MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Befektetési stratégia - az alap célja

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott három éves befektetési időtávon. Ennek érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az Alap portfolióját aktívan kezelve. Az Alapkezelő az Alap vagyonát legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az Alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az Alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az Alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az Alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével.

OTP EMDA Származtatott Alap

Befektetési stratégia - az alap célja

Az OTP EMDA Származtatott Alap célja, hogy aktív befektetési politikával, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az Alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. A tőkeáttétel és a rövid (short) pozíciók alkalmazása miatt kockázata számottevő. Az Alap igyekszik az egyes piacokon felfedezhető hosszú távú, fundamentálisan nem indokolt elárazásokat kihasználni, ennek következtében árfolyama rövid távon erősen ingadozhat. Az Alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben pedig technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Az Alap elsődleges célja az ajánlott befektetési időtávon (3 év) a kockázatmentest meghaladó hozam elérése.

Az Alap az árupiacokon és korlátozott mértékben a részvénypiacokon is befektethet, úgy hogy a részvénypiaci instrumentumok (beleértve a származtatott ügyleteket is) maximális nettó súlya (long és short pozíciók különbsége) az alap eszközértékének maximum 50%-a lehet.

OTP G10 Euró Származtatott Alap

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap célja, hogy aktív befektetési politikával, elsősorban fejlett piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal, és ezek származtatott termékeivel a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alap bázisdevizája az euró, így célja az euróban elérhető kockázatmentes hozam túlteljesítése. Ennek érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az Alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. A tőkeáttétel és a rövid (short) pozíciók alkalmazása miatt kockázata számottevő.

Az Alap igyekszik az egyes piacokon felfedezhető hosszú távú, fundamentálisan nem indokolt elárazásokat kihasználni, ennek következtében árfolyama rövid távon erősen ingadozhat. Az Alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben pedig technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Az Alap elsődleges célja az ajánlott befektetési időtávon (3 év) a kockázatmentest meghaladó hozam elérése.

Az Alap árupiacokon és korlátozott mértékben a részvénypiacokon is befektethet, úgy hogy a részvénypiaci instrumentumok (beleértve a származtatott ügyleteket is) maximális nettó súlya (long és short pozíciók különbsége) az alap eszközértékének maximum 50%-a lehet.

Az Alap által kibocsátott sorozatok száma kettő, jelölésük "A" és "B" sorozat. A Befektetési Jegyek névértéke, Kibocsátási és Elszámolási Pénzneme Befektetési Jegy sorozatonként eltérő. Az "A" sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke 1,-Ft, Kibocsátási és Elszámolási Pénzneme magyar forint, a "B" sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke 1 euró, Kibocsátási és Elszámolási Pénzneme euró.

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok tekintetében nincs eltérés a két sorozat között.

Kapcsolódó anyagok