öngondoskodás ösztönzése.
Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla
és az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla lehetőséget biztosít Önnek a megtakarításaira, befektetéseire vonatkozó jelenleginél kedvezőbb adózás elérésére.

Kinek ajánljuk az MKB Trezor Számlákat?

Közép- és hosszú távra tervező megtakarítóknak,és befektetőknek, akiket érdekelnek az elérhető adókedvezmények.

Az MKB Trezor Számlák működését szemléltető ábra:

item_0012.png

Az MKB Trezor Számlák előnyei

 • A számlákon elhelyezett betéti vagy befektetési termékeken személyi jövedelemadó kedvezmény érhető el
 • Ön választhat, hogy megtakarítását lekötött betétekben szeretné kamatoztatni az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlán, és/vagy szeretné megtakarítását - kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően - különböző időtávú és eltérő kockázatú befektetésekben elhelyezni az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán.
 • az MKB Trezor Számlákon nyilvántartott pénzösszeg, illetve pénzügyi eszközök (értékpapírok) személyi jövedelemadó megállapítása nélkül örökölhetők.
 • az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg vonatkozásában Ön haláleseti kedvezményezettet jelölhet.

MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla

 • az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla egy olyan speciális bankszámla, melyen Ön elkülönülten tarthatja nyilván középtávú megtakarításait
 • a számla megnyitásának feltétele minimum 25 ezer Ft, egyösszegű megtakarítás elhelyezése HUF Trezor Tartós Megtakarítási Számlán
 • a számlanyitás naptári éve az ún. "felhalmozási időszak", amelynek során lehetősége van megtakarításait a számlájára befizetni. Ezt követően a számla egyenlege további befizetéssel már nem növelhető, kizárólag a kamatok kerülnek jóváírásra. Azonban lehetősége van minden további naptári évben egy újabb megtakarítási típusú szerződés megkötésére, amelynek lekötési nyilvántartásába további megtakarításait elhelyezheti;
 • a számlán lévő megtakarított pénzösszegből Ön a megnyitott számlája devizanemével megegyező devizanemben különböző időtávú és lekötési módozatú betétlekötéseket kezdeményezhet;
 • a számla HUF, EUR, USD, és GBP devizanemben nyitható
 • a számlán a megnyitás naptári évében a minimum 25 000 Ft befizetésen felül további összegek is elhelyezhetők, az Ön igényei szerint meghatározott időpontban és gyakorisággal;
 • az adott évben nyitott, különböző devizanemű Trezor Tartós Megtakarítási Számlák között átutalás nem lehetséges;

MKB Trezor Tartós Befektetési Számla

 • az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla egy speciális összevont értékpapír- és ügyfélszámla, melyen Ön elkülönülten tarthatja nyilván egyes értékpapír befektetéseit.
 • a számla megnyitásának feltétele minimum 25 ezer Ft befizetése, illetve a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva legalább 25 ezer forintnak megfelelő devizaösszeg számlán történő elhelyezése:
  • pénztári forint befizetés, illetve bankszámláról indított forint átutalás vagy pénz átvezetés formájában,
  • forintban vagy devizában denominált értékpapír vásárlásával,
  • NYESZ-R számla teljes értékpapír és pénz egyenlegének transzferálásával.
 • a számlán különféle befektetési termékek helyezhetők el változatos futamidőben és formában, így Ön is megtalálhatja a kockázat és hozam szempontjából legkedvezőbb befektetési formát, például:
  • MKB Kötvények, egyéb hazai és külföldi kötvények,
  • Hazai és külföldi állampapírok,
  • MKB nyílt- és zártvégű befektetési alapok és egyes külföldi alapok,
  • Hazai és külföldi egyedi tőzsdei részvények.
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákon lehetőség van forinttól eltérő devizanemű értékpapírok vásárlására is. A számlán kifizetésre kerülő hozamok, lejáró tőkerész, visszaváltás ellenértéke bármikor újra befektethető, akár a kifizetés devizanemével azonos, akár - konverzió esetén - attól eltérő devizanemű pénzügyi eszköz vásárlásával. Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlára befizetett forint összegek is konvertálhatók más devizanemre.
  • Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla ügyfélszámlája nem kamatozó jellegű pénzszámla.
 • az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákon forintban és devizában denominált pénzügyi eszközök is elhelyezhetők, azonban csak olyan tranzakciók kezdeményezhetők, amelyek nem járnak pótlólagos fedezet- elhelyezési kötelezettséggel.
 • a számlán a megnyitás naptári évében a minimum 25 ezer Ft-nak megfelelő befizetésen túl bármekkora összeg elhelyezhető, az Ön által kívánt időpontban és gyakorisággal.
 • az elhelyezés naptári évét követően a számla egyenlege további befizetéssel már nem növelhető, kizárólag a kamatok, hozamok, osztalékok, lejáratok, vagy a befektetések értékesítéséből származó bevételek kerülnek jóváírásra. Azonban lehetősége van minden további naptári évben egy újabb befektetési típusú szerződés megkötésére, amelynek lekötési nyilvántartásába további befektetéseit elhelyezheti.
 • 2013. január 1-től nem lehet zárt körben kibocsátott értékpapírokat az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlára helyezni.

Az MKB Trezor Számlák költségei

 • MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla:
  A számla vezetésével és használatával kapcsolatos kondíciók (díjak, költségek, stb.) megtalálhatók az MKB Bank Nyrt. LXXIII. MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla című kondíciós listában.
 • MKB Trezor Tartós Befektetési Számla:
  A számlavezetési díjak és a megbízási díjak kondícióit az MKB Bank Nyrt. XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatások című hatályos kondíciós listája tartalmazza: VII. MKB TREZOR Tartós befektetési számlavezetés díj és kamat kondíciói A számlavezetési díj éves átlagállományi díj alapján kerül felszámításra, amelynek mértéke befektetési terméktípusonként eltérő.

Figyelem! Az MKB Trezor Számlák kondíciói, a számlákon felszámított költségek a jövőben változhatnak!

Milyen lehetőség nyílik a jelenlegi NYESZ-R számla átalakítására MKB Trezor Tartós Befektetési Számlává vagy MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlává?

Amennyiben Ön az MKB Banknál vagy más befektetési szolgáltatónál nyugdíj-előtakarékossági számlával rendelkezik, a számla megszüntetésével a számla teljes összegét átteheti az MKB Trezor Számlákra. Az átalakítás történhet a nyugdíj-előtakarékossági számlán levő pénzügyi eszközök értékesítésével, és/vagy transzfer megbízás megadásával az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlára.

Amennyiben Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlájához kapcsolódóan adójóváírást vett igénybe, az átalakítás évében és az azt megelőző évben kapott adójóváírások 20%-kal növelt összegét Ön köteles az adóbevallásában szerepeltetni, és a megadott határidőig megfizetni.

Kinek érdemes átalakítani a NYESZ-R számlát MKB Trezor Számlává?

 • akinek a NYESZ-R számlához kapcsolódó, a befektetés hozamaira vonatkozó kedvezmények igénybevételéig több mint 5 év van hátra
 • aki nem tervezi adókedvezmény igénybevételét a nyugdíj - előtakarékossági számlán, mert nem rendelkezik adóköteles jövedelemmel, vagy mert nincs rá módja, vagy nem szándékozik évente befizetni a számlára.

Az MKB Trezor Számlák megszüntetése, az elhelyezett pénzösszeg és a lekötési hozam felvétele a lekötési időszak alatt

Az MKB Trezor Számla - a szerződés azonnali hatályú felmondásával - bármikor megszüntethető, azonban a hároméves, illetve a kétéves lekötési időszak lejártát megelőző megszüntetés azzal a következménnyel jár, hogy a tartós befektetésből származó jövedelme után adófizetési kötelezettsége keletkezik. A Bank sem adót, sem adóelőleget nem von le ebből következően Önnek kell az adott évre vonatkozó adóbevallásában a keletkezett jövedelmet megállapítani, bevallani és megfizetni. A megszüntetéskor megállapított jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadójának mértéke változik annak függvényében, hogy a számlanyitáshoz képest mikor történt a megszüntetés.

A lekötési időszak vége előtti pénzkivétel, azaz a részkivétel lehetséges, a számlanyitás évét követő 3. naptári év végén, december 31-én, de minden esetben feltétel, hogy az MKB Trezor Számlán Megtakarítási Számla esetén legalább 25 ezer forint, Befektetési Számla esetén legalább 25 ezer forintnak megfelelő összeg, vagy annak megfelelő piaci értékű értékpapír maradjon.

A lekötés bármely egyéb megszakítása esetén a számla megszűnik, ekkor az Önt megillető egyenleget, értékpapírokat az Ön által megjelölt bank,- illetve értékpapírszámlára utalja át a Bank.

Ezzel egyidejűleg a soron következő adóbevallási időszakban esedékessé válik a meg nem fizetett személyi jövedelemadó utólagos bevallása és megfizetése.

Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla esetében a lekötés megszakítása - kivéve, ha a megszakításra a számlanyitás évét követő 3. naptári év végén, december 31-én kerül sor és a Számlán legalább 25 ezer forintnak megfelelő összeg marad - az adott naptári évben megnyitott valamennyi Trezor Tartós Megtakarítási Számla megszűnését eredményezi, függetlenül azok devizanemétől.

Trezor Tartós Megtakarítási Számla bármely okból történő megszűnése esetén a deviza összegek az aktuális napi (befizetéskori, illetve számla záráskori) MNB középárfolyamon kerülnek megállapításra, és az így számított forint összegekből kell a jövedelmet megállapítani. Olyan Trezor Tartós Befektetési Számla zárása esetén, amelyen már deviza pénzösszegek és devizás pénzügyi eszközök is elhelyezésre kerültek, a befektetett összeg és a záráskori piaci érték megállapítása forintban történik, ezért a deviza összegek az aktuális napi (befizetéskori, illetve számla záráskori) MNB árfolyamon kerülnek beértékelésre, és az így számított forint összegekből kell a jövedelmet megállapítani.

Az MKB Trezor Számlák "meghosszabbítása"

A számlanyitás naptári évét követő 5. év utolsó napján az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla megszűnik. Az automatikus megszűnés helyett lehetőség nyílik arra is, hogy a számlán fennálló állomány esetében egy újabb tartós befektetési szerződés megkötésével, a befizetés naptári évének (gyűjtőév) kihagyásával újrainduljon a 3, illetve 5 éves lekötési időszak végén elérhető kedvezményes adózást nyújtó megtakarítási lehetőség.

A számlanyitás naptári évét követő 5. év utolsó napján az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla megszűnik, további használat nem lehetséges.

Adózás:

A jelen tájékoztatóban foglalt adózásra vonatkozó információk pontosan csak az Ön egyedi körülményei alapján ítélhetők meg és a jövőben változhatnak!

Az MKB Trezor Számlákon elért jövedelmet a számlákról történő részkivétel vagy a számlák teljes megszüntetése esetén Bankunk nem terheli meg a tartós befektetésből származó jövedelem adójának összegével! Az adó elszámolására Bankunk jövedelemigazolást bocsát ki, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-éig, mely alapján Önnek kell kimutatnia az adóbevallásában a keletkezett jövedelmet, annak adóját, és a keletkezett adófizetési kötelezettségnek a megadott határidőig eleget tennie!

Amennyiben az 5 éves lekötési időszak utolsó napjáig Ön nem szünteti meg a számláját és a számláról eddig az időpontig részkivételre sem kerül sor, illetve Ön nem kívánja a számla meghosszabbítását sem, a számla december 31-én 0%-os adó mellett megszűnik és tartós befektetésből származó jövedelem esetében adóbevallási kötelezettsége nem keletkezik.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét arra is, hogy a külföldi pénzügyi eszközökből származó jövedelmeket külföldön adóztathatják. A külföldön megállapított adót a külföldi kifizető vonja le, annak mértékét a pénzügyi eszköz MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán történő elhelyezése nem befolyásolja.

Az MKB Trezor Számlákról történő részkivétel vagy teljes egészében történő megszűnés esetén az ott keletkezett jövedelem más tartós befektetési szerződésen alapuló számlák jövedelmével nem vonható össze, adókiegyenlítésre** nem alkalmazható!

Az MKB Banknál nyitott MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla és MKB Trezor Tartós Befektetési Számla között nincs lehetőség a befektetések átcsoportosítására!

Fogyasztóvédelmi tájékoztatás!

Az ügyféltájékoztatóban feltüntetett előnyök mellett kérjük, hogy legyen figyelemmel az alábbiakra is:

 • az Ön befizetései - a befektetési számla igénybevétele esetében - befektetési jellegűek, befizetései pénzügyi eszközökbe kerülnek, így az árfolyam-ingadozásokon keresztül a pénz- és tőkepiaci mozgások kihathatnak a megtakarítás mértékére;
 • kérjük, hogy gondolja át, mekkora összeget tud nélkülözni, mert az MKB Trezor Tartós Befektetési Számláról a lekötési időszak alatt csak a fenti kockázat figyelembe vételével tud pénzt kivenni;
 • a konstrukció oly módon kötött, hogy az MKB Trezor Számlák más bankhoz történő átvitelére nincs jogszabályi lehetőség;
 • a lekötési időszak alatt az MKB Trezor Számlákról való bármekkora összegű pénzkivétel minden esetben a számlák megszűnésével jár (kivéve a lekötési időszak 3. év december 31-i részkivétel időpontja), amelyet követően az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlán lévő összeg átvezetésre kerül a normál bankszámlára, az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán lévő összeg pedig - rendelkezésének megfelelően - kifizetésre, vagy átvezetésre kerül a normál bank- vagy értékpapírszámlára;
 • döntése előtt mindig olvassa el alaposan a vonatkozó valamennyi üzletszabályzatot, hirdetményt, kondíciós listát és tájékoztatót. Ha nem ért valamit, kérjen tájékoztatást Személyes Pénzügyi Tanácsadójától, vagy az MKB Bank ügyfélszolgálatától a 06-1/373 3333, 06 (80) 333-660-as telefonszámokon!
 • hasonlítsa össze az egyes konstrukciók jellemzőit (például: befektetési termékek kockázata, költségei, futamideje, az értékpapírok EHM-je, a betétek EBKM-je, egyéb költségek, stb.);
 • mérje fel a lehetséges kockázatokat, és mérlegelje háztartása kockázattűrő képességét;
 • alaposan tájékozódjon a különböző ajánlatok között, ha szükséges, hívja fel ügyfélszolgálatunkat (MKB TeleBANKár: 06-1/373 3333, 06 (80) 333-660) vagy keresse fel a legközelebbi bankfiókunkat személyesen;
 • minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

Jelen tájékoztató kereskedelmi kommunikációnak minősül. A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) 67/A. § (3) bekezdésében ekként definiált ügylet.

* Adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek és a bevalláskor hatályos adókulcsnak szorzata, csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel, de legfeljebb az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adója, csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel. (Szja törvény 67/A. § (7) és (8) bekezdése).

A fentiekben közölt adózási információk a 2017.01.02-ától hatályos adótörvényekkel összhangban készültek.

További kérdés esetén forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz fiókjainkban, hívja 24 órás TeleBANKár ügyfélszolgálatunkat a 06 (80) 333-660-as telefonszámon, vagy olvassa el honlapunkon található további tájékoztató anyagainkat.

oba

 

Kapcsolódó ajánlatok

MKB Befektetési Alapok

A befektetési alapok elsősorban a lakossági, illetve intézményi befektetőktől gyűjtik össze a befektetési célú pénzeszközöket. Az összegyűjtött vagyontömeget (befektetési alap) az erre hivatott befektetési szakemberek az alap befektetési politikájának megfelelően fektetik be. A befektetők az alap vagyonából/hozamából a befektetésük (befektetési jegyeik) arányában részesednek.

Részletek

MKB Kötvények

Az MKB Bank a hazai kötvénypiac meghatározó szereplője. Változó és fix kamatozású, középtávú befektetésként ajánlott termékek, rövidtávú megtakarítások elhelyezésére szolgáló diszkont kötvények, és egyedi strukturált kötvények alkotják a termékpalettát, melyből a befektetők megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb befektetési megoldást.

Részletek

Magyar Állampapírok

Az állampapír alacsony kockázatú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyet a magyar állam a költségvetési hiány finanszírozására bocsát ki. Az állampapírok piacra dobását és a főforgalmazói rendszer működtetését az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) végzi.

Részletek

Hazai tőzsdei forgalmazású részvények

akik a hazai és nemzetközi nagyvállalatok teljesítményekből kívánnak részesedni, azok szabályozott piacokra bevezetett részvényeinek árfolyamváltozásán és osztalékán keresztül, akik hajlandóak magasabb kockázatot is vállalni a várható magasabb hozam reményében.

Részletek

Lekötött betétek

Előre kiszámítható, kockázatmentes megtakarítás, az időtartamok és módozatok széles kínálatával

részletek