MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

A Deka International S.A., a DekaLux-Deutschland, DekaLux-MidCap, Deka-CorporateBond High Yield Euro és a Deka-ConvergenceAktien befektetési alapok alapkezelőjének hirdetménye az alapok magyarországi forgalmazásának megszüntetéséről

DekaLux-Deutschland

Befektetési politikájának fő célja az, hogy a német részvénypiacéhoz igazodó teljesítményt érjen el. Ezen cél eléréséhez az alap mindenkori vagyonának minimum kétharmadát német székhelyű vállalatok részvényeibe fekteti.

Havi portfóliójelentések - 2009. szeptember 30.

DekaLux-MidCap

Befektetési politikájának fő célja az, hogy az európai kis- és középvállalkozások teljesítményéből részesüljön. Ezen cél eléréséhez az alap vagyonát a mindenkori értékpapírvagyon kétharmadánál nagyobb mértékben olyan, európai államban található vállalatok részvényeibe szándékozik befektetni, amelyek az elmúlt naptári év végén nem tartoztak a száz legnagyobb piaci kapitalizációjú európai részvénytársaság közé.

Havi portfóliójelentések - 2009. szeptember 30.

Deka-Corporate Bond High Yield Euro

Az Alap befektetési politikájának célja állam- és vállalati kötvénybefektetéseken keresztül versenyképes hozamok elérése.

Az Alap nettó eszközértékének min. 51%-át olyan változó, ill. fix kamatozású, euróban denominált vállalati kötvényekbe fekteti, amelyekre jellemző, hogy mind a kibocsátójuk, mind az adott értékpapír kockázati besorolása alacsonyabb, mint BBB-. D kockázati besorolásnál kockázatosabbnak minősített értékpapírokat, illetve olyan értékpapírokat, melynek kibocsátója D-nél alacsonyabb kockázati besorolású, az Alap nem vásárolhat.

Haviportfóliójelentés - 2009. szeptember 30.

Deka-ConvergenceAktien

Az Alap euróban denominált. Elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet, melyek székhelye vagy súlypontja olyan államokban van, akik a gazdasági reformok útján az Európai Unióhoz, illetve az Európai Monetáris Unióhoz kívánnak csatlakozni.