MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Befektetési alapok

Befektetési alapok

Befektetési alapok segítségével Ön a megtakarításait egyszerű, biztonságos és költséghatékony módon, a kockázatok megosztásával fektetheti értékpapírokba. Az MKB Bank által forgalmazott alapok között különböző időtávú, kockázatú és hozamlehetőségű befektetések egyaránt megtalálhatóak forintban vagy akár euróban és dollárban is.

 

Kinek ajánljuk a befektetési alapokat?

Akiknek fontos a kényelem, és befektetési döntéseiket a piacokat jól ismerő alapkezelőkre bíznák.

 

Elérhető befektetési alapok

- MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok

- MKB Zártvégű Befektetési Alapok

- Egyéb Befektetési Alapok

- MKB Befektetési Alapok Árfolyamai

Főbb kockázatok

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt egy adott befektetés mellett döntene, figyelmesen olvassa el a választott befektetési alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, Kiemelt Befektetői Információját, (fél)éves jelentését, legfrissebb portfóliójelentését! Kizárólag az e dokumentumokban foglaltak ismeretében dönthető el, hogy a választott befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! Magas és a szokásostól eltérő kockázatú befektetést kizárólag abban az esetben válasszon, ha meggyőződött arról, hogy a befektetés – különös tekintettel a lehetséges veszteség mértékére – összhangban áll az Ön kockázattűrő képességével!

Kamatláb kockázat

Egyes befektetési alapok portfóliójában közvetlenül, szerepelhetnek állampapírok, kötvények és bankbetétek, melyek a piaci kamatszintek megváltozásának hatására negatívan befolyásolhatják az alap árfolyamát és az elvárt hozamot.

Kibocsátói kockázat

A kockázatokról részletesen informálódhat az egyes alapok tájékoztatójának IV. pontjában.

Amennyiben az alapok által birtokolt értékpapírok kibocsátója fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, akkor ez az értékpapírok értékét és ezen keresztül az alapok nettó eszközértékét, illetve a befektetési jegyek árfolyamát negatívan befolyásolja.

Részvénypiaci kockázat

A részvényárfolyamok jelentős változékonysággal bírnak, amely megjelenik a részvénybefektetéseket is tartalmazó befektetési alapok hozamában is.

Devizakockázat

Mivel az alapok portfóliójában elhelyezett, forinttól eltérő devizanemben kibocsátott értékpapírok értéke forintban van kifejezve, így a devizaárfolyamok ingadozása befolyásolhatja a befektetési jegyek árfolyamát.

A forgalmazásban rejlő kockázat

Nyíltvégű befektetési alapok esetében a megbízás napját követően esedékes elszámolású (T+X nap) befektetési jegyek vásárlására, illetve eladására adott megbízások bejelentésének napján még nem ismert a befektetési jegyek teljesítés napi árfolyama.

Származtatott (Derivatív) ügyletek kockázat

Származtatott ügylet árfolyama egy mögöttes eszköz árfolyamától függ. Derivatív ügylet jellegéből adódóan számos bizonytalansági tényező léphet fel (pl. az esedékességkori piaci ár, likviditása jelentősen visszaeshet, jellemzően tőkeáttétellel működnek). Ezek az előre ki nem számítható események kedvezőtlenül érinthetik a portfolió értékét.

Tőkevesztés kockázata

Előfordulhat, hogy a befektető, a jegy visszaváltásakor nem kapja vissza a befektetési jegy megvásárlásakor befektetett tőkéjének megfelelő összeget.

A kockázatokról részletesen informálódhat az egyes alapok tájékoztatójának IV. pontjában.

Jelen tájékoztatás a Kbft. 137. § és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alapok lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alapok Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint a Bank MiFID Terméktájékoztatójának befektetési alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az alapok értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! A tájékoztató dokumentációk elérhetők a forgalmazó MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu (Megtakarításom van/Befektetési alapok) és a www.mkbpannonia.hu honlapokon. Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről a www.mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást. Az Alapok kezelője az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III-7/2013, H-EN-III-72/2014), forgalmazója az MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

Kapcsolódó ajánlatok

Értékpapír számlavezetés

A Bank a letétkezelésében lévő nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírok nyilvántartása végett összevont értékpapírszámlát vezet.

részletek

MKB Trezor Tartós Befektetési Számla

Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla és az MKB Trezor Tartós Befektetési Számla lehetőséget biztosít Önnek a megtakarításaira, befektetéseire vonatkozó jelenleginél kedvezőbb adózás elérésére

részletek

MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számla

Az MKB Nyugdíj-előtakarékossági számla lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy nyugdíjcélú megtakarításait kedvezményes adózási feltételek mellett önállóan kezelhesse.

részletek